એક દિવસ મામીએ ફોન કરીને કહ્યું – આજે તારા મામા બહાર ગયા છે, તો આજે રાત્રે ફુલ મજા કરીશું …અંજલિને પણ બોલાવી લવ..

about

મારું નામ પરેશ છે અને મારી ઉંમર 21 વર્ષની છે મારી એક ફ્રેન્ડ છે તેનું નામ મહિમા છે તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે અને મને બધા સાથે કરવાનો ખુબ જ ગમે છે

પરંતુ આજ સુધી મારી સાથે કોઈ કરવા આવ્યું નથી તેથી હું ઘણો સમય થાય એટલે હું મારી ફ્રેન્ડ બદલી કરું છું અને તેની સાથે બધું કરવાની વાત કરજો પણ તું મારી સાથે આજ સુધી કોઈ કરવા માટે તૈયાર થયું નથી અને હવે મેં એક નવો રસ્તો શોધી નાખ્યો છે મેં જ્યારે મારી ફ્રેન્ડ બનાવી ત્યારે મેં તેને કહ્યું કે આપણે બંને થોડીવાર માટે પાછળ બેસવા જઈશું

જ્યારે મેં તેને એવું કહ્યું એટલે તેમાં મારી સાથે પાછળ બેસવા આવવા માટે તૈયાર થઈ ગયો અને પછી મેં તેને કહ્યું હતું કે નહીં આજે નથી જવું કાલે જશો અને પછી તે બીજે દિવસે તૈયાર થઈ ગઈ અને મને કહેતી હતી કે આજે સમયમાં હું પાછળ સ્કુલની પાછળ બેસવા માટે આવીશ

અને પછી જ્યારે બપોરનો સમય થાય છે ત્યારે મારી ફ્રેન્ડ મહિમા સ્કૂલની પાછળ મને મળવા માટે આવે છે ત્યાં હું ઉભો છું અને તેમજ બાજુમાં આવીને ઉભી રહી જાય છે પછી હું તેની સાથે બધી વાતો કરતો હતો અને વાતોમાં અને વાતો મેં તેને બધું કહી દીધું કે મને આવું બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ આજ સુધી મારી સાથે કોઈ કરવા માટે તૈયાર થયું નથી.

તેથી હું આફરી કંઈક અલગ જ વિચાર કરી રહ્યો છું તેથી મેં તને આ વખતે પહેલા કીધું નથી કે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે અને તું મને કરતી થી મેં તને અહીં સ્કૂલની પાછળ બોલાવે છે કે હું તને ઇન્સ્ટન્ટ વાતાવરણમાં બધું પૂછી શકું તું મારી સાથે કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય અને પછી મહિમા કહેવા લાગ્યા મારે પણ તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

તો શું આપણે બંનેના વિચાર એક થાય છે અને પછી જ્યારે મહિમા કહેવા લાગી ગયા પછી મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અત્યારે પરેશ તો તેના કપડા ઊંચા કરીને બધું દવાખાના લાગ્યું અને પછી તેને ઊભીને ઊભી ઠોકી નાખ્યા ને ત્યારે મહિમા કહેતી હતી કે મને તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને હું હવે આવી રીતે તને જ્યારે ઈચ્છા હશે

ત્યારે તારી પાસે આવતી રહેશે અને આપણે બંને એકબીજાના સુખની ધ્યાન રાખશો અને એકબીજાને ગમે તેવું આપણે કરતા રહીશું અને પછી જ્યારે પોલીસ કહેતો હતો કે હા મને પણ કરવો ખૂબ જ ગમે ત્યાં સુધી તો હું ફક્ત રીતે કામ ચલાવતો હતો પરંતુ હવે મને મારી ગુફા મળી ગઈ છે અને હવે હું મારી ગોપા સાથે મારું કામ કરીશ તેથી મને પણ ખૂબ જ આનંદ છે અને આપણે હવે આવી રીતે સ્કૂલની પાછળ મળતા રહીશું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *