મારી નાની સાળીને મેં ખેતરમાં લઇ જઈને ખાટલામાં ખુબજ મજા આપી પણ હવે પત્નીને ખબર પડી ગઈ કે હું એના જોડ તો એ રિસાયને …

about

મારું નામ હિતેશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને મોહિની અમારી બાજુમાં રહે છે અને તે ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે તેથી મને જ્યારે જોઉં છું ત્યારે તેની સાથે વધુ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે

પરંતુ હું તેને કંઈ કહી ન શકતો તેથી એક દિવસ એવું થયું કે મારા ઘરે કામ ન હતી અને મારા મમ્મી મને તેના ઘરે ખાંડ લેવા માટે મોકલજો હતો જ્યારે હું તેના ઘરે પહોંચ્યો એટલે તેના ઘરે કોઈ ન હતું

અને તેમ એકલી એકલી તેના મોબાઈલમાં એવા ઘરના વિડીયો જોઈને તેનું કામ કરતી હતી એવા મહત્તમ પહોંચી ગયો એટલે મેં તેને જોઈ લીધી અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મોહી મને ખબર છે તને બધું કરવું ખૂબ જ ગમે છે

પરંતુ તું કોની સાથે કરે તેથી હું તારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર છું અને મોહિની મને પૂછ્યું કે જો આપણે અહીં તો કરી ન શકીએ પરંતુ બહાર જઈને કરી શકે અને પછી મેં તેને કહ્યું કે મારું એકાઉન્ટ આવશે

ત્યાં જઈને આપણે બધું કરી શકીએ અને એ ફાર્મ હાઉસ પર આપણા બે સિવાય બીજો કોઈ ન હોય અને પછી મોહિની એ પણ હા કહી દીધું અને પછી બીજા દિવસે તે મારા ફાર્મ હાઉસ ઉપર આવી ગઈ અને જ્યારે ફાર્મ હાઉસ એ પહોંચી

એટલે મેં તેને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા અને પછી બેડરૂમમાં ગયા પછી મોહિની તમને કહેવા લાગી કે જો હિતેશ મારી તારી સાથે બીજું કોઈ નથી કરવું પરંતુ હું ફક્ત તારી સાથે અહીં શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે આવી છું કારણ કે મને ઘણા સમયથી કરવાની ઈચ્છા હતી પરંતુ મને કોઈ મળતું ન હતું અને તું પણ ઘણું સુંદર દેખાય છે તેથી મારે તારી સાથે બધું કરવું છે

જો તારી હા હોય તો ફટાફટ બધું કરવું છે અને પછી ઘરે જવું છે કારણ કે હું બે કલાકનો સમય લઈને આવી છું અને પછી જ્યારે મને મોહિની આવું કહ્યું એટલે મેં તો તેને ત્યાં અમારા બે રૂમની અંદર પહોંચી ગયા હતા

ત્યાં જ તેના બધા કપડા કાઢી નાખ્યા અને તેને આખી દબાવી નાખી અને તેના જે પણ જોરમાં દબાવા લાગ્યો તેને ચૂસતો હતો અને પછી મેં એક ધક્કો મારીને મારા બેડ ઉપર સુવડાવી દીધી અને પછી હું પણ તેની ઉપર સુઈ ગયો તો તેના બંને પગ પહોળા કરી લીધા અને કહેવા લાગી કે મારે હવે તારી સાથે બીજું કોઈ નથી કરવું બસ તું મારી આજે છે તેને બસ આવી ગઈ

એટલે ત્યાં તો તેના જે પગ હતા તે બંને પહોળા કરી દીધા અને મને કહ્યું કે હવે તો બસ મારી અંદર નાખે એટલે મેં તો તેની અંદર નાખી દીધો અને એકદમ ઝડપ થી અંદર બહાર કરવા લાગ્યો અને પછી મેં તેની સાથે ડોગી સ્ત્રીમાં પણ મજામાં અને કરતા કરતા ક્યારે એક કલાક થઈ ગયો તેની મને ખબર અને પછી મેં મારું કાઢી નાખ્યું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *