૪૦ વર્ષ ના સપના ભાભી સાથે અંધારામાં ભારે મજા માણી.

Uncategorized

મારું નામ વિકાસ છું 24 વર્ષનો સવાલ ઉપર એની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ છે મારી ગર્લફ્રેન્ડ જે છે તે ખૂબ જ પાતળી જેને મારી ગર્લફ્રેન્ડ પાસે હોવાને કારણે હવે મને તેની સાથે બધું કરવાની મજા આવતી નથી

જ્યારે પહેલાં હું તેની સાથે બધું કરતો ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવતી હતી હવે મને એવું લાગે છે હું તને છોડવાનું પરંતુ હું તેને કેવી રીતે છોડું કારણકે મારી પાસે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી

જો તે હું મૂકી દઉં તો તેવા સમયની અંદર મને કોઈ બીજું નહીં મળે અને ત્યારબાદ હું શું કરી શકું મારે તો હાથ લારી ચલાવવાની રહેશે તે વિચારીને હું તેને મૂકતો નથી પરંતુ પણ થોડાક સમય પહેલા અમારી બાજુમાં એક પડોશી રહેવા આવ્યા છે એટલે તે મોટી ઉંમરના ભાભી છે તેમની 40 વર્ષની ઉંમરે તેમના પતિ બહાર વિદેશમાં રહે છે

અને તેમના બાળકો પણ વિદેશમાં ભણે છે ભાભી અહીંયા એકલા રહે છે અને તેઓ ખૂબ જ સરસ લાગે છે તેઓ 40 વર્ષની ઉંમરની સાથે પણ તેઓ ખૂબ સરસ લાગે છે તેમનું નામ સપના ભાવી છે

અને તમામ સોસાયટીના લોકો તેમને સપના ભાભી તરીકે ઓળખે છે અને તેમને પણ અમારી સાથે ખૂબ જ મજા આવે છે ઘણી બધી વખત તેઓ મને ઘરે પણ બોલાવતા હોય છે અને જ્યારે ઘરે બોલાવે છે ત્યારે મને અલગ અલગ પકવાન ખવડાવતા હોય છે જેના કારણે મને પણ ખૂબ જ ગમતું હોય છે પરંતુ મારે તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ છે

કારણ કે તેઓ જ્યારે કપડાં ધોતા હોય છે ત્યારે હું તેમને પાછળથી છુપાઈને જોતો ત્યારે તો કપડાં ધોવે છે ત્યારે પણ મને ખૂબ જ મજા આવે છે કારણ કે તેઓનું આખું જે ફિકર હોય છે તે જોવા મળે છે તે મને 40 વર્ષ પરંતુ તેઓની કમર ખૂબ જ સરસ છે અને તેઓની કમરને પકડીને બધું કરવાની ખબર મજા આવતી હશે તો હું મન મારા મન વિચારતો હતો 40 વર્ષ આવવાની સાથે પણ સપના કંટાળતા નથી

અને તેઓ જેના કારણે મને લાગે છે કે સપના ભાવી ભલે ચાલીસ વર્ષના પરંતુ લાંબી રેસની ઘોડી નીકળશે તેવું લાગે છે પરંતુ આ બધી વસ્તુઓ મારા મનની હતી પરંતુ એક વખત થયું કે જ્યારે તેઓએ મને ઘરે બોલાવે ત્યારે રાત્રિના નવ વાગી ચૂક્યા હતા અને મારી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે મારે ઝઘડો થયો હતો ભાભીને કરી એટલે ભાભી એ મને પૂછ્યું કે તારે મારી સાથે જો બધું કરવું હોય

તો તું કરી શકે છે પરંતુ તારે કોઈને કહેવાનું નથી અને પછી તો શું હતું ભાભી ને મેં કહ્યું કે ભાભી હું કોઈને કંઈ કહેવાનો નથી પરંતુ પ્લીઝ હું મારી સાથે બધું કરવાનો ભવ્ય મને ખૂબ જ મજા આપવી જ્યારે મારી ઉપર ઉછળી ઉછડીને બધું કરી રહ્યા હતા ત્યારે મને ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને ત્યારબાદ તો ભાભી સાથે મેં અંધારા ની અંદર ખૂબ જ મજા માણી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *