આ જગ્યાએ પરંપરા ના નામે ભાભી અને તેની સગી બહેનને નિવસ્ત્ર જીજાજી સાથે સૂવું પડે છે, જાણો આ જગ્યા વિશે.

about

પ્રશ્ન. મારી પાછળ હવે ભાભીઓ પડી છે કારણ કે તેઓને મારી પાસે ઠોકાવું ગમે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી પાછળ હવે ભાભીઓ પડી છે ને કારણ કે તેઓને તમારી પાસે બધું કરવું ગમે છે અને તેની માટે તો હવે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે એમનેમ તો મારી પાછળ ભાભીઓ પડવાની નથી કારણ કે ભૂતકાળની અંદર તમે તેમને ઘણી બધી મજા આપેલી હશે અને એક ભાભીને પણ નહીં

પરંતુ ઘણી બધી ભાભી ને તમે મજા આપેલી હશે અને તેઓને હવે તમે ગમી ગયા છો અને તમારો પણ તેઓને ગમી ગયો છે જેના કારણે તમારી પાછળ પડેલા છે તો હવે તમારે ગભરાવાની કોઈપણ પ્રકારે જરૂર નથી.

તમે તેની સાથે બધી રીતે બધું કરી શકો છો અને તમે તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો હોવાનો નથી પહેલી વસ્તુ તો છે કે તમારી પાછળ ભાભીઓ પડી હોય તો સૌપ્રથમ તમારે તો સારું લાગવું જોઈએ કે તમારી પાછળ કોઈ ઘણી બધી ભાભીઓ પડી છે તો તમે તેમની સાથે મજા લઇ શકો છો અને તમે તેમને મજા આવી જશો પરંતુ બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે તમને મજા આવશે માંગો છો

કે કેમ તે વસ્તુ પણ તમારે જોવી જોઈએ તમારે તમને મજા ના આપવી હોય તો તમે તેમને ના પાડી શકો છો અને કહી શકો છો કે હવે હું આ બધું કાર્ય કરતો નથી તો પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નહિ આવે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારે ચ પા ચ પી ની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે જપાચપીની શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે ઘણી બધી વખત એવા સવાલ પૂછવામાં આવતો હોય ત્યારે ઘણા બધા લોકો હસતા પણ હોય છે અને કહેતા હોય છે કે આ સવાલોના જવાબ નથી હોતા અને આવા પ્રશ્નોના જવાબ નથી હોતા પરંતુ કહેવા માગું છું કે આવા પ્રશ્નોના પણ જવાબ હોય છે હકીકતની વસ્તુ તો એ છે કે તમારે શરૂઆત ત્યાંથી કરવી તે પણ વસ્તુ જોવી જોઈએ ઘણા બધા લોકોને તે ખબર હોતી નથી અને તેના કારણે તેઓને ઘણી બધી રીતે તકલીફ થતી હોય છે

તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમારે શરૂઆત જે હોય છે તે ઉપરથી કરવી પડે એને ફોર પ્લે થી શરૂઆત કરવી પડે તમે એક બે કલાક સુધી આ વસ્તુ કરો છો અત્યારે ઘણી બધી રીતે તમને ફાયદો થતો હોય છે ઘણા બધા લોકોને જ્યારે હું આ વસ્તુ બોલતો હોય એના શબ્દ બોલતો હોય ત્યારે લાગતું હશે કે આ તો વળી શું છે તો તમે google ઉપર સર્ચ મારીને જોઈ શકો છો

અને કેવી રીતે બધું કરી શકાય તે પણ તમે જોઈ શકો છો જેથી તમને અન્ય માહિતી મળી જશે આમાં ડોક્ટરની માહિતી લેવાની પણ કોઈ પણ પ્રકારે જરૂર નથી. આ વસ્તુ તમે કરશો તો તમને કેવી રીતે શરૂઆત કરી શકો છો ત્યારબાદ તમને ધીમે ધીમે બધી ખબર પડતી જશે કેવી રીતે બધું કરવું તે તમને મળી જશે અને ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો તેવું મને લાગે છે અને ત્યારબાદ તમે ઘણી બધી મજા કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *