ભાભીથી દૂર થવા કોલેજ બદલી પણ છતાં ભાભીએ મને ના છોડ્યો, અડધી રાતે કપડાં ઉતારીને મારા રૂમમાં આવી

about

મારું નામ આશિષ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને મને મારી પત્ની સાથે હવે કરવાની મજા આવતી નથી તેથી હું ટીના ભાભી સાથે બધુ કરવાનો વિચાર કરો છો અને મને એવો વિશ્વાસ છે કે જ્યારે મોટીના ભાભી ને બધું કહીશ

એટલે ટીના ભાભી મને ના નથી કહેવાના ને મારી સાથે બધું કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે તેથી પછી એક દિવસ સુધીના ભાભી ને કહ્યું છે અને પછી એક દિવસમાં ટીના ભાભી ને કહ્યું કે તેમના ભાભી મારે તમારી સાથે બેઠો છે

તો તું ના ભાભી એ પણ મને હા કહી દીધું અને પછી એક દિવસથી ના ભાભી એ મને કહ્યું ત્યારે મારે પણ તમારી સાથે બધું કરવું જ હતું પરંતુ હું તમને કઈ રીતે આવે તમે જ્યારે મને કહી દીધું છે એટલે મને ખૂબ આનંદ થાય છે અને પછી હવે ટીના ભાભી કહેવાય પૂછવા લાગ્યા કે આપણે કરશું કે એમ કરીને ત્યાં જઈને આપણે બધું કરી શકીએ મારી પાસે એક ફાર્મ હાઉસ છે

જો તમે હા કહેતા હોય તો આપણે ત્યાં જઈને બધું કરી શક્યા અને પછી ટીના ભાભી એ પણ મને હા કહી દીધું જેથી તમે તમારી બધી મનની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા લાગ્યા છે તેથી મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે

અને હવે તો મેં આવતીકાલે સવારે વહેલા તૈયાર થઈ જજો અને પછી આપણે ત્યાં ફાર્મ હાઉસ પર જવા માટે તૈયાર નીકળી જશે તેવી બીજા દિવસે ટીના ભાભી સવારે વહેલા તૈયાર હતા અને પછી અમે બંને ફાર્મ હાઉસ પર જવા માટે નીકળી ગયા અમે ફાર્મ હાઉસ પર જઈને ઘણી મજા કરવાની ચાલુ કરી અને મળે તો ભાભી સાથે કરવાની ભાભી ને સાથે મજા કરવાની શરૂ કરી દીધી છે

અને ભાભી કહેતા હતા કે તમે ખૂબ જ સુંદર રીતે કરો છો મને તમારી ખૂબ મજા આવે છે અને પછી મેં તો ભાભી ને કીધું કે ભાભી આ તો શરૂઆત છે આખું પિક્ચર તો હજુ બાકી છે એમ કરીને મેં ભાભી ને કહી દીધું અને પછી મેં ભાભીને રૂમની અંદર લઈ ગયો અને ભાભીને બેડ ઉપર સૂવામાં સૂઈ ગયા એટલે મેં ભાભીને સારી ઉંચી કરી

અને પછી ભાભીને કહ્યું કે ભાભી તમારી ગુફા તો દેખાવાની પછી જ્યારે મને ગુફા દેખાય એટલે પછી બધું કરવાનું શરૂ કરી દીધું અને ભાભી પોતાના બંને પગ પહોળા કરી લીધા હતા અને માહિતી બંને પગ વચ્ચે બેસી ગયો

અને ભાભી ને જોજો અને જ્યારે ભાભી સાથે વધુ પડતો હતો એટલે ભાભી કહેતા હતા કે આશિષભાઈ તમારી સાથે કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે એ મારી ઈચ્છા છે કે તમે હજુ જોરથી અને પછી મેં ભાભી સાથે બધું બીજું બધું પણ કરવાનું શરૂ કર્યું ખૂબ જ મજા આવી ગઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *