મારા લગ્ન થોડા મહિનામાં જ છે. મારો સવાલ એ છે કે શ-રીર સુખ વખતે યો@નિપ્રવેશ બાદ માત્ર પાંચથી સાત સેકન્ડમાં જ મારા પતિની પાણી નીકળી જાય છે. તો આ સમયગાળો વધારવાનો ઉપાય બતાવશો?

about

પ્રશ્ન. મને હવે ચ પા ચ પી કરવામાં પ્રોટેક્શન વગર જ મજા આવે છે હું શું કરું?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે ચપાચપી કરો છો ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમે પ્રોટેક્શન વગર મજા આવે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌ પ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તમને ભલે મજા આવતી હોય ને તમને ગમે ત્યાં તો પરંતુ તમારા પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરે જાતે કરવો પડે તમે જ્યારે પ્રોટેક્શન નો ઉપયોગ કરતા નથી

ત્યારે તેવા સમયની અંદર તમને ઘણી બધી સમજાવો થઈ જતું હોય છે અને તેવા સમયમાં તમને ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ પડી જતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું કહું છું કે તમે પ્રોટેક્શન વગર મજા લઇ શકો છો તેમાં કોઈ ફરક વાંધો નથી પરંતુ જ્યારે તમને ઘણા બધા વાયરસ અને તેના શિકાર બની જાઉં છું અને જ્યારે તમે તેના શિકાર બંધાવો છો ત્યારે તમને કોઈપણ વાંધો આવતો નથી

અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકતા હોવ છો એટલે તે વસ્તુ તમારે જોઈ જોઈને ત્યારબાદ તમે બધી રીતે મજા લઈ શકો છો પરંતુ તમને માત્ર રૂપિયા માગું છું તમે પ્રોટેક્શન લઈને મજા લો છો તો વધારે સારું છે ત્યારે તમારે મજા ન લેવી જોઈએ કારણ કે તમે જો કેવી રીતે મજા લો છો તો તમને ઘણી બધી સમજવો પડી શકે છે અને સામેવાળી વ્યક્તિને પણ પ્રોબ્લેમ પડી શકે છે એટલે વસ્તુ હું તમારે ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે કંઈક કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન. શું ફીમેલ પ્રોટેક્શન થી કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

તમે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે ફિમેલ કોટેક સમય છે તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તમે કોઈ પણ પ્રકારે સમસ્યા થતી નથી તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જે હું હંમેશા પુરુષોનું જે હોય છે તે પ્રોટેક્શન વાપરતા હોય છે નીચેની તરફ પુરુષોને ઘણી બધી મજા આવતી હોતી નથી

અથવા તો ઘણા બધા લોકોને મજા આવતી હોય છે. પરંતુ હું તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે વાપરી શકો છો અને તેની અંદર તમે ઘણી બધી રીતે મજા લઇ શકો છો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો પરંતુ હું તમને એટલું કહેવા માગું છું કે તેનાથી કોઈ પણ પ્રકારે તમને સમસ્યા થવાની છે તો હું બની શકતું નથી ને તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પણ પડવાનો નથી

તમે સરળતાથી બધું કરી શકો છો અને તમને કોઈ પણ વધારે વાંધો નહીં પડે પરંતુ બીજી વસ્તુ પણ છે કે તેનાથી તમને સમસ્યા થવાની વાત તમે કહો છો કે સમસ્યા પણ ઘણી બધી થઈ શકે છે તેમાં તમારે તે વસ્તુ જોઈ જોઈ અને ત્યારબાદ તમારે કઈ વસ્તુ કરવી જોઈએ જ્યારે તમે તેવી વસ્તુ કરો છો ત્યારે તમને કોઈ પણ પ્રકાર વાંધો આવતો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો અને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવવાની છે એટલે તમે ફીમેલ વાપરી શકો છો તેમાં પુરુષને પણ ઘણી બધી મજા આવશે ને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે અને તમને મજા વધી જશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *