૪૪ વર્ષના ભાભી ને તેમના પતિની ગેરહાજરીમાં સોફા પર જ કુદાવી કુદાવી ને શરીર સુખ ની મજા માણી.

nation

મારું નામ 27 વર્ષનો છું હાલ મેં પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરું છું. હું મારા ગામડાથી ખૂબ જ દૂર આવેલો છું અને શહેરની અંદર હાલ રમુ છું મારી બાજુમાં કોઈ એક પડોસન રહે છે

પરંતુ પડોસન થોડાક સમય માટે રહી અને ત્યારબાદ જતા રહીએ તે પડોશણ સાથે ખૂબ જ મજા લીધેલી હતી પરંતુ હવે તે પડોસન ની જગ્યાએ ક્યાંય ભાભી આવેલા છે ભાભી મોટી ઉંમરના છે ભાભીની ઉંમર આમ તો 44 વર્ષની હશે પરંતુ તેને આપણે જોઈએ તો લાગે નહીં કે આપને મજા અપાવી શકશે ભાભી ગવારનવાર મારા ઘરે આવતા હોય છે

અને મારી માટે ચા બનાવીને જતા હોય છે તેવું મને દીકરા જેવો માને છે કારણ કે મારી ઉંમર હજી 27 વર્ષની છે પરંતુ એક વખત જ્યારે મારી અન્ડરવેર બહાર પડેલી હતી ત્યારે ભાભી તને જોઈ રહ્યા હતા અને માત્ર ને માત્ર હું તરત ગયો એટલે ભાભી એન્ટરવેર મૂકી દીધી ત્યારબાદ ભાભી તમે શું જોઈ રહ્યા છો ત્યારબાદ ભાભી એ મને કહ્યું કે તારી આટલી મોટી છે

તો પછી તારો કેટલો મોટો હશે એટલે મેં ભાભીને કહ્યું કે ભાભી તમે શું બોલી રહ્યા છો બેટા હું તો ખૂબ જ મોટી ઉંમરની છું અને મને લાગે છે કે તારો તો ખૂબ જ મોટો હશે કારણ કે તારો બાંધો જોતા તો મને એવું લાગે છે એટલે ભાભી ને મેં હસવામાં એટલું જ કહ્યું કે હા ભાભી મારો તો મોટો જ છે ને છોકરાઓને મજા આપેલી પણ છે શું તમને કોઈ મજા લેવાની ઈચ્છા છે

એટલે ભાભી એ મને કહ્યું કે બેટા હવે તો હું શું મજા લઉં એટલે ભાભી ને મેં કહ્યું કે ભાભી એમ પણ તમે મારી સામે ટકી શકવાના નથી કારણ કે હું તો બે ત્રણ કલાક સુધી કોઈ પણ છોકરી ને લઇ નાખું છું અને તમે તો હવે મોટી ઉંમરના રહ્યા એટલે તમારું તો અડધી કલાક જેટલું કેપીસીટી છે એટલે ભાભી એ મને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે

બેટા એક વસ્તુ હું તને જણાવવા માંગુ છું હજી મારી ઉંમર ભલે થઈ ગઈ હોય પરંતુ હું તને પણ થકવાડી શકું એમ છું ભાભી એ જ્યારે મને આવું કહ્યું ત્યારે હું તો હસવા લાગ્યો પરંતુ ભાભી એ મને કહ્યું કે એવું ના હોય

તો ચલ આપણે ટ્રાય કરી લઈએ અને પછી તો શું હતું? 44 વર્ષના ભાભીને તેમના હું ઘરે ગયો અને સોફા પર પટકી દીધા અને તેમના પતિની ગેરહાજરી ની અંદર મેં તમને બરાબરના ઠોકી નાખ્યા પરંતુ તેમણે મને પરસેવો વાળા હોઈ દીધો હતો કારણકે ભાભી હતા ખૂબ જ સરસ અને મને તેમની સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *