મારી કોલેજની gf ને મેં કોલેજના જ પાછળ લઇ જઈને મજા કરાવી પણ હવે મને એ લગ્ન માટે દબાણ કરે છે

about

મારું નામ આશિષ છે અને મારી ઉંમર 24 વર્ષની છે મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ હિના છે અને હિના મને ખૂબ જ ગમે છે જેથી મેં તેને મારી ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી લીધી છે અને મને તેની સાથે કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હતી

તેથી મેં તને એક દિવસ એવું કહ્યું કે જો મારે તારી સાથે બધું કરવાની કોબી ઈચ્છા થાય છે પરંતુ તું મારી સાથે કોઈપણ રૂમમાં આવા તૈયાર નથી તેથી મારે તારી સાથે બધું કરવું નથી પરંતુ મારે તારી સાથે કિસ કરવી છે

જો તારી હા હોય તો તું મારી સાથે મારી પાસે એક જગ્યા છે ત્યાં આવીશ અને પછી હું તેને કોલેજની પાછળના પાવર સ્ટેશનમાં લઈ ગયો અને પછી ત્યાં જઈને એક નાની એવી હતી ત્યાં મેં એને અંદર કિસ કરવા માટે કહ્યું અને તે પણ મારી સાથે આવી

અને ત્યાં જઈને મેં તેને બધું કહી દીધું કે જો અહીંયા કોઈ આવવાનું નથી કારણ કે આ જગ્યા પર કોઈનો અવાજ જવર થતું નથી તેથી મારે તો તારી સાથે ફક્ત બધું કરવું છે તો તારી હા હોય તો મારે તારી સાથે કરું છું

એના એ પણ મને હા કહી દીધું અને પછી મેં તો તેને ઉભા ઉભા લઈ લેવાનું શરૂ કર્યું. મેં પહેલા તમે તેને જોરમાં કિસ કરવા લાગ્યો પછી મેં મારા એક હાથે તેનાથી ઉપરના બે પગ હતા તે દબાવતો હતો

અને પછી મેં તેને પૂછ્યું કે જો તારી હા હોય તો હું આ બોલ જોઈ શકો અને પછી તેને મને હા કહી દીધું એટલે મેં તે ટી-શર્ટ છે કે બોલતો હતો એટલે તેના સામેથી જ મને કહ્યું કે જો તારે આ બોર્ડની મજા માણવી હોય તો મારી શકે

અને પછી મેં તો તેના જે બે બોલ હતા તે ચૂસવાનું શરૂ કરી દીધું અને પછી મેં મારું એક હાથ તેને પૂછ્યા વગર તેને પાછા જવા દીધો અને પછી તેની ગુફા ની અંદર મેં મારા પાછા લાખ નાખી દીધો અને તેને મજા કરાવવાના શરૂ કરી દીધું

અને પછી તે પણ મને કહેતી હતી ત્યારે તું ખૂબ જ સરસ રીતે કરવાનું ખૂબ મજા આવે છે જો હું પણ તારો પોકી શકું પછી તેને જ્યારે મને આવું કર્યું એટલે મને તો ખૂબ જ મજા આવી ગઈ અને પછી તેને તેનો હાથ મારા અને મારું હતું

તે હળવા લાગી અને મને તેની સાથે ત્યાં કરવાનું ખૂબ જ મજા આવી ગઈ પછી મેં તેને ઊંચકીને તેની સાથે બધું કરવા લાગ્યો અને તેની આખી ટી શર્ટ કાઢી નાખી અને આગળ પાછળથી તેને કિસ કરવા લાગ્યો

પછી મેં તેની સાથે ઉભા ઉભા શરીર અને ત્યા કરતા કરતા ક્યારે એક કલાક થઈ ગયો તે નિયમને ખબર જ ના પડી અને પછી મેં મારું બહાર સાઇટ પર કાઢી નાખ્યો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *