એક કુંવારા યુવક સાથે શ-રીર સુખ માણું છું..પણ દિવેલ લગાવીને અંદર નાખે છે તો વધારે મજા આવે છે

nation

પ્રશ્ન. મારો 15 વર્ષનો પુત્ર મારી બ્રા જોઈને દિવસમાં 2 થી 3 વખત હસ્ત-મથુન કરે છે હું કેવી રીતે તેને આ અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપુ?

તમારો પંદર વર્ષનો પુત્ર છે અને તે તમારી બ્રા જોઈને દિવસમાં બે થી ત્રણ વખત મિથુન કરે છે તો તમે તેને કેવી રીતે અંગે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી શકો તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે તમારો પુત્ર પંદર વર્ષનો છે અને તમારો એ પુત્ર ઉગતી ઉંમરનો પુત્ર કહેવાય જેના કારણે તેને કંઈ ખબર હોતી નથી અને તેને નથી ખબર હોતી કે આનું શું કરવું જોઈએ

જેના કારણે તે તમારું આવું કરતો હોય છે પરંતુ તમે તેને સમજાવી શકો છો અને તેને બેસાડીને તમે બધું જણાવી શકો છો તમને એવું થતું હોય કે તમે તમારા પુત્રને માર્ગદર્શન નથી આપી શકતા.

તો ત્યારબાદ તમે તેના પપ્પાને પણ જણાવી શકો છો એટલે કે તમારા પતિને કહી શકો છો કે તે તમારા છોકરાને સમજાવે તો તે સરસ રીતે સમજાવી શકે છે અને છોકરો જ્યારે 15 વર્ષનો થતો હોય છે ત્યારે તેને બધી ખબર પડવા લાગતી હોય છે જેથી તેને તમે સિમ્પલ રીતે સમજાવશો તો તેમાં કોઈપણ પ્રકાર નથી અને દરેક છોકરાઓને અને બાળકોને આવી છે

ખબર હોવી જોઈએ કારણ કે જો તે બે થી ત્રણ વખત આવું બધું કરતો હોય તો પછી તેને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ આવવાની સંભાવનાઓ છે જેથી તેને આ જ ઉંમરે સમજાવી દેવું વધારે સારું છે.

પ્રશ્ન.હું 25 વર્ષની પરિણીત મહિલા છું. હું એક કુંવારા યુવક સાથે શ-રીર સુખ માણું છું..પણ કોલગેટ લગાવીને અંદર નાખે છે તો વધારે મજા આવે છે

તમે કરી રહ્યા છો કે તમે 25 વર્ષની પરણિત મહિલા છો અને તમે કુવારી યુવક સાથે શરીર સુખ માણસો પણ તે કોલગેટ લગાવીને તમારી અંદર નાખે છે તો તમને વધારે મજા આવે છે તો હું તમને જણાવવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે નવા નવા એક્સપરિમેન્ટ કરતા હોય છે અને પ્રયોગ કરતા હોય છે પરંતુ હું તમને જાણવા માગું છું

કે આવા પ્રયોગો કરવાની તમારે કોઈ પણ પ્રકારની જરૂર નથી કારણ કે આવા પ્રયોગો જ્યારે તમે કરો છો ત્યારે તમને ખૂબ જ નુકસાન થતું હોય છે ઘણા બધા લોકોને મેં એવા જોયા છે કે જે ઘણી બધી છોકરીઓ હોય છે તે કારેલા હોય છે રીંગણ હોય છે કાકડી હોય છે અથવા ગાજર હોય છે ત્યાં અંદર નાખતી હોય છે કારણ કે તેને હકીકતમાં કઈ રીયલ વસ્તુ મળતી હોતી નથી

અને જેના કારણે તેને ખૂબ જ સમસ્યા થતી હોય છે તો તમારે પણ આવું કરવાનું નથી તમે જ્યારે આવી કોલગેટ અથવા તો કોઈ બીજી વસ્તુઓ નાખો છો તેના કારણે તમે કરો છો

તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થવાની સંભાવના રહે છે અને તમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ છે અને જ્યારે પ્રાઇવેટ આવું બધું થતું હોય ત્યારે તમને ખૂબ જ સમસ્યાઓ થવાની સંભાવના છે જેથી તમારે એ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે અને તે તમને મજા આવતી હોય તો પણ તમારે તેવી રીતે મજા રહેવાની નથી કારણ કે મજા તમે બીજી રીતે પણ લઈ શકો છો ઘણા બધા લોશન આવે છે ઘણી બધી ક્રીમ આવે છે તે લાગવાની તમે મજા લઇ શકો છો પરંતુ આવું તમે કરશો તો તમને નુકસાન થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *