અમારી સોસાયટીના વોચમેનને મેં એક દિવસ મારા ઘરે બોલાવ્યો અને પછી મેં તેને મુખ મીઠું કરી મજા કરાવી.

about

મારું નામ હીના છે અને મારી ઉંમર 30 વર્ષન ને છે હાલ મારા લગ્ન થયા છે પરંતુ હું મારા પતિ સાથે ખુશ નથી કારણ કે તેઓ મારી સાથે સરખી રીતે શારીરિક સંબંધ નથી

તેઓને મારી સાથે એક સંબંધ બાંધવા ગમતા નથી કારણ કે તેમને એક ડગલું છે તેથી મને તો ઘણીવાર થતું હોય છે કે મારે કોઈક સાથે ટ્રક કરવું જોઈએ કારણ કે મને ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

અને પછી મને હવે નીચે પણ બધી શારીરિક રીતે જરૂરિયાત હોતી હોય છે પરંતુ તમારા પતિને તે ગમતું નથી મોબાઇલમાં જોઈને બધું કરતી હતી પરંતુ હવે મને એવું ગમતું નથી એકલા એકલા બધું કરું વિચાર કર્યો

અને પછી મેં અમારી સોસાયટીના વોચ જોઈ લીધું હતું કે તે ત્યાં ગેટ ઉપર બેઠા બેઠા મોબાઇલમાં બધા વિડીયો જોતો હોય છે તેથી મેં તે દિવસે જ વિચાર કર્યો હતો કે હવે હું તેને બોલાવીશ

અને તેની સાથે હું સારી રીતે સંબંધ બાંધીશ અને પછી એક દિવસ ઉઠયું કે તેને નોકરી પરથી હવે ઘરે જવાનું થયું હતું અને તે મારા ઘરે આવ્યો હતો તેથી મેં તેને મારા ઘરની અંદર બેસવા માટે જ્યારે તે મારા ઘરની અંદર બેઠો

એટલે મેં તેને કહ્યું કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તે તો કહેવા લાગ્યું ક્યારે આપણે બંને એકબીજા સાથે કઈ રીતે કરી શકે પરંતુ મેં માની નહીં અને મેં તને કહ્યું કરે નહીં મારે તો કરવું જ છે ભલે ગમે તે થાય

અને પછી મેં તેને ગમે તે રીતે મનાવી લીધો અને વોચમેન કહેવા લાગ્યો કે હવે મેં પણ તમને હા કહી દીધું છે તો ચાલો અને પછી તે મને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયો અને પછી બેડરૂમની અંદર ગયા પછી અમે તેના કપડા કાઢી નાખ્યા

અને મેં તેને મુખમૈથુન કરવા લાગી અને પછી મુખમૈથુન કરતી હતી એટલે તેને તો કહ્યું કે હવે બસ આટલું જ હવે મારે બીજું બધું પણ કરવો છે એમ કરીને તેને મને મારા પેટ ઉપર સુવા માટે જણાવ્યું હું મારા બેટ ઉપર સુઈ ગયો થઈ હતી

અને પછી તેને મને મારા બંને પગ પહોળા કરવા માટે જણાવ્યું પછી તે ત્યાં આવીને તેના હાથ વડે મારી ગુફાને અંદર હાથ નાખવા માંડવી માંડ્યો અને પછી તે કેમ તો હતો અને ખૂબ જ સુંદર ગુફા છે મને તો ખૂબ મજા આવવાની છે

અને પછી તેને ધીમે રહીને તેનો જે મોટું થઈ ચૂક્યું હતું તેમ આખો તેનો મારી અંદર એક જ જાત કે નાખી દીધું અને પછી તે તેને અંદર બહાર કરવા લાગ્યો અને મને ખૂબ મજા આવતી હતી પછી તે એક બાજુ જે અંદર બહાર કરતો હતો

અને તેના બંને હાથ વડે તેને મારા બંને ઉપરના જે મોટા મોટા બોલ હતા તેને પકડીને દબાવતો હતો અને મને ખૂબ જ મજા કરાવી અને પછી કરતા કરતા બે કલાક માટે નો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *