પતિ દુબઇ જોબ કરવા ગયા પણ એમના ભાઈ રોજ રોજ મને હવે રાત્રે મજા કરાવવા લાગ્યા પણ હવે પતિને…

about

મારું નામ હીર છે અને મારી ઉંમર 25 વર્ષની છે અત્યારે બે વર્ષ પહેલા જ મારા લગ્ન થઈ ચૂક્યા છે અને મારા પતિ હંમેશા શહેરથી બહાર જ રહેતા હોય છે તેઓ ગયો છે વખત ઘરે આવતા હોય છે

અને તેમનું કામ આજે એવું છે કે તેઓ અહીં આ સીટીમાં રહી જ ન શકે તેઓએ બહાર જવું પડે પરંતુ તેઓ જ્યારે ઘરે ન હોય ત્યારે મને શારીરિક સંબંધ બાંધવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થતી હોય છે

ત્યારે હું વિચાર કરતી હું કરું પરંતુ મને ખબર ન હતી કે મારી સાથે આવું પણ થઈ શકે તેથી મેં મારા મોબાઈલમાં વિડીયો જોઈને હું એકલી એકલી મજા માણતી હતી અને એક દિવસ એવું થયું કે મારા દિયર મને જોઈ ગયા કે હું મોબાઈલમાં આવું કરતી હતી

પછી તેઓને થયો કે તેમણે મારી સાથે જે મારા શરીરને આવે છે તેને પૂછાવું જોઈએ તેથી જે એક દિવસ મારી પાસે આવ્યા અને મારા પતિ તો ઘણી વખત ઘરે હોતા જ નથી જેથી અમે બંને એકસાથે વધારે બધું કરી શકે એમ હતું

તેથી જ્યારે મારી પાસે આવ્યા એટલે તેઓ એ તો સીધો મને પૂછી લીધું કે ભાભી મારે તમારી ચાલે મને ખબર છે તમને પણ ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ ભાઈ અહીં ન હોય તેથી તમે કંઈ કરી નથી શકતા પરંતુ હવે હું છું તમારી સાથે તમને ભાઈ ની યાદ જ ના આવે એમ કરીને મારા તો મને મારા બેડરૂમની અંદર લઈ ગયા અને પછી ત્યાં જઈને તેઓએ અમારા બધા કપડા કાઢી નાખ્યા

અને મને મારા બેડ ઉપર સૂવા માટે પછી હું મારા ઉપર સુઈ ગઈ અને મારા દિયર પણ તેમણે તેમના બધા કપડાં કાઢી નાખ્યા અને મારી ઉપર સૂઈ ગયા અને જ્યારે તેઓ મારી પાસે આવી હતી કે મને પણ તમારી સાથે કરવાની ઈચ્છા હતી પરંતુ હું તમને કંઈક કહેતી હતી કારણ કે તમે તમારા છોટેથી હું તમારી સાથે કેવી રીતે કરી શકું એવા વિચારથી હું તમને કંઈ કહેતી ન હતી

પરંતુ જ્યારે આજે તમે મને સામેથી બધું કહેવા આવ્યા છો તેથી મને ખૂબ જ ગમે છે જેથી મેં તમને ના કહી શકીએ અને સીધી હું બેડરૂમની અંદર આવી ગઈ અને મને પણ તમારી સાથે કરવાની ખૂબ મજા આવે એવી આશા છે

અને પછી આવે તો મારી સાથે બધું કરવાનો શરૂ કરી દીધું હતું અને પછી પહેલા તો તેઓ મારા જેવો પણ ના બે બોલ હતી ચૂસવા લાગ્યા અને પછી તેમણે તેમનો એક મારી ગુફા તરફ જવા દીધો અને જ્યારે તેમનો હાથમાં પહોંચ્યો

એટલે તેઓ તો કહેવા લાગ્યા કે ભાભી તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવવાની છે પછી મેં મારા બંને પહોળા કરી લીધા અને તેઓ મારા પગ પાસે બેસી ગયા અને પછી તેઓ મારી સાથે ચકાચક બોલાવવાનું શરૂ કર્યું હતું અને પછી કરતા કરતા ક્યારે બે કલાક થઈ ગયા તેની અમને ખબર ન પડે અને પછી મારા નીકળી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *