કોલેજમાં મને સંજના ખુબજ ગમતી હતી એણે મને કહ્યું કે, “લગ્ન કરું તે પહેલાં મને જાણ કરજે” તો શું એ મારી સાથે લગ્ન કરશે??

about

મારું નામ અનિતા છે મારી ઉંમર 27 વર્ષની છે અને હું એક હાઉસવાઈફ અને મારા પતિ હંમેશા તેમના કામથી શહેર શહેરથી દૂર જ રહે છે જ્યારે તેઓની રજા હોય છે ત્યારે જ તેઓ ઘરે આવતા હોય છે

અને હું ઘરમાં એકલી જ હોવું છું ત્યારે ઘણી વખત તેમના એક ફ્રેન્ડ છે નિલેશભાઈ તેઓ ઘરે આવતા હોય છે અને જો કંઈક કામ હોય તો તેઓ મને મદદ કરે છે અને તેથી મેં વધારે સમય મારા પતિ કરતા નિલેશભાઈ સાથે વિતાવતી હોઉં છું

કારણ કે મારા પતિ ઘરનો હોવાથી જ્યારે મારે બહાર કે કામથી જવું હોય છે ત્યારે તેઓ જ મારી મદદ કરે છે તેથી અમે બંને એકબીજાને સારી રીતે ઓળખીએ છીએ.

અને એક દિવસ એવો આવ્યો કે જ્યારે મને નિલેશભાઈ સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ કારણ કે આ વખતે મારા પતિ અત્યારે રજાઓમાં ઘરે આવવાના ન હતા તેથી મને તો કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ

તેથી મેં નિલેશભાઈ ને કહ્યું કે નિલેશભાઈ મારે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે જો તું તમારી સહમતિ હોય તો તમે મારી મદદ કરો એમ કહીને નિલેશભાઈ ને તો ખૂબ જ મજા પડી ગઈ અને નિલેશભાઈ તે દિવસે રાત્રે અહીં ઘરે જ રોકાઈ ગયા અને પછી તેઓ રાત્રે જમીને મારા આવી ગયા અને પછી મારી સાથે બધું અને તે મને બધું કરવામાં ખૂબ જ મજા કરાવી

જ્યારે તેઓ મારા બેડરૂમની અંદર આવ્યા ત્યારે તેઓ તેમના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેઓ પણ કપડા કાઢી નાખ્યા. સૌ પ્રથમ તો તેઓએ મને મારા બેડ ઉપર સુવડાવી દીધી અને પછી તેઓ એ નીચે મને મુખમૈથુન કરાવ્યું

તેઓએ મારી નીચેની જગ્યાએ જોઈ અને મને કહેવા લાગ્યા કે હવે તમે તો નીચેથી ખૂબ જ સુંદર છો અને પછી તેઓ મને જોરમાં મને ચાટવા લાગ્યા અને મને પણ ખૂબ મજા આવતી ગઈ પછી તેઓ ધીમે રહીને ઉપર આવ્યા અને ઉપરથી પણ મને જમવા લાગ્યા

અને મને તેઓ સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવી અને તેઓએ મારા શરીરની આગની બુજાવી પછી મેં ઊભા થઈને તેમનું મારા મોમાં લીધો અને તેમને મોકલી તેઓએ તેમનું આખું મારી અંદર નાખી દીધો અને પછી ઝડપથી અંદર બહાર કરવા લાગ્યા અને મને ખૂબ જ મજા કરાવી

અને પછી તે રાત વીતી ગઈ થોડા દિવસ થયા એટલે ફરીથી નિલેશભાઈ ઘરે આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ભાભી આજે મને કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે તેથી મેં કહ્યું ના નિલેશભાઈ આજે તો મારા પતિ આવવાના છે તેથી મને થોડો પણ ટાઈમ નથી અને પછી નિલેશભાઈ એ તો મને બધું કરતા વિડીયો બતાવ્યો અને મને બ્લેકમેન કરવા લાગ્યા અને કહેતા હતા કે

આજે તો તમારે મારા શરીરની આગ બુચાવી જ પડશે નહીં તો હું આ વિડીયો તમારા પતિને બતાવી દઈશ અને મને પણ મારા પતિ કરતા નિલેશભાઈ સાથે કરવાનો ખૂબ જ ગમતું હોય તો તેથી મેં કહ્યું કે આપણી પાસે આટલો જ સમય છે તો આપણે વધુ કરી લઈએ અને પછી પતિ આવી જવાના છે તેથી અમે બંને ફરીથી બેડરૂમની અંદર જઈને ચપાચપી બોલાવી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *