40 ઉમર થયા પછી મહિલાઓ બેડરૂમમાં ફક્ત બે તેલના ટીપા લગાવો…પાર્ટનર રાત્રે થઇ જશે ઘોડો.. લાઈફ થઈ જશે જિંગાલાલા! પાર્ટનર કહેશે હવે ક્યાંય જવું નથી

Uncategorized

મારું નામ વિકાસ છે કંપનીની અંદર જોબ કરું છું અને મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે મને પ્રાઇવેટ કંપનીની અંદર જોબ કરવી ખૂબ જ ગમે છે કારણ કે પ્રાઇવેટ કંપની છોકરીઓ આવતી હોય છે અને જેના કારણે મને ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે

તેની સાથે મને બધું કરવું ખૂબ જ ગમતું હોય છે પરંતુ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે જ્યારે કોઈ છોકરી જાતિ કરી શકું. હું ઘણી બધી વખત તેઓને ઇન્વિટેશન આપું છું અને તેઓને કહેતો હતો કે મારે તમારી સાથે બધું કરવું છે પરંતુ કોઈ દિવસ મારી સાથે આવતા નથી તેના કારણે મને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે પરંતુ ત્યાર બાદ તમે વિચાર કરતો હતો કે મારે તો કંઈ કરવું છે

જેના કારણે મારે ઘણી બધી વસ્તુઓની સાથે કરવી હતી જેથી હું તમને હંમેશા કહેતો હતો પરંતુ મારું બેડ લખાતું અને જેના કારણે કરી શકતો હતો જેનાથી મને ઘણી બધી સમસ્યા થતી હતી પરંતુ ત્યાર બાદ મેં વિચારી લીધું હતું કે હું પણ બધું કરવાનો છું અને મને કોઈ પણ રોકી શકવાનો નથી અને એક વખત ત્યારે મારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ગઈ અને તે કંપનીની અંદર હતી તેનું નામ હતું

રેશમા અને રેસમાં ખૂબ જ સરસ લાગતી હતી અને મને ઘણી બધી ગમતી હતી રેસમાં હું ઘણી બધી રીતે તેને ચાહતો હતો અને હું અત્યારે પ્રપોઝ કરો ત્યારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ગઈ હતી અને ત્યારબાદ મને ઘણીબધી રીતે તેની સાથે બધી વસ્તુઓ કરવી હતી. એક વખત એવી હોય ત્યારે મને કોલ કર્યો અને મેં તેને કહ્યું કે મારે તારી સાથે બધું કરવું તારી વગર રહી શકું તેમ નથી સોટું મારી સાથે બધું કરી શકે છે

અને તેને મને એટલું કહ્યું કે હું બે દિવસ પછી તને બધો જવાબ આપીશ અને ત્યારબાદ તેને મને કહ્યું કે હા કંઈ વાંધો નહીં બે દિવસ પછી તેને જવાબમાં હા પાડી દીધી અને જન્મને કહ્યું કે મારે તને મળવું છે અને ત્યારબાદ આપણે બધું કરી શકે છે અને પછી તો શું હતું ત્યારબાદ મેં તને સીધો કહી દીધું મારે પણ તારી સાથે બધું કરવું છે અને પછી તો શું હતું કે મારે તો તેને મળવાનું હતું

અમે બંને વાતચીત કરવાની ચાલુ કરી પરંતુ જ્યારે હું તેને મોટી રૂમની અંદર લઈ ગયો અને મેં તેને કરવાનું ચાલુ કર્યું ત્યારે બાદ તેને મને કહી દીધું કે મને કોઈ ઈચ્છા થઈ નથી અને મને ઘણું બધું ડર લાગી રહ્યો છે એટલે મેં તેની ભાવનાઓને માન આપ્યો અને મેં કહી દીધું કે મારે તેની સાથે કરવું નથી અને મેં તને ત્યારબાદ મૂકી દીધી અને મેં તેને કહ્યું કે હવે હું તારી સાથે કોઈ દિવસ નહીં કરું

પરંતુ જો તું મને સામેથી કહે છે અને કહે છે કે ના હવે તારું મન છે ને તારે મારી સાથે બધું કરવું છે ત્યારબાદ હું તમને બધું કરી શકું છું અને મારે કોઈ પણ પ્રકારે ના નથી અને સરળતાથી બધું કરી શકીશ ત્યારબાદ તેને મને કોઈ વાંધો નહિ પછી એકાદ બે મહિના સુધી અમારી વાતચીત ચાલી તેના મારી સાથે કોઈ પણ ના કરી ઉપર ઉપરથી પણ તમે મને કંઈ કરવા ના દીધું અને પછી તો શું હતું

એક હોય ત્યારે સામેથી તમારી પાસે મને ઘણી બધી ઈચ્છા થઈ છે ને મારે ઘણું બધું રીતે બધું કરવું છે તો શું તું મારી સાથે બધું કરી શકે છે એટલે મેં તને એટલું જ કહ્યું કે કોઈ વાંધો નથી મેં તો તને કહ્યું હતું કે તું મને જ્યારે મળવા આવીશ ત્યારે હું સામેથી મળવા આવીશ એટલે હું તને બધું કરીશ એટલે મારે તારી સાથે બધું કરવું છે મને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી. અને ત્યારબાદ મેં અમે બંને તેના ઘરે ગયા અને ત્યારબાદ મેં તેને ભારે મજા આપી અને ત્યારે થયું હતું કે તેના મમ્મી પપ્પા પણ ઘેર હાજર હતા જેના કારણે કોઈ પણ ઘરમાં નહોતું અને ત્યારબાદ મેં તને ભારે મઝા આપી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *