શું મને બે પુરુષો એકસાથે મજા આપે તો તેમાં વધારે મજા આવી શકે?

about nation

પ્રશ્ન. શું મને બે પુરુષો એકસાથે મજા આપે તો તેમાં વધારે મજા આવી શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમને બે પુરુષો એક સાથે મજા આપે તો તેવા સમયની અંદર તમારે મજા લેવી છે તો શું તેની અંદર તમને મજા આવી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણી બધી સામાન્ય રીતે થયું હોય છે

જેને એવું લાગતું હોય છે કે પોતે બે પુરુષોને મજા આવશે તો તેને ઘણી બધી મજા આવવાની છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યારે તે બધું કરવા માટે જતી હોય છે ત્યારે તેને અલગ જ વસ્તુ દેખાતી હોય છે હકીકતની વસ્તુ તો એ છે કે ઘણી બધી રીતે જ્યારે વીડિયોમાં આપણે આ બધી વસ્તુઓ જોતા હોય છે ત્યારે આપણને એવું લાગતું હોય છે કે આ બધી વસ્તુઓ થાય છે અને

જેના કારણે આપણને ઘણી બધી રીતે તફાવત જોવા મળવાનો છે અને આપણને ઘણી બધી મજા આવવાની છે હકીકત એવી હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેની અંદર મજા આવી શકતી નથી કોઈ પણ એક પુરુષ આપણી સાથે જ્યારે આવે છે

સાથે સાથે મજા લઇ શકતો હોય છે અને તેને ઘણી બધી મજા પણ આવતી હોય છે પરંતુ જ્યારે આવી બધી વસ્તુઓ કરવામાં આવે છે ત્યારે સામેવાળી વ્યક્તિ જે હોય છે તેને વધારે પડતી મજા નથી મળતી પરંતુ વધારે પડતું દુખતું હોય છે જેના કારણે તે મજા લઇ શકતો નથી એટલે હકીકતની વસ્તુ છે કે પુરુષો સાથે એક સાથે મજા જ હોય છે તે કરવામાં આવતી હોતી નથી ને કોઈ દિવસ કરી પણ શકાય નહીં.

પ્રશ્ન. મારા લિંગ ની ચામડી પાછળ લઈ જવા મારે શું કરવું જોઈએ?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારા પાછળ લઈ જવી હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે આ વસ્તુ ખૂબ જ સરસ સવાલ છે કારણ કે હાલના સમયની અંદર એવો પ્રશ્ન આવતો હોય છે કે ઘણી બધી વખત તમે જ્યારે બધું કરીએ છીએ ત્યારે અમારો ઉભું નથી થતું અને અમારો પ્રાઇવેટ પાર્ટ વન થી થવાનું અને અમને ઘણી બધી મજા પણ આવતી નથી.

અને જ્યારે અમે કરતા હોય છે ત્યારે અચાનક તમને બળતરા થવા લાગ્યો હોય છે અને આવું એટલા માટે થતું હોય છે કારણ કે તમારી ગયેલી હોતી નથી અને જેના કારણે તમે છૂટથી બધું કરી શકતા હોતા નથી અને તમને ઘણી બધી તકલીફ પડતી હોય છે તો આની અંદર તમે માત્ર એટલું કરી શકો છો કે તમારી ચામડી પાછળ લઈ જવી હોય તો તેની માટે તમે તેલનો પ્રયોગ કરી શકો છો તેલને ગરમ કરીને માલિશ કરી શકો છો

અને દરરોજ તમે માલિશ કરી શકો છો આ વસ્તુ તમે કરો છો અને બીજું કે તમારી લિંગ ની અંદર તમારે ગંદકી જમા થઈ જવા થવા દેવાની નથી તમે ચામડી જ્યારે પાછળ કરો છો ત્યારે ઘણી બધી વખત તમને દુખવા પણ લાગશે પરંતુ તમારે દર વખતે તેની સફાઈ રાખવાની છે તેના કારણે તમે ઘણી સારી રીતે બધું કરી શકશો બીજી વસ્તુ એ છે કે ઘણા બધાની ચામડી એટલી હાર્ડ હોય છે

કે તે સામાન્ય રીતે માલિશથી પણ તૂટતી નથી તો ત્રણેક મહિના આ બધું ટ્રાય કરો અને છતાં પણ કોશિશ કર્યા બાદ તમને કઈ મળતું નથી તો તમે ડોક્ટર પાસે જઈ શકો છો ..અને નાક નાનકડી એવી સર્જરી કરાવીને આ વસ્તુ કરાવી શકો છો જેથી તમને ઘણો બધો મોટો ફાયદો થશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *