મારી સાથે નોકરી કરતી યુવતીએ મને અચાનક કિસ કરી અને તેના હોઠ મારા હોઠ પર મૂકી દીધા…અને મારો હાથ પકડી તેના ચુંચા દબાવવા લાગી ..મારુ તો પાણી પાણી થઇ ગયું

about

મારું નામ કેવલ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું મારા મામાના ઘરે રહું છું તેથી એક દિવસ એવું થયું કે હું તો હંમેશા મારા કામથી બહાર જ રહેતા હોવ છું. હું ઘરે કોઈ દિવસ રહેતો જ નથી

પછી ભલે મારું ઘર હોય કે મારા મામા નું ઘર હોય હું હંમેશા બહાર જાઉં છું તેમને કોઈ દિવસ મેં મારા તરફથી કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ આપી નથી અને હું હંમેશા તેમને મજ કહેતો હોઉં છું ઓકે તમે મારી કઈ ચિંતા ન કરો હું તો બસ આવી રીતે જ ફરિયા કરીશ અને હું મારું કામ કરતો રહીશ

પરંતુ તેઓ તો મારા મામા મામી હતા તેઓ માનવાના ન હતા તેથી તેઓએ મારા માટે છોકરી શોધવાનો શરૂ કરી દો અને મને ટેન્શન થઈ ગયું કે આ લોકો મારા લગ્ન કરાવી છે તેથી હું છોકરીઓને મારવાનો પણ તારતો હતો હું કોઈ પણ છોકરીને મળવા જતો જ ન હતો અને તેમનામાં બધી ભૂલો કરતો હતો અને મેં મારા લગ્ન કેન્સલ કરાવતો હતો

પરંતુ પછી આટલા વર્ષ થઈ ગયા બાદ મને હવે અહેસાસ થવા લાગ્યો કે ના મારે લગ્ન કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે શરીરની અમુક ભૂખ એવી હોય છે કે તે એક છોકરી પૂર્ણ કરી શકે તેથી પછી મેં વિચાર કર્યો કે હા હું હવે લગ્ન કરી લઈશ પરંતુ ત્યાં સુધી મારાથી રહેવાય એમ હોતું નથી તેથી મેં પછી મારા મોબાઈલમાં જોઈ હું મારું કામ કરતો હું છું

એવામાં મને મારા મોટા મામી જોઈ ગયા અને પછી હું તો વિચારવા પડી ગયો કે હવે મારી આવી બની કે મને મારા મોટા મામી જોઈ ગયા છે કે હું મોબાઇલમાં એવા ઘરના વિડીયો જોવું છું અને બધું કાર્ય કરું છું મારા હાથ વડે પરંતુ હું શું કરું હું પણ લાચાર હતો કે મને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી એટલે મેં બધું કરી દીધું.

હું વિચાર કરતો હતો કે હવે મારે મારા મોટા મામી સાથે કેવી રીતે વાત મોટામાં મને ઈશારો કરીને તેમના બે જણ તરફ જતા રહ્યા અને તેઓમાં જઈને ચાદર ઓઢીને સૂતા હતા અને મને બોલાવ્યો કે તું અહીંયા મને તારી સાથે થોડી વાતો કરવી છે એમ કરીને મામી એ મને તેમની બા મજુમાં શુભ આવ્યો અને પછી કહેતા હતા કે મેં બધું જોયું કે તો બધું શું કરતો હતો

મને પણ તારી સાથે બધું કરવું છે જો તું મારી સાથે બેઠો કરીશ તો હું તને મને બધું કહેવા લાગ્યા એટલે હું તો કહેતો હતો કે પરંતુ તેમને ખબર પડશે તો શું થશે અને પછી મોટા મામી કહેતા હતા કે હવે અમારી ઉંમર થઈ ગઈ છે તેથી તારા મોટા મામા કઈ નહીં કહે અને તેમને કોણ કહેશે તું કહેશે કે મેં મોટા મમ્મી સાથે આવું કર્યું તો હું નહીં કહે હું નહિ કહું તો કહેશે કોણ તેથી હવે તું મારા શરીરની આંખ ભુજાઓ અને મને મજા કરાવો.

અને પછી મેં તો મારા મોટા મામીને કહેવા લાગ્યો કે મોટા મામી હવે પહેલાની જેમ બધા એક જ પૂછીશ મને અલગ અલગ પોઝીશનમાં કર્યા અને જે તે અલગ અલગ પોઝીશનમાં કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે જો તમારી ઈચ્છા હોય તો તમે પણ મને અલગ અલગ પોઝિશનમાં મજા અપાવો કહા કે મેં આજ સુધી કોઈ સાથે કર્યું નથી અને પછી તે વાત મને પણ મોટા મામી તે વાત માટે માની ગયા અને મને અલગ અલગ પોઝિશનમાં મજા પડી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *