મને એવું લાગે છે કે મારી સાળી મને લાઈન મારે છે પણ મને મારી પત્નીની બીક લાગે છે કે ખોટા રિલેશન ખરાબ થશે

about

પ્રશ્ન. હું શારીરિક સંબંધ બાંધવાની શરૂઆત કેવી રીતે કરી શકું?

જવાબ : ઘણા બધા વાંચકોને હવે થશે કે આવો પ્રશ્ન શું કામ લીધું અથવા તો આવો પ્રશ્ન થોડો પૂછાય બધાને ખબર જ હોય છે કે શારીરિક સંબંધ કેવી રીતે બાંધવો પરંતુ તમને ખ્યાલ છે હકીકતમાં આપણામાંથી 70% લોકો એવા છે જેને ખ્યાલ જ નથી કે શારીરિક સંબંધ કેવી રીતે બાંધવામાં આવે છે જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિને સવાલ પૂછવામાં આવે છે

કે શારીરિક સંબંધ કેવી રીતે બાંધવો ત્યારે તે માત્ર એક ને એક જ પ્રશ્ન પૂછતો હોય છે કે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે તો માત્ર તેને એક જ વસ્તુ ખબર છે કે પોપટ કાઢો અંદર બહાર કરો કિસ કરો બસ આટલી જ વસ્તુ આવડે છે પરંતુ તેવી રીતે કામ નથી બનતું જ્યારે તમારે શારીરિક સંબંધ બાંધવો છે તો તેની શરૂઆત કરવા માટે પહેલા તો તમારે સામેવાળી વ્યક્તિ છે

તેની અંદર ઉત્તરના જગાડવી પડે છે આ ઉત્તેજન તમે કોઈપણ રીતે જગાડી શકો છો. આવું તેનાં જે છે તમે સામાન્ય રીતે ફોર પ્લે કરી શકો છો તમે નજીક આવી શકો છો તમે વાતચીત કરી શકો છો તમે રોમેન્ટિક વાતચીત કરી શકો છો તમે ખરાબ વાતો કરી શકો છો જેના કારણે વધુમાં વધુ તમારામાં ઉતર ના જાગશે જેટલી ઉતરના તમારામાં જાગશે

ત્યાર બાદ તમે ફોર પ્લે થી ધીમે ધીમે શરૂઆત કરું મોઢેથી તમે નીચે સુધી આવો અને ત્યારબાદ બધું તમે કાર્ય કર્યા કરો એટલે તારી સબંધ તમારું બંધાઈ જશે યાર તમે એકદમ તૈયાર થઈ જાવ છો તમારું પાર્ટનર પણ એકદમ તૈયાર થઈ જાય છે ત્યારબાદ તમે તેને કપડા કાઢીને ઓપન કરી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે પણ કપડા કાઢી શકો છો અને ત્યારબાદ તમારે જે તે પોઝીશનમાં કામ પતાવું છે તે પોઝીશનમાં કામ પતાવી શકો છો અને તમને પણ તેમાં ખૂબ મજા આવશે.

પ્રશ્ન. મારે દર વખતે સંબંધ બાંધતી વખતે એન્જોય કેવી રીતે કરવો?

જવાબ : તમે દર વખતે સંબંધ બાંધતો હતો તેને કેવી રીતે એન્જોય કરી શકો. આવું ઘણી વખત ઘણા બધા દંપતી હોય છે કે જેવો સંબંધ બાંધવો છે તો શરૂઆતમાં હો તો તમને ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે પરંતુ થોડાક વર્ષો બાદ તેઓની મજા જે હોય છે તે નીકળી જતી હોય છે અને થતું હોય છે કે હવે તો સંબંધ બાંધવો નથી

કારણ કે તેઓ કંટાળી ગયા હોય છે તો તારે મારે જો દર વખતે સંબંધમાંથી વખતે એન્જોય કરવો હોય તો તમે ઘણી બધી પ્રકારની પોઝિશન છે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો તમે ધીમે ધીમે ઘણી બધી ટેક્નિક છે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો અને અવારનવાર રીતે તમે તે બદલો છો તો તમને તમારા સંબંધને એન્જોય કરી શકતો

સંબંધ બંધી વખતે એક વસ્તુ તમારે ખૂબ જ વધારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે સંબંધમાંથી વખતે તમે કોઈક કેરેક્ટર જે છે તે કેરેક્ટરમાં આવીને પણ બધું કામ કરી શકો છો જેમ કે ઘણા બધા પુરુષો હોય છે જેને કાર્ટૂન કેરેક્ટર હોય છે તે ખૂબ જ ગમતા હોય છે હેંતાઈ કેરેક્ટર ખૂબ ગમતા હોય છે તો તમે તે પણ બની શકો છો. જેના કારણે તેઓમાં વધુમાં વધુ ઉત્તેજના ફેલાય અને ઉત્તેજનાથી તમને પણ વધારે તેઓ મજા આપી શકે તો દર વખતે તમે તેવી રીતે એન્જોય કરી શકો છો અને એન્જોય કરવાથી તમને પણ ખૂબ મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *