આજે ભાભીએ કહ્યું દેવરજી જયારે તમારું પહેલીવાર પાણી અંદર નીકળ્યું ત્યારે કેવું ફીલ થયું હતું..આજે હું તમને એવું જ ફીલ કરાવીશ

about

પ્રશ્ન. શું ચ પા ચ પી દરમિયાન વેસેલીન કે બીજી ક્રીમ લગાવીને કંઈ કરી શકાય?

તમે પૂછી લેજો કે તેમાં જ્યારે તમે બધું કરવા માટે જાવ ત્યારે વેસેલીન કે બીજી ક્રીમ લગાવીને મજા કરી શકાય કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે આ બધી વસ્તુઓ નથી કરી શકતા ઘણા બધા લોકોને એવું લાગે છે કે વેસેલીન લગાવીને મજા કરી શકાય છે અને ખૂબ જ ચીકણો છે જેના કારણે ખૂબ જ મજા આવે છે પરંતુ હું તમને કહેવા માંગુ છુ

બધા બીજા પ્રવાહી હોય છે જે ઘણી બધી રીતે તમને નુકસાન કરી શકે છે એટલે હું તમને માત્ર એ લોકો ઊંચું કે તે વસ્તુ તમારે ન લગાવી જોઈએ તે વસ્તુ જ્યાં લગાવવાની છે તે તમારે લગાવી જોઈએ બીજી વસ્તુ છે કે બીજી ક્રીમ લગાવી શકાય કે નહીં તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે કોઈપણ પ્રકારની ક્રીમ લગાવી શકતા નથી. તમારે જો બીજી ક્રીમ લગાવી હોય

તો તેની માટે તમે ઘણી બધી જેલનો પ્રયોગ કરી શકો છો જે સ્પેશિયલ આ વસ્તુ માટે આવે છે અને તેનો પ્રયોગ કરીને તમે જ્યારે બધું કરો છો તો તેવા સમયની અંદર ઘણી બધી મજા આવી શકે છે

અને તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓથી છુટકારો મળી શકે છે એટલે તમે એ વસ્તુ કરી શકો છો તમે જો એ વસ્તુ કરો છો તો તેમાં તમે કોઈપણ કરાય ના પાડવાનો નથી અને તમે સરસ રીતે બધું કરી શકવાના છો એટલે તમારી તે વસ્તુ જે છે તે સ્વીકારવી જોઈએ નહીંતર બધા બધી વસ્તુઓનો પ્રયોગ ન કરવો જોઈએ.

પ્રશ્ન. મારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ હવે માત્ર મારી સાથે મજા લેવા સંબંધ બાંધવા માંગે છે હું શું કરું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ હવે માત્ર ને માત્ર તમારી સાથે મજા લેવા માટે સંબંધ બાંધવો માગે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમારે શું કરવું પડે છે સામાન્ય રીતે તમારી પર આધાર રાખે છે કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે તમે છુટા કેમ થયા હતા અને તમે કેમ બંને છૂટા થઈ ગયા હતા તે વસ્તુ તમારે જાણવી જોઈએ

કહ્યું તે કારણ હતું એવું કારણ હોય કે જે ખૂબ જ ખરાબ હતું અને તેના કારણે તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને છોડી દીધી હોય તો ત્યારબાદ તમારે તેની સાથે ન જવું જોઈએ બીજી વસ્તુ તમારી જૂની ગર્લફ્રેન્ડ છે હતી તે બીજા કોઈ પુરુષ સાથે બધું કરેલું હોય તો ત્યારબાદ તેની સાથે તમારે બીજી વખત ભલે તેમ ચાલીયે તો પણ તમારે ન જવું જોઈએ સામાન્ય રીતે આ વસ્તુ સદંતર તમારી સાથે ખોટી થયેલી કહેવાય

એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવી જોઈએ પરંતુ હા કોઈ એવું કારણ હોય કે જેના કારણે તમારે છોટુ થવું પડ્યું હોય કુદરતી કારણ સગા વાળાનું કારણ હોય અથવા તો કોઈ સ્ટડી રિલેટેડ તમારે વસ્તુ હોય અને તમારી છૂટુ થવું પડ્યું હોય

તો તેવા સામાન્ય રીતે કોઈ નાનકડો એવો ઝઘડો હોય એને છૂટો થવું પડ્યું હોય તો તમારે ગભરાવાની જરૂર નથી તમે સામાન્ય રીતે પાછા જોડાઈ શકો છો અને તેની સાથે મજા પણ લઈ શકો છો અને ખૂટતી ગર્લફ્રેન્ડને જો પાછો તમારી ઉપર દિલ આવી જાય છે અને તેમને લાગે છે કે તમે પ્રેમની લાયક સામાન્ય રીતે તમારે તેમની સાથે આગળ પણ વધવું જોઈએ તેવું મને લાગે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *