૪૭ વર્ષની એ સ્ત્રીએ મને કહ્યું તારી ઉંમર હજુ ઘણી નાની છે એટલે હું તને આજે સંબંધ બાંધતા શિખડાવિશ અને પછી…

nation

મારું નામ કિશન છે 28 વર્ષનો છું કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અને મને મારી કંપનીની અંદર જોબ કરવી ખૂબ જ ગમે છે રાત્રે હું જ્યારે ઘરે આવતો હોય તેવા સમયની અંદર હાથ સારી ચલાવીને મારું કામ ચલાવતો ઓછું મારી સાથે કોઈ રહેતું નથી મારા મમ્મી પપ્પા ગામડાની અંદર રહે છે કારણ કે હું શહેરમાં જોબ કરવા માટે આવેલું છે

મારા શહેરની અંદર જેટલા પૈસા બચી જાય છે તે પૈસા મારા ઘરે મોકલાવી દેતો હોવ છું અને મારા મમ્મી પપ્પાને તે ખૂબ જ ગમે છે હવે મારી ઉંમર 28 વર્ષની થઈ ગઈ છે અને મને લગ્ન કરવાની પણ ખૂબ જ ઈચ્છા છે

પરંતુ મને કોઈ છોકરી મળતી નથી જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે પરંતુ હું પૈસા આપીને ઘણી બધી છોકરો પાસે જ તો ઓછો પરંતુ ત્યાં પણ મને એટલી બધી મજા આવતી નથી

પરંતુ મને નથી ખબર કે મારી કિસ્મત પણ એક વખત ઉઘડશે અને મને એવી છોકરી મળશે જે આ બધી બાબતોમાં અનુભવી હશે મારી ઓફિસની અંદર એક છોકરી હતી જેની ઉંમર ૪૭ વર્ષની હતી

આમ તો તે છોકરી ન કહી શકાય આમ તો તે સ્ત્રી કહી શકાય પરંતુ મારી માટે તો છોકરી છે કે મને તો તેની સાથે ખૂબ જ ગમતું હતું પરંતુ એક વખત થયું કે તે છોકરી મને તેના ઘરે બોલાવ્યો અને તે 47 વર્ષની આધેડ ઉંમરની જે સ્ત્રી હતી તેણે મને તેના ઘરે બોલાવી એટલે હું તેના ઘરે ગયો અને તેના ઘરે જ્યારે ગયો

ત્યારે તેને મને લસી પીવડાવી અને ત્યાર બાદ તેણે મને કહ્યું કે ચલ મારી રૂમમાં મારે તારું કામ છે અને તે મને રૂમમાં લઈ ગઈ તે મને માત્ર એટલું જ એવું કે હજુ સુધી શું તારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ બની છે કે નથી બની એટલે મેં તને કહ્યું કે મારી કોઈ ગર્લફ્રેન્ડ તો નથી બની પરંતુ હું પૈસા આપીને પહેલા ઘણી બધી છોકરીઓ પાસે ગયેલો છું

અને મને ખૂબ જ અનુભવ છે એટલે તેને મને માત્ર એટલું કે તારો અનુભવ મારી સામે કોઈ પણ કામમાં આવવાનું નથી કારણ કે 47 વર્ષની છું અને હું તને એવી મજા આપીશ કે તે મજા ખસેડી લીધી પણ નહીં હોય પણ બદલામાં તારે મને પ્રેમ આપવાનો છે બીજું કંઈ આપવાનું નથી અને પછી તો શું હતું મેં તેને હા પાડી દીધી અને તે 47 વર્ષની આધેડ વયની સ્ત્રીને તેના જ ઘરની અંદર બરાબરની ઠોકી નાખી અને મને ખૂબ જ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *