આજે મેં હિંમત કરીને ભાભીની કમર પર હાથ સરકાવ્યો,અને ભાભી તરત જ બ્લાઉઝ ખોલીને..

about

પ્રશ્ન. શું ફ્લેવર પ્રોટેક્શન મને કોઈ નુકસાન કરી શકે?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે ફ્લેવર પ્રોટેક્શન જે હોય છે તે તમે જ્યારે પહેરો છો તેવા સમયની અંદર તમને કોઈ નુકસાન કરે કે કેમ અથવા તો સામેવાળું જે વ્યક્તિ છે તેને ત્યાં જાય છે તો કોઈ નુકસાન કરે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે જ્યારે બંને પાર્ટનર ભેગા થતા સામાન્ય રીતે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ ઘણી બધી વખત કરતા હોય છે અને આ પ્રોટેક્સ સાદા પણ આવે છે લેટેસ્ટ પણ આવે છે

અને સામાન્ય રીતે એક પ્રકાર છે જેને ફ્લેવર વાળા કહેવામાં આવે છે સામાન્ય ફ્લેવર વાળા જે હોય છે તે લોકો નીચે પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે મોઢામાં લેવાનું હોય છે તેવા સમયની અંદર તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે

અને જેની અંદર ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે એટલે ફ્લેવર પ્રોટેક્શન સામાન્ય રીતે તમને કોઈપણ પ્રકારની નુકસાન કરી શકતા નથી તો હું મારું માનવું છે એટલે તમને કોઈ પણ નુકસાન નથી થતું તો સામાન્ય રીતે બનેલા હોય છે

અને જેના કારણે તમારા મોઢામાં પણ તમે રાખો છો તો તેવા સમયમાં તમને કોઈ વાંધો આવતો નથી પરંતુ આ તમે લાંબા ગાળા સુધી તેનો પ્રયોગ કરો છો અને તમે એકી ધારા તમે તેનો પ્રયોગ કરો છો તો થોડાક તમને સમસ્યા આવી શકે છે

પરંતુ તે તમારા શરીર ઉપર આધાર રાખે છે તમને ફાવે છે કે નહીં તમને જો તે ફાવે છે તમને કોઈ પણ વધારે બાંધવામાં નથી પરંતુ તમને જો તે હતું નથી અને તમને ફાવતું નથી તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે એટલે તમે તે રીતે તેમાં કાર્ય કરી શકો છો એટલે પ્રોટેક્શન આમ તો કોઈ નુકસાન કરતું નથી.

પ્રશ્ન. મને હંમેશા મુખ મૈથુન કરવું ગમે છે પણ મારા પતિ મને હાયજીન બાબતે ના પાડે છે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે માગું છું કે માટે તમે શું કરી શકો છો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો તો પહેલી વસ્તુ એ છે કે તમે તમારા પતિને કહી શકો છો

અને તમે તમને જણાવી શકો છો કે હાઈજીની કોઈપણ પ્રકારે હાયજીનની કમી અને બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે જે લોકોને એવું લાગતું હોય છે તમને થવી જોઈએ પરંતુ તમારા પતિને પરંતુ માનું છું કે તમારા પતિ છે અને સામાન્ય રીતે વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ તમારા પતિને તમારી રીતે સમજાવવા પડશે અને તમારે તેમને કહેવું પડે છે કે મારે આ રીતે બધી વસ્તુઓ કરવી છે

અને તમારા પતિને તમે પ્રોટેક્શન પહેરવા માટે પણ કહી શકો છો જ્યારે તમારા પતિ પ્રોટેક્શન પહેરે છે તો સામાન્ય રીતે તમને પણ કોઈ વાંધો નથી પડવાનો જ અમારા પતિને પણ કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો આવવાનો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો એટલે મારું તો તમને માત્ર એટલું પૂછ્યું કે તમારા મુખમૈથુન કરવું હોય તો તમે આ રીતે કરી શકો છો અને તેમની સાથે ઘણી બધી મજા માણી શકો છો તેની અંદર તમને કોઈ પણ વધારે કોઈ ના પાડવાનું નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહું છું કે તમારે સમજાવું જોઈએ અને ત્યારબાદ બધુ તમારે કરવું જોઈએ તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકારે ના નહીં પાડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *