એક દિવસે મેડમે મારા હાથ પર હાથ મૂકી ચુંબન કર્યું ,અને બોલી આજે તારે મારુ પાણી કાઢવાનું છે અને મને ભારે મજા આપી.

GUJARAT

મારું નામ સંતોષ છે હું 24 વર્ષનો અને શાળાની અંદર અભ્યાસ કરું છું શાળાની અંદર મને ખૂબ જ ગમે છે અને મને અભ્યાસ કરવો પણ ખૂબ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં અભ્યાસ કરવા છે પરંતુ એટલા માટે કે ત્યાં ખુબ સરસ મેળવવામાં આવે છે ઘણી બધી મેડમ ઉપર ઓનલાઈન મારતો ઓછું પરંતુ કોઈ મેડમ મને ભાવ નથી

આપતા કારણકે તેઓ તો ખૂબ જ ઊંચા ખાતે કામ કરતા હોય છે અને તેઓનો પગાર ધોરણ પર સારું હોય છે પરંતુ મારી જેવા બેરોજગાર પાસે શું હશે તેવું વિચારીને તો મારી પાસે આવતા નથી પરંતુ એક વખત મારી સાથે થઈ ગયો કે જેના પછી ત્યાર પછી હું તો વિચારમાં પડી ગયો અને તે વ્યક્તિ હું એમ જ વિચારવું છે

કે શું જિંદગીમાં આવું પણ થઈ શકે શું રીયલ લાઈફમાં આવું પણ હોઈ શકે તો હું તમને તેની વિશે જણાવવા માગું છું કે એક દિવસ થઈ એવું કે હું સ્કૂલે ગયો અને સારા પર જઈને હું મારું કાર્ય કરી રહ્યો હતો અને અમારો જેવો લેક્ચર પછી એક દિવસ અમારા જે વિષયના મેળામાં સાથે મેડમ અમારી પાસે આવ્યા અને મેડમ મારી પાસે આવ્યા

એટલે તે ભણાવવા લાગ્યા મેડમ જ્યારે પણ આવતા હતા ત્યારે મારી ઉપર કાતરમારી અને અંદાજે ચાર થી પાંચ વખત તેમને કાતર મારી હશે અને મને બતાવ્યું એ કદાચ એમનેમ જોઈ રહ્યા હશે અથવા તો તેમનું લક્ષણ હશે જેના કારણે મેં કંઈ ખાસ ધ્યાન ના આપવું પરંતુ એક વખત થયું એવું કે ખબર પડી મને કે આ કોઈ લક્ષણ નથી

પરંતુ આ લોકો તો હકીકતમાં આવું કરી રહ્યા છે જેનો મતલબ એવો હતો કે અમારા જે મેળા માતા તે મેડમને સર્વિસ માણવાનો ખૂબ જ શોખ રહેતો હતો અને જેના કારણે તેઓ અમારી જેવા જે વિદ્યાર્થીઓ હતા તેની સાથે શરીર સુખ માણતા અને તેઓને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને જેના કારણે બધી રીતે સુખ માણતા હતા

અને વગર તેઓએ મને પણ ઈશારો કરીને કહ્યું અને હું જ્યારે તેમની પાસે ત્યારે તેમણે મને કહ્યું કે મારે તારી સાથે સર્વિસ અને મને ખૂબ જ મજા લેવી છે ત્યારે મેં પણ તેમને કહી દીધું કે હા કંઈ વાંધો નહીં તમે મારી સાથે મજા લેવા આવી શકો છો અને પછી તો શું હતું તેમની સાથે પણ હું તેમના સ્થળે જતો રહ્યો અને ત્યાં અમે તેમની સાથે ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *