અમારી હોસ્પિટલના એક મોટા સર્જન ડોક્ટર મને એટલામાં તેમની કેબિનમાં બોલાવીને વાંકી વારીને લબ લબાવી નાખી.

about

મારું નામ હીના છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે મેં એક હોસ્પિટલમાં નર્સનું કામ કરું છું અને મને મારું કામ કરવું ખૂબ જ ગમે છે અને ઘણી વખત એવું થતું હોય કે નાઈટ માં મારે હોસ્પિટલમાં જવાનું થતું હોય છે

કારણ કે હોસ્પિટલ 24 કલાક ચાલુ હોય છે તેથી હું ઘણી વખત હું છું અને ત્યાં એક એવા ડોક્ટર આવે છે કે જે મોટા સર્જન હોય છે અને તે પણ ઘણી વખત રાતના પણ આવતા હોય છે અને તેઓ ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે

પરંતુ તેમની સાથે વિચારતી ન હતી પરંતુ મને ખબર ન હતી કે તે એક મોટા સર્જન છે અને મારા વિશે આવો વિચારતા હશે એક દિવસ એવો આવ્યો કે તેઓ એક મોટા ઓપરેશન માટે હોસ્પિટલમાં રાતના બે વાગ્યા આવ્યા હતા અને ઓપરેશન પૂરું થયા બાદ તેઓ તેમની કે બેન માં બેઠા હતા અને ત્યાં તેમણે મને બોલાવીએ તેમણે મને તેમની કેબિનમાં બોલાવી

અને મને કહ્યું કે તું અહીં બેસ મારે તારી સાથે વાત કરવાની છે એમ કરીને હું તો તેમની બાજુમાં બેસી ગયા અને તેમની વાત સાંભળવા માટે આટલું હતું પરંતુ તેઓ મને કહેતા હતા કે હું તને કઈ રીતે કમ મળે તને કહેવું એમ તે મને યોગ્ય નથી લાગતું પરંતુ મારે તને આજે તો કહી દેવું છે કે મારે કેવું થાય છે મને તારા વિશે ઘણા એવા વિચાર આવે છે

અને મારે તારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા છે જો તું મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર થાય તો મને ખૂબ જ આનંદ થશે કારણકે હું જ્યારે તને જોઉં છું ત્યારે મને બધું કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય છે

તેથી ઘણો સમય વિચાર કરતો હતો પરંતુ હું તને કંઈક કહી ન શકતો હતો પરંતુ જે મારાથી રહી ન શકાય તેથી હું તને કહું છું કે તું શું મારી સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે તૈયાર છે અને પછી જ્યારે મને મારા ડોક્ટરે પૂછ્યું ત્યારે મેં તેમને હા કહી દીધું અને પછી મેં તેમના દરવાજો સરખી રીતે લોક કરી લીધો અને પછી ત્યાં જઈને વાંકી વારી ગઈ

અને પછી જ્યારે વાંકી વારી તો ત્યારે ડોક્ટરે કહ્યું કે મને ખબર ન હતી કે તું આટલી આટલી હશે મારી સાથે બધું કરવા માટે અને પછી મેં પણ ડોક્યુમેન્ટ કહી દીધું કે ડોક્ટર મને પણ તમારી સાથે કરવાની એ ખૂબ જ ઈચ્છા હતી જેથી હું આજે તમને ના કહી શકી અને હું તમારી હું તમને કહું છું કે તમારે જે રીતે કરવું હોય તે રીતે અલગ અલગ પોઝિશનમાં મારી સાથે બધું કરી લ્યો અને પછી ડોક્ટર હતો મને વાકી વાળીને ઉભી ઉભી ઠોકી નાખી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *