હું મારી 32 વર્ષની પત્નીને આનંદ આપી શકતો નથી, અમે ઘણી જ પોજિશન ટ્રાય કરીએ છીએ પણ…

about

મારું નામ સુરેશ છે 27 વર્ષનો છું અને હાલ મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે મને મારા લગ્ન થયા ત્યાર બાદ મને ખૂબ ગમે છે કારણકે આ બધું દરરોજ બધું કરું છું અને મને બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

અને મારી પત્નીને પણ ખૂબ જ પસંદ આવુ છુ પરંતુ મારી પત્ની અવારનવાર બહાર રહેતી હોય છે અને જેના કારણે મને તેની સાથે હવે કંટાળો આવવા લાગ્યો છે કારણ કે તે વારંવાર જ્યારે બહાર રહે છે તેઓ સમયની અંદર મને કંઈ કરવા માટે મળતું નથી અને મને ખૂબ જ ઘટાડવા તું મારી પત્નીને પણ કરું છું પરંતુ તે માનતી નથી અને

જેના કારણે મને ખૂબ જ દુઃખ થતું હોય છે પરંતુ મારી એક સાળી પણ છે અને તેની સાથે હું બધું કરવા ઇચ્છું કારણ કે મને તેની સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ તેને કેવી રીતે કહી શકું વિચાર થઈ ગયો કે જ્યારે વેકેશનનો સમય હતો તે સમયની અંદર મારી સાળી મારા ઘરે આવેલી હતી અને જ્યારે તમારા ઘરે આવેલી હતી

ત્યારે મેં તને વાત કરી તમારે તો આવી સમસ્યાઓ પડે છે શું તારે કોઈ બોયફ્રેન્ડ છે કે નહીં કરે તેને મને ચોખા શબ્દો મૂકી દીધું તેના માટે કોઈ બોયફ્રેન્ડ નથી અને મને કોઈ પણ ઈચ્છા નથી કારણ કે મને બહારના જે તેની સાથે હું શું કામ કરો કારણ કે મારા ઘરની અંદર પણ બધા વ્યક્તિઓ પડેલા છે અને મારે તો તમારી સાથે પણ બધું કરવું છે

જીજાજી તને જયારે તો મને ખૂબ જ ખુશી થઇ ગયા અને પછી મેં તેને કેવી રીતે ચાલે એવું હોય તો આપણે બહાર જઈએ અને મેં તેવી રીતે હું તને બહાર રહી ગયો અને મારી પત્ની પણ ત્યાં હતી તેને પણ મેં કહ્યું કે તું ચાલ પરંતુ તમારી સાથે આવવા માંગતી નથી અને જેના કારણે હું અને તે બંને લોકો અમે બહાર નીકળી ગયા નાઈસ ને ખાવા જતાં રહ્યા હતા

ત્યારે મને મજા આવી રહી હતી અને ઘણી બધી બીજી વસ્તુઓ પણ ખાધી અને ત્યાર બાદ મેં તેને કહ્યું કે હવે આપણે એવું હોય તો મજા આવી શકે છે અને તેને પણ મને હકારમાં માથું ધુણાવ્યું અને તરત જ હું તને હોટેલ રૂમ ની અંદર લઈ ગયો લઈ જઈને મેં તને ઘરે મજા આપવાની કોશિશ કરી અને તેને પણ ખૂબ જ મજા આવી રહી હતી અને પછી તેને મને કહ્યું કે જ્યારે તમારે મને ઉછાળી ઉછાળીને મજા આપવાની ખૂબ મજા આવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *