મારો દેવર અગાઉ એક યુવતી સાથે શ-રીર સુખ માણી ચૂક્યો છે હવે એણે મારી સાથે શ-રીર સુખ માણવું છે તો હું એને શું જવાબ આપું??

about

મારું નામ પ્રકાશ છે મારી ઉંમર 28 વર્ષની છે અને અત્યારે જ મારા મોટાભાઈ ના લગ્ન થયા છે તેમના વાળા ભાભી નમ્ર વિના ભાભી છે અને તે ભાભી એકદમ કડક દેખાય છે

અને મને જ્યારે મેં તમને પહેલી વખત જોયા હતા ત્યારથી જ મને તેમની સાથે બધું કરવાની ખૂબ ઈચ્છા થાય છે અને હું ભાભીને ઘણા સમયથી કહેતો હતો કે ભાભી તમે તે કેમ દેખાવ છો અને હું જ્યારે મજાકમાં કહેતો હતો પરંતુ તે મને ખબર ન હતી કે એ વાત આજે સાચી પણ થવાની છે અને એવું થયું કે અત્યારે જે મારા ભાઈ છે

તેને એક મહિના માટે બહારગામ જવાનું થયું છે અને તેમણે ત્યાં જ રહેવાનું છે તેથી ભાભી એકદમ એકલા થવાના હતા અને પછી જ્યારે પહેલો દિવસ થયો ત્યારે જ ભાભીને તો એકલો એકલો લાગતો હતો

એટલે પછી મેં ભાભીને જઈને પૂછી લીધું કે ભાભી એ તો અત્યારે દિવસ તો નીકળી જશે પરંતુ તમે રાતના શું કરવાના છો અને ત્યારે ભાભી કહેવા લાગ્યા ત્યારે એ જ હું વિચાર કરું છું કે દિવસ તો નીકળી જાય

પરંતુ રાતનું શું કરવું અને પછી મેં ભાભીને કહ્યું કે જો ભાભી તમને કંઈક એમ તેમ ન લાગે તો મારી પાસે એક આઈડિયા છે તમને માન્ય હોય તો તમે કેજો નહીં તો કંઈ અને પછી મેં તો પ્રકાશભાઈ ને પૂછી લીધું.

કેવી તો તમારી પાસે કેવી આઈડિયા છે કે જે કહેવાથી તમે એટલા કપડા છો અને પછી મેં રીના ભાભી ને કહી દીધું કે જવાબ આપી તમે પણ એકલા છો ને હું પણ એકલો છું તમે પણ છો ને હું પણ યુવાન છો

તેથી ઈચ્છા હોય કે જેને પૂર્ણ કરવા માટે આપણે બધું કરી શક્યા અને મારે તમને જ્યારે જોયા હતા ત્યારે મને તમારી સાથે બધું કરવાની પછી ઈચ્છા થતી હતી અને હવે મારે તમારી સાથે અત્યારે બધું કરવું છે અને તમારી હા હોય તો આજે રાતના હું તમારા બે રૂમની અંદર આવી શકું અને પછી ભાભી એ પણ મને હા કહી દીધું એટલે હું રાતના ભાભીના રૂમમાં ગયો હતો

અને મેં તો ભાભી ને કહ્યું કે ભાભી મારે બીજી કોઈ સ્ટાઇલમાં તમારી સાથે નથી મારે ફક્ત તમારી સાથે ડોગીઓ છે અને ભાભી એ પણ હા કહી દીધું અને તે ઓટો ડોગી સ્ટાઇલમાં આવી ગયા અને પછી આખી રાત મેં ભાભીને દોગી સ્ટાઇલ ભાભી નેટ થપાવા લાગ્યો અને પછી ભાભી પણ કહેતા હતા ક્યારેક ખૂબ જ મજા આવે છે હજ હજુ ચોરમાં કરો

અને જ્યારે કોઈ હોય એટલે મને પણ ખોલવાની ખૂબ મજા આવી ગઈ અને પછી મેં તો વધારે ઝડપથી બધું કરવા લાગ્યો અને પછી ભાભી કહેવા લાગ્યા છે એટલે તો મને તમારા ભાઈ સાથે પણ આવતી નથી અને પછી થોડા સમયમાં મારો નીકળી ગયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *