આજે હું ઘરે એકલી હતી ત્યારે મારા મામાના છોકરાએ મને કિસ કરી ત્યારે મેં તેનો હાથ પકડીને રૂમમાં લઇ ગઈ અને રમત રમતમાં શ-રીર સુખ માણી લીધું . હું જાણવા માંગુ છું કે આવું કેમ થયું.

about

પ્રશ્ન. હું મારી ભાભી સાથે હવે પહેલા ની જેમ ચ પા ચ પી નથી કરી શકતો હું શું કરું?

તમે હવે મને એવું પૂછી રહ્યા છો કે સામાન્ય રીતે તમારી ભાભી સાથે તમે પહેલાની જેમ બધું કરી શકતા નથી અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવે છે તો તે વસ્તુને દૂર કરવા માટે તમે શું કરી શકો

તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો બીજી જગ્યાએ તમારી ભાભી સાથે તમે પહેલાની જેમ બધું કરી નથી શકતા તેની પાછળનું શું કારણ છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ અને તમારે પણ દર્શાવવું જોઈએ કે સામાન્ય રીતે તમે નથી કરી શકતા હું શું કારણ છે આવી ચૂક્યા છે અથવા તો તમારા ભાઈ આવી ચૂક્યા છે

તે પણ વસ્તુ તમારે તે વસ્તુ કરવી જોઈએ બીજી વસ્તુ તે પણ તમારે જવું જોઈએ એવું બનતું હોય કે તમારા ભાભી જોડે તમને ના પાડતા હોય કે તમારે અથવા તો તેમને તમારી સાથે કંઈ કરવું નથી તો તમે તેમને પૂછી શકો છો કે તમે કેમ આવું કરી રહ્યા છો પરંતુ હું તો તમને કહેવા માગું છું આ પ્રકારના જે સંબંધ હોય છે તે વધારાનો લાંબો સમય ટકાવતા નથી

અને જે લાંબો સમય લોકોને ખબર પડી જતી હોય છે એટલે જો તમારે સંબંધ તૂટી જાય હોય તો પાછા તેને બાંધવા માટે અને સામાન્ય રીતે તમે જેટલા દૂર રહી શકો એટલા દૂર રહેવાની તમારે કોશિશ કરવી જોઈએ તો મારું પણ લગ્નજીવન બચી જાય અને તમારા ભાઈનું એટલે કે ભાભીનું પણ લગ્નજીવન બચી જાય.

પ્રશ્ન. મને હવે પહેલા ની જેમ મારો પતિ હવે મજા નથી આપતો હું શું કરું?

તમે સામાન્ય રીતે હવે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારો પતિ પહેલા ની જેમ તમને મજા નથી આપી શકતો અને તેની માટે તમે શું કરી શકો છો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પેલી વસ્તુ તો એ છે કે સામાન્ય રીતે ઘણા બધા લોકોને આવો પ્રશ્ન થતો હોય છે કે તેઓના પતિ તેમને મજા આપી શકતા હોતા નથી

અને જેના કારણે તેઓને અવારનવાર ઘણું બધી સમસ્યાઓ થતી હોય છે પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમારા પતિ તમને કેમ મજા નથી આપ શકતા તે પણ વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તેની ઉપર તમારે વસ્તુઓ ઉપર નિર્ણય લેવો જોઈએ પહેલી વસ્તુ એ છે કે તમારા પછી તમને મજા કેમ નથી આપતા તેઓ બની શકે છે કે તમારા પતિ વધારે કામ કરતા હોય

અને તેઓને વધારે સ્ટ્રેસ રહેતો હોય અને જેના કારણે તે તમારી ઉપર ધ્યાન ના આપી શકતા હોય એને સામાન્ય રીતે તમને મજા પણ ન આપી શકતા હોય તો તેની અંદર તમારે વસ્તુ વિચારવી જોઈએ અને તેઓની સાથે તમારી સહકાર આપવો જોઈએ પરંતુ તમારા પતિ શાંતિથી બેઠા હોય અને તું મને સરળતાથી કોઈ સમસ્યા નથી થઈ શકતી અને સામાન્ય રીતે તેઓ અંદર સમસ્યા થતું હોય

તો તમે તેને ડોક્ટરને બતાવી શકો છો. તમને તે મજા નથી આપી શક્યા તેનો મતલબ એવો નથી અન્ય પુરુષ પાસે જતો રહે તો તમે ડોક્ટર ને બતાવો અને તેમની તમે સહાય લો છો ત્યારબાદ તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો અને તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને તમે સરળતાથી બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *