પત્નીએ નાની બહેને જીજાજી સાથે સુવાની ઓફર કરી,પછી મારા રૂમમાં મારા જીજા હતા, મારો પતિ મારી બહેનના રૂમમાં હતો

about

મારું નામ મીરા છે હું 25 વર્ષની છો હાલ હું એક ઓફિસની અંદર મેનેજરની પોસ્ટ ઉપર છું અને મને તેની પોસ્ટ પર કવચ ગમે છે એટલા માટે નહીં કે ત્યાં મને કામ કરવું ગમે છે

પરંતુ એટલા માટે કે તે ઘણા બધા પુરુષો છે અને પુરુષો સાથે મને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે તે મને ખૂબ જ રિસ્પેક્ટ આપે છે અને તેની સાથે મને ખૂબ જ મજા આવે છે અને ઘણી બધી વખત તો જ્યારે મને એમ ઈચ્છા શક્તિ ચાલતી હોય છે કે આની સાથે મારે બધું કરવું છે ત્યારે તે લોકોને હું બોલાવી લેતી ઓછું અને તે લોકો પણ મને ના નથી પાડતા

તેના કારણે મને ખૂબ જ ગમતું હોય છે મને બોલાવે છે અને મને પણ ખૂબ જ ગમે છે અમારા ઓફિસની અંદર એક છોકરો આવેલો છે જે નવો છે અને તેને એકાદ મહિનો થયો હશે તેમનું નામ છે અને ખૂબ સરસ લાગે છે હિરેન એટલો સરસ લાગે છે કે ઘણા બધા છોકરીઓ જે છે તે તેમની પાછળ પડેલી છે પરંતુ હું કોઈને પણ આવવા દેતી નથી

અને મને તો લાગે છે કે હિરણને મારી સાથે હોવું જોઈએ એટલે વાત તેની સાથે વાતો કરતી હોઉં છું અને તેને ઓફિસમાં બોલાવતી ઓછું પરંતુ હિરેન મને એટલો બધો ભાવ આપતો નથી.

મને લાગે છે કે કદાચ તે તેના પોઝીશન અને તેની જે પોસ્ટ છે તે જોઈને મારી સાથે વધારે વાત ન કરતો હોય પરંતુ મને એવું લાગે છે કે હિરણને મારે બધી વાત કરવી પડશે એક વખતની વાત છે કે જ્યારે સાંજનો સમય હતો વરસાદની સિઝન હતી તેવા બધા લોકો તેના ઘરે જતા રહ્યા હતા પરંતુ હિરેન પાસે પોતાની પ્રાઇવેટ ગાડી ન હોવાના કારણે ઓફિસની અંદર રહ્યો હતો

અને હું પણ ઓફિસની અંદર હતી અને પછી તો શું હતું મેં તેને માત્ર ને માત્ર એટલું જ કહ્યું કે મારી ઓફિસમાં તું આવે એટલે તે સાંજે મારી ઓફિસમાં આવ્યો અને અમે બંને વાતો ચડ્યા અને વાતો કરવા લાગ્યા અને તેને પણ મારી સાથે મજા આવી જાય ત્યાંથી અને પછી તો મેં તને સામે તરત જ ઉપર મૂકી દીધી કે હિરેન મને તો ખૂબ જ ગમે છે

અને તું ખૂબ જ સરસ માણસ છે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે તું શું તો મારે સાથે ચપા ચપી બોલાવી શકીશ એવું મેં તેને કહ્યું અને પછી તો શું હતું હિરેનને મેં જેવી ઓફર કરી એટલે તેણે તો તરત જ મને હા પાડી દીધી અને પછી તો તે મને ભારે મજા આપવા લાગ્યો અને પછી ત્યારે આખી રાત અમે ઓફિસની અંદર ખૂબ જ મજા કરી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *