ના હોય!! આ સમયે કુંવારી છોકરીઓને થાય છે શ-રીર સુખ માનવાની ઈચ્છા – જો ના મળે તો આંગળીથી પણ પાણી કાઢી નાખે છે

about

પ્રશ્ન.મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને હમેશા ચ પા ચ પી માટે કહે છે પણ મને ડર લાગે છે કે મને કોઈ સમસ્યા થઈ તો?

તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને ચ પા ચ પી માટે કહેતી હોય છે પરંતુ તમને ડર લાગે છે કે તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા થાય કે કેમ તો હું તમને કહેવા માંગુ છું તેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા થવાની નથી

તમને ઘણી બધી મજા આવવાની છે. પહેલી વસ્તુ ગર્લફ્રેન્ડ મળતી હોતી નથી કે જે તેને સામેથી એમ કહીએ કે તમારે અથવા તો તેને તમારી સાથે કરવું છે પરંતુ તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમને કહી રહી છે

તો તમારે તેની માટે જવું જોઈએ ઘણા બધાનો સ્વભાવ જુએ છે તેવો હોય છે કે જે લોકો ઉપર રાખતા હોય છે અને તેઓને થતું હોય છે કે પોતે આ બધું કરશે તો તેના કારણે તેઓને ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે છે પરંતુ જો તમે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ સાચી હોય અને તે તમને સાચો પ્રેમ કરતી હોય તો આવી બધી વસ્તુઓ થઈ શકતી નથી અને બીજી વસ્તુ દૂર રાખવો પડે

તે તમને પ્રેમ કરે છે તમે તેને પ્રેમ કરો છો અને તમારા રિલેશનને એક વસ્તુ જુઓ કે વર્ષ થઈ ગયું છે અથવા તો એકાદ બે વર્ષ થઈ ગયા છે તમે એકબીજાને સમજો છો ત્યારે તમે બધી વસ્તુ કરી શકો છો તેમાં ના નથી અને અત્યારનો સમય તો એવો આધુનિક જમાનો આવી ચૂક્યો છે કે કોઈપણ છોકરો અને છોકરી બે કે ત્રણ દિવસ જ્યારે એકબીજાને રૂબરૂમાં મળે છે ત્યારે બધું કરતા હોય છે એટલે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી.

પ્રશ્ન. કોલેજ ની ફ્રેન્ડ ને જ્યારે મે પહેલી વખત બધું કરવા બોલાવી તો મારું ઉભુ જ ના થયું હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે કોલેજની ફ્રેન્ડ ને જ્યારે તમે પહેલી વખત બધું કરવા માટે બોલાવી ત્યારે તમારો ઊભું ન થયું અને તેની માટે તમે શું કરી શકો તો તમને કહેવા માંગુ છું કે પહેલાં તો તમારી કિસ્મત ખુબ જ સારી છે

કે તમારી કોલેજની જે ફ્રેન્ડ હતી તે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બની ગઈ અને ત્યારબાદ તેને તમારી સાથે બધું કરવાની પણ ઈચ્છા જતા હોય જેના કારણે તમને ઘણી બધી મજા આવવાની હતી પરંતુ તમે કરી રહ્યા છો કે જ્યારે તમે બધું કરવા માટે ગયા ત્યારે તમને ઘણી બધી સમસ્યા આવી અને જેના કારણે તમારું ઉભું થયું તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું

કે તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પહેલી વખત જ્યારે કોઈપણ વ્યક્તિ કરતો હોય છે ત્યારે તેને થોડું કરેલું હોય છે જેના કારણે તેની અંદર વાંધો આવી શકતો નથી પરંતુ જ્યારે તે કોઈ છોકરી સાથે જતો હોય છે ત્યારે તેવા સમયની અંદર તેણે પહેલી વખત બધું કરવાનું હોય છે અને જેના કારણે તેની ઉપર ઘણું બધું પ્રોબ્લેમ આવતી હોય છે. એટલે હું તો તમને માત્ર માગું છું

કે તેમાં તમારે વાંધો કરવાનો નથી અને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી ફ્રેન્ડ પાસે જઈ શકો છો બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે ડિટેસન કરી શકો છો એકદમ શાંત રાખવાનો છે ને બહુ એક્સાઈટમેંટ માં આવી જવાનું નથી અને તમારે ધીમે ધીમે બધું કરવાનું છે આવું તમે કરશો તો સરળતાથી તેને બધું કરી શકશો અને તેની અંદર તેને પણ ઘણી બધી મજા આવશે ને તમને પણ ઘણી બધી મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *