દરરોજ ચ પા ચ પી કરવાથી શું ફાયદો થઈ શકે?

about

પ્રશ્ન. દરરોજ ચ પા ચ પી કરવાથી શું ફાયદો થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારે દરરોજ કરવી હોય તો તેનાથી તમને કયો બધો ફાયદો થઈ શકે છે તો ઘણી બધી વખત આવી વસ્તુ થતી હોય છે કે સામાન્ય રીતે કોઈપણ વ્યક્તિ હોય છે તેને ઓપરેશન થતું હોય છે કે જ્યારે હું સવારે બધી વસ્તુઓ કરું છું અને દરરોજ આ બધી વસ્તુઓ કરવા લાગો છો તો તેના કારણે ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે છે

પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે જ્યારે તમે કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે આ વસ્તુ કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારું જે મગજ હોય છે તે એકદમ ફ્રેશ રહેતું હોય છે અને જ્યારે માઈન્ડ ફ્રેશ રહેતું હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમને ઘણા બધા સારા વિચારો પણ આવતા હોય છે અને તમારી પ્રોડક્ટિવિટી જે હોય છે તે પણ વધી જતું હોય છે એટલે તેની ઉપર તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ

એટલે તે વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમે તેની અંદર સારી રીતે બની શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે આપણું જે મગજ હોય છે તે ઘણી બધી વખત ગુસ્સે થઈ જતું હોય છે અને ગરમ થઈ જતું હોય છે તો આવા સમયની અંદર તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુઓ કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમારું મગજ જે હોય છે તે પણ શાંત રહેતું હોય છે અને આપણા જે હોર્મોનલ ચેન્જ હોય છે તેને રોકવા માટે અને તેના જે પ્રભાવ ઓછો કરવા માટે પણ આ વસ્તુ ખૂબ જ જરૂરી છે.

પ્રશ્ન. હું મારી પત્નીને ચરમ સીમા સુધી પહોંચાડી શકતો નથી હું શું કરું?

તમે મને એવું કહે છે કે તમારી પત્નીને ચરમશીમાં સુધી તમે પહોંચાડી નથી શકતા તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી વખત આવી સમસ્યાઓ આવી જતી હોય છે અને સામાન્ય રીતે તમારી અંદર આ સમસ્યા નથી પરંતુ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તેના 70% વ્યક્તિઓને આ સમસ્યા આવતી હોય છે પરંતુ હકીકત એવી હોય છે

કે તે લોકો સાચી ટેકનીક જ હોય છે તે જાણતા હોતા નથી હું તમને માત્ર એટલું કહેવા માગું છું કે તમે જ્યારે પણ કંઈ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે બેડ ઉપર જાવ છો ત્યારે તમે સૌ પ્રથમ ફોર પ્લે માં વધારે સમય આપો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે ફોર ની અંદર વધારે સમય આપી શકતા નથી અને જેના કારણે તેઓને આ સમસ્યાઓ થતી હોય છે એટલે તમે જેટલો ફોર લે એની અંદર સમય આપો છો

તેનો ફાયદો તમને થઈ શકતો હોય છે. દાખલા તરીકે તમે બોર્ડની અંદર બે કલાક આપી દીધા અથવા તો 1.5 કલાક સુધી તમે ફોર પ્લે કર્યો તો આવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી રીતે ફેરફાર થઈ શકે છે અને સારી એવી રીતે તમને ફાયદો થઈ શકે છે

એટલે તમે તે વસ્તુ કરો છો તમે તમારી પત્નીને ચરમશી માં સૌથી પહોંચાડી શકો છો અને તેની અંદર આગળ જતા તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તે વસ્તુ તમે કરો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પણ નહીં આવે અને તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકવાના છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *