૪૫ વર્ષની એ સ્ત્રીની ઉમર વધારે હતી પણ એ તો લાંબી રેસ ની ઘોડી નીકળી.

nation

મારું નામ પ્રિતેશ છે હું 30 વર્ષનો છું અને હાલ હું મારો પોતાનો વ્યવસાય કરું છું એની અંદર ખૂબ જ તણાવ ભરેલો હોય છે જેના કારણે ઉના અને બધી છોકરીઓ પાસે જોતો

ઓછો પરંતુ તે છોકરીઓ સાથે મને એટલી બધી મજા આવતી નથી હવે મારે એવી છોકરી જોતી હતી જેની સાથે હું લાંબા ગાળા સુધી બધો સમય વિતાવી શકું સામાન્ય રીતે મારી પાસે જે છોકરી હતી એ છોકરી ને હવે કામ હોવાથી તે મારી ઓફિસની અંદરથી નીકળી ગઈ હતી પરંતુ તેને મારી સાથે ખૂબ જ મજા કરી હતી

અને મેં પણ તને ખૂબ જ મજા કરાવી હતી પરંતુ હવે તે નીકળી ગઈ હતી જેના કારણે નવી છોકરી ગોતવાની હતી એ મને કોઈ નવી છોકરી મળી રહી નહોતી જેના કારણે કે વ્યક્તિ મારી પાસે આવી હતી અને તેને મને કહ્યું હતું કે સ્ત્રી છે તમારી સાથે કામ કરવું છે એટલે મેં કહ્યું કે સ્ત્રીને તો હવે કોણ રાખે પરંતુ કંઈ વાંધો નહીં તને જરૂર હશે

એટલે તમે બોલાવી લેજો કંઈ વાંધો નહીં અને તેણે હું જતો રહ્યો ત્યારે બીજા દિવસે હતી તે મારી પાસે આવી તેની ઉમર અંદાજે 45 વર્ષની હતી આમ તો 45 વર્ષની ખુબ જ સરસ લાગતી હતી

અને તેની ઉંમર દેખાઈ આવતી હતી પરંતુ મને નથી ખબર કે આ સ્ત્રી સાથે અને બધું કરવા મળશે કારણકે તે સ્ત્રી જ હતી ત્યાં આમ તો ખૂબ જ મોટી ઉંમરની દેખાતી હતી પરંતુ મને નથી ખબર ત્યાં મોટી ઉંમરની જે સ્ત્રી દેખાય છે લાંબી રેસની ઘોડી હશે કારણ કે વારંવાર હું તેને જોતો હતો અને મને લાગતું કોઈ કરીને શકે પરંતુ જ્યારે તે વખત પાસે ગયો

અને તે પણ ત્યારબાદ મારી પાસે આવે ત્યારે મને તમારી સાથે બધું કરવું છે એટલે મેં તને કહ્યું કે હા તારે મારી સાથે બધું કરવું હોય તો કરી શકે છે અને મને પણ તારી સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે અને બીજું શું હતું ત્યારબાદ અમે બંને નક્કી કરી લીધું કે અમારા બંને કરવું છે અને ત્યારબાદ તેને મને કહ્યું કે મારે બીજું કશું જવું નથી

મારે તો તમારી ઓફિસની અંદર બધું કરવું છે એટલે બધું કંઈ વાંધો નહીં ત્યારે બધા જેવું મારે ઓફિસે આપજો હતો તે બધું જતો રહ્યો ત્યારબાદ સાત વાગી ચૂક્યા હતા અને સાત વાગ્યાના ટકોરે અમે અમારી ઓફિસની બધી લાઇટ બંધ કરી દીધી

અને મારી ઓફિસની લાઈટ કામ માત્ર ચાલુ રહેવા દીધી અને તે માત્ર મારી ઓફિસની અંદર આવી ગઈ અને તેણે તેના બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા તેણી જ્યારે તેના બધા કપડા કાઢ્યા ત્યારે મારી ઉતેજના ખૂબ જ વધી રહી હતી અને પછી તો શું હતું જે 45 વર્ષની સ્ત્રીને વૃદ્ધ સમજતો હતો તે તો લાંબી રેસની ઘોડી નીકળી ત્યારબાદ મેં તેની સાથે ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *