એ 48 વર્ષ નો વ્યક્તિએ મને કહ્યું જો તને હું સંતોષ આપી શકું તો તારે મને… કહીને રૂમમાં મને પાંચેક કલાક સુધી ઠોકી.

Uncategorized

મારું નામ સોનલ છે હું 28 વર્ષની છું મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ મારા પતિ મને સંતોષ આપી શકતા નથી તેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે અને દુઃખી થવાના કારણે અન્ય પુરુષો પાસે જતી ઓછું કારણ કે મને હજી સુધી કોઈ સુખ આપી શકતું નથી તેના કારણે એક વ્યક્તિ મને મળ્યો હતો તે સાથે મેં બધું કરેલું હતું

પરંતુ તે વ્યક્તિ સાથે મને એટલી બધી મજા આવેલી નહોતી જેના કારણે ત્યાર બાદ બધું મૂકી દીધું હતું પરંતુ હવે મારો એક મિત્ર બનેલો છે જે instagram પર મારો મિત્ર છે

આની ઉમર અંદાજે 48 વર્ષની હશે તે મને લાગે છે અને તેના બે વખત લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે પરંતુ હાલ તે એકલો રહે છે હવે તો લગ્ન કરવા માંગતો નથી અને તેની પાછળના કારણ તરીકે તેઓ મને એવું કહે છે કે મને કોઈ છોકરી સાથે સંતોષ લાગતો નથી જેને કારણે હું તેને મુકાઈ ગયો છું અને માત્ર ને માત્ર હું જે છોકરી મને સંતોષ આપે ત્યાં સુધી સાથે બધું હું કરું છું

અને જો કોઈ છોકરી મને સારો સંતોષ આપી શકે તો પછી ત્યારબાદ હું તેની સાથે લગ્ન કરવા ઈચ્છું છું અને મને પણ તે પુરુષ ખૂબ જ ગમે છે આમ તો અડતાલીસ વર્ષ મોટી ઉંમરમાં કહેવાય અને મારી ઉંમર નાની કેવાય પરંતુ છતાં પણ તે મને ખૂબ જ ગમે છે હવે જોવાનું તો એ હતું કે તે મને પસંદ કરે છે કે નહીં

એટલે તેને મને મારી સામે એટલી શરત મૂકી કે હું તને સંતોષ ના આપી શકું તો હું પછી ખોટો અને 48 વર્ષનો વ્યક્તિ મને સંતોષ આપવાનું મારી ઉંમર હજી 28 વર્ષની છે અને હું તો તને થોડીક વખતની અંદર જ બધું નીકાળી દઈશ

એવું મને લાગતું હતું ને જેના કારણે મેં તેને કહ્યું કે હા એવું હોય તો આપણે મળીએ છીએ અને તે તરત જ તેને મને કહ્યું કે આપણે હોટલ રૂમ બુક કરીશું અને તેણે હોટેલ રૂમ બુક કરી દીધી અને મને રા સાંજે 6:00 વાગે ત્યાં બોલાવી સાંજે હું છ વાગે જેવી ત્યાં ગઈ એટલે તે ત્યાં બેઠેલો હતો તેનું શરીર જોઈને હું તો પાગલ થઈ ગઈ હતી

કારણ કે તેમનું શરીર ખૂબ જ સરસ હતું મને તો ખૂબ જ ગમી રહ્યો હતો અને ત્યાર બાદ તો તેને મને માત્રને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે હવે તારો વારો આવી ગયો છે તો આપણે હવે ચાલુ કરી શકે અને તરત જ તેના ખિસ્સાની અંદરથી એક પ્રોડક્શન નીકાળી અને તેણે જલ્દીથી પહેરી લીધું જ્યારે મેં તેનું ખૂબ જ લાંબો હતો અને ત્યાર બાદ તો શું હતું ત્યારે મારા કપડા કાઢી નાખ્યા

અને મારી સાથે કહ્યું કે હવે તને સંતોષ ના આપી શકું તો તું જોતી જા તેમ કરીને તેને મને ઊંધી સીધી આગળ પાછળ લબ લબાવી નાખી અને બરાબરની ઠોકીને મને સંતોષ આપ્યો અને મને પણ ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *