આજે ભાભીની પેન્ટી દેખાતી હતી ત્યારે હાથ નાખીને બોલી શું વાત છે..ભાભી આજે તમે અંદર ફિમેલ કો@ન્ડમ રાખ્યું છે.

social

મારું નામ સુનિલ છે હું 28 વર્ષનો છું મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મારી પત્ની થી હું પાંચ વર્ષથી દૂર રહું છું આનું એક શહેરમાં ઊંચોના શહેરની અંદર મારા ભાભી રહે છે

મારી પત્ની પણ ગામડાની અંદર રહે છે અને હું અહીંયા એકલો છું મારા ભાભી સાથે હું અવારનવાર જતો રહું છું અને મારા ભાભી સાથે હું રહેતો મારા ભાભી મને ખૂબ જ ગમે છે

કારણ કે તે ભાઈ ની પત્ની છે એટલા માટે નહીં પણ તમારા ભાભી એટલો સરસ ફટકો લાગે છે કે તે મારી પત્ની કરતા સરસ છે અને તેની સાથે મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે

જેથી મારી ભાભી મને ખૂબ જ ગમે છે એક વખત થયું કે મારી ભાભી જે હતી તે આમ તો સવાર-સવાર મારી ઉપર લાઈનો મારતી હતી પરંતુ હું તેની ઉપર ધ્યાન નહોતો અને મારા કામમાં હું વ્યસ્ત રહેતો હતો

પરંતુ એક વખત તો થઈ ગયો કે મારી ભાભી એ મને સંકેત આપી દીધો કે નહીં તમારી સાથે બધું કરવા માટે આવે છે અને ત્યારબાદ તો શું હતું હું પણ ખૂબ જ ઉત્તેજિત થઈ ચૂક્યો

તો મને તો મારી ભાભી સાથે ખૂબ જ મજા આવવાની હતી અને કે મારા ભાઈઓ તમારી ભાભી સાથે મજા કરી કરીને મોટું કરી નાખ્યું હશે એટલે મારે તો કંઈ મહેનત પણ કરવાની હતી અને મારે તો અંદર બહાર કરીને મજા કરવાની હતી એટલે ભાભી સાથે હું જ્યારે કહ્યું ત્યારે હવે તો કંઈ ના બોલ્યા અને તેઓ ઓર્ડર ના મારી સાથે બોલી રહ્યા નહોતા

તેવું મને લાગતું હતું અથવા તો તેમને શરમ આવતી હશે પરંતુ જ્યારે ભાભીને મેં સામેથી એક વખત કીધું કે ભાભી શું તમે મારી સાથે બધું કરી શકો ત્યારે ભાભી એ મને ના પાડી દીધી હતી અને મને પણ થયું હતું કે ભાભીના આ વસ્તુ કમી નથી પરંતુ ત્યારબાદ થયું એવું એક વખત હું સાંજનો સમય હતો અને ખૂબ જ વરસાદ ચાલી રહ્યો હતો

જેથી હું પલડું નહીં તે માટે ભાભીના ઘરે જતો રહ્યો હતો પરંતુ મને શું ખબર કે હું બહારના ભીનો થાવ પરંતુ અંદર મને ભાભી ભીના કરી નાખશે જ્યારે હું અંદર ગયો ત્યારે તેમની રૂમની અંદર હવે તો ભાભી એમનેમ બેઠા હતા. હવે જ્યારે બેઠા હતા ત્યારે તેમની પેન્ટી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી હતી અને તેમની પેન્ટી જોઈને ખબર પડ રહી હતી કે ભાભીને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે

ત્યાર બાદ તો શું હતું? ભાભી પાસે ગયો અને તેમની પેન્ટીમાં હાથ નાખી દીધો અને ત્યારબાદ મેં જોયું તો તેમનું ખૂબ જ ચીકણો થઈ ગયેલું હતું અને મને ખબર પડી કે તેમને તો ફિમેલ કો@ન્ડમ પહેર્યું છે ને મેં તો ભાભીને કહી દીધું કે તમે લઈ આવું કર્યું છે એટલે ભાભી કહ્યું કે હા તારા ભાઈ તો ઘરે નથી પરંતુ મને તો ખબર હતી કે તું મારી માટે આવશે અને તું મને ખૂબ જ મજા કરાવશે અને ત્યાર બાદ તો શું હતું હું ભાભીને ઉંચકીને બેડ પર લઈ ગયો અને મેં તમને ખૂબ જ મજા કરાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *