સાધનાએ રૂમનો દરવાજો બંધ કરી મને આલિંગનમાં જકડી લીધો, ત્યારે હું પણ ભાન ભૂલ્યો અને ખૂબજ ઝડપથી તેની

about

પ્રશ્ન.મારાથી મોટી ઉમરની કોઈ છોકરી ને હું મજા આપી શકું?

તમારાથી મોટી ઉંમરની કોઈ છોકરી હોય તો તેને તમારે મજા આપવી હોય તો તેનાથી તમે શું કરી શકો તો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માંગુ છું કે તેને પણ તમે મજા આપી શકો છો ઘણા બધા લોકોને એવો પ્રશ્ન રહેતો હોય છે કે સામાન્ય રીતે તેનાથી જે મોટી ઉંમરની છોકરી હોય છે તેને મજા અમે આપી શકતા નથી અને જેની માટે અમારે શું કરવું જોઈએ

તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો કે તમે તમારાથી મોટી ઉંમરની છોકરી હોય તો તેને પણ મજા આપી શકો છો તેમાં તમારા ગભરવાની જરૂર નથી તમે મજા આપી શકો છો પરંતુ તમારે થોડું કોમ્પિટિશન રાખવું પડશે જ્યારે મોટી છોકરી હોય છે અને જેના કારણે તમે પહેલાની જેમ તને મજા આપી શકતા નથી ને

તમે આપી શકતા નથી અને તેને ઓલરેડી બધી વસ્તુ ખબર છે જેના કારણે તમને વાંધો પડતો હશે તો ઘણી બધી રીતે પ્રોબ્લેમ પણ તમને પડી જતો હોય છે એટલે તમારે જરૂર નથી પરંતુ તમારી મોટી મોટી છોકરી

તો તેને પણ તમે મજા આવી શકો છો પરંતુ તમારે ઘણી બધી ટેક્નિક વાપરવી પડશે અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તમે સરળતાથી બધી વસ્તુઓ કરી શકો અને તે વસ્તુઓ તમે કરો છો તો તેના કારણે તમને ઘણું બધું ફાયદો પણ થતો હોય છે અને સામેવાળી વ્યક્તિને પણ તમે મજા આપી શકતા છો એટલે તમે તે વસ્તુ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. શું હું આયુર્વેદિક ઉપાયોથી મારું લિંગ મોટું કરી શકું?

તો મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે આયુર્વેદિક ઉપાયો કરો છો અને ત્યારબાદ તમારું લીંગ મોટુ કરવું હોય તો તેનાથી થઈ શકે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે હા કે નથી કોઈ વાંધો નથી તમે સરળતાથી બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને તેનાથી પણ તમારું લીંગ મોટુ કરી શકો છો અને ઘણી બધી રીતે તમે મજા માણી શકો છો પરંતુ તમને માત્ર કોઈ માગું છું કે

તમારી ઉપર આધાર રાખે છે કે તમે શું કરવા માંગો છો? સૌ પ્રથમ કરો છો ત્યારે આયુર્વેદિક ઉપાય કયા પ્રકારનો છે અને કઈ વસ્તુ તમે કરી રહ્યા છો તેની ઉપર આધાર રાખે છે કારણ કે આજના સમયની અંદર આયુર્વેદિક તો ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે પરંતુ ઘણું બધું આયુર્વેદિક જે હોય છે તે ખોટું પણ હોય છે ઘણી બધી સમજાવતી હોય છે એટલે તે વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો

અને ત્યારબાદ તમે તેનું જેત હોય છે તેમ આપી શકો છો અને ત્યારબાદ તમે મજા લઇ શકો છો એટલે તમારે તે વસ્તુ હોવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે તમારી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તેમાં તમને કોઈપણ પ્રકાર વાંધો પડતો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો અને તમને કોઈ પૂછવાનું પણ નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો પરંતુ તમારી કયા પ્રકારનો છે તે તમારે જોવું જોઈએ પરંતુ તમને ઘણી બધી તકલીફો પડવાની નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકવાના છો એટલે તે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે અને ત્યારબાદ તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં તમે કોઈ વાંધો નહીં પડે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *