મારી ઉમર 24 વર્ષની છે જ્યારે જ્યારે ઘરમાં કોઈ ન હોય ત્યારે કામવાળી છોકરી મારા રૂમમાં નાહવા આવે છે નિવસ્ત્ર જોઈને …

about

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૨૧ વર્ષની છે શું હું કોઈ છોકરી સાથે સંબંધ બાંધી શકું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ઉંમર 21 વર્ષની છે અને તમારે કોઈ છોકરી સાથે સંબંધ બાંધવો હોય તો તમે બાંધી શકો છો. તમારે મને થોડો પ્રશ્ન પૂછવાનો છે સામાન્ય રીતે હવે તો તમને કોઈ છોકરી મળી હોય

તો તેની સાથે તમારે બધું કરી લેવાનું છે અને તેમાં તમારે પૂછવાનું પણ નથી કારણ કે તમારી ઉંમર 21 વર્ષ કી છે અને તમને બધું કરવાની ઈચ્છા હોય તો તમને કોઈ રોકી શકતો નથી અને સરકારે પણ કહી દીધું છે

કે તમે 21 વર્ષની ઉપર અથવા તો 21 વર્ષના તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તેની પહેલા તમારે એક વસ્તુ વિચારવી જોઈએ કે તમારે માત્ર ને માત્ર બધું કરવું હોય તો સમજવા માટે કોઈ છોકરીને પ્રેમ ન કરવો જોઈએ પરંતુ તમારી પાસે જો કોઈ ઓલરેડી છોકરીઓને તેની સાથે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તો સામાન્ય રીતે તેની સાથે તમે બધું કરી શકો છો

જેમાં તમને કોઈપણ રીતે કોઈ ના પાડી શકતો નથી અથવા તમારાથી મોટી હોવી જોઈએ એટલે કે 20 વર્ષ અથવા તો 20 વર્ષથી ઉપરની હોવી જોઈએ ત્યારબાદ તમે બધું કરી શકો છો તેની પહેલા તમે કઈ કરી શકતા નથી એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમે સંબંધ બાંધી શકો છો અને સંબંધમાંથી વખતે તમારે હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે અને તમે લાગતો ગમે તે હોય પરંતુ તમારા પ્રોડક્શન નો ઉપયોગ કરવાનો છે જેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા ના થાય.

પ્રશ્ન. મને બે છોકરીઓ સામેથી એકસાથે તેની સાથે બધું કરવાનું કહે છે હું શું કરું?

તમે એવું પૂછી રહ્યા છો કે તમને બે છોકરીઓ સામેથી એક સાથે બધું કરવાનું કહે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ માંગુ છું કે પહેલા તો તમારી કિસ્મત ખુબ જ સારી છે

કારણ કે હાલના સમય જો કહેવામાં આવે તો ઘણા બધા લોકો એવો સવાલ કરતા હોય છે કે અમને કોઈ છોકરી મળતી નથી અને તેઓને કોલ ગર્લ પાસે જવું છે પરંતુ ત્યારે તમે કર્યો છો કે બે છોકરીઓ છે જે સામેથી તમને એમ કહે છે કે તમને એકસાથે બધું કરવું છે તેનો મતલબ કે તેઓને સમ કરવાનો વિચાર છે બે છોકરીઓ છે અને તમે એકલા છો અને તેની સાથે તમે બધું કરો છો

અને તે બે છોકરાઓને તમે મજા આપો છો. પરંતુ આની વસ્તુ તમારે વિચારવાની જરૂર છે કે તમે છોકરી સાથે જ્યારે બધું કરો છો તેવા સમયની અંદર હું તમને સહન કરી શકશે અથવા તો તમે તે બંનેને સહન કરી શકશો ઘણી બધી વખત એવું થતું હોય છે કે એક છોકરો છે તો સામાન્ય રીતે છોકરી સાથે બધું કરતો હોય તો તેવા સમયની અંદર તેઓની એનર્જી હોય છે તે થોડી જતી હોય છે

અને જેના કારણે તે વધારે સમય થોડું કરી શકો છો પરંતુ બે છોકરી હોય ત્યારે સમયની અંદર શું તમે પોતાની એનર્જી સાચવી શકશો તમે લાગતો કે હા તમે કરી શકો છો તો બિન્દાસ તમે કરી શકો છો પછી બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે આ બધી વસ્તુઓ કરવા માંગો છો તો બીજી વસ્તુ તમને કહેવા માગું છું કે સામે બીજી વસ્તુ એ કરી શકો છો કે તમે કેપ્સુલ નો પણ પ્રયોગ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *