માસી અને ભાણીએ કપડાં કાઢીને આખી રાત માણી, માસીએ એવી ચાલ રચી કે એશા જ ના પાડી શકી અને તૈયાર થઈ ગઈ

about

મારુ નામ રાજેશ છે મારી ઉંમર 23 વર્ષ ની છે હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું અને મારી એક ગર્લફ્રેન્ડ છે અને તેમના પ્રીતિ છે અને તે દેખાવી ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે કે તેની સાથે ફ્રેન્ડશીપ કરવી પડતું

તે કોઈની સાથે ફ્રેન્ડશીપ કરતી નથી પરંતુ તેની સામે પણ મારી સાથે ફ્રેન્ડશીપ કરી હતી અને ઉપરથી ફ્રેન્ડશીપ કરી પછી તેને થોડા દિવસ પછી મને રહેવા માટે તેના માટે શું કારણ કે તેની સાથે રિલેશનશિપમાં રહેવાની પણ ખૂબ જ ઈચ્છા હતી અને તેની સાથે એટલે સંક્ષેપમાં આવી ગયો ખૂબ જ ગમતું હતું તેથી અમે કોલેજના લેક્ચર બંધ કરીને ઘણી વખત બહાર પાડવા જતા હતા

પરંતુ એક દિવસ મેં તેને કહ્યું કે તારી સાથે બધું કરવું છે તો તું જેમ કહેતી હતી તેમ હું કરતો તો પરંતુ જો હવે તારે મારી હિસાબે ચાલુ પડશે અને તેને પણ મને હા કહી દીધું કે આ મારે પણ તારી સાથે બધું કરવું છે અને ચાલ હવે ફટાફટ એક જગ્યા કે જ્યાં જઈને આપણે બધું કરી શકે એમ અને પછી મેં તને કહ્યું કે મારો એક ફાર્મ હાઉસ છે અને મારે ત્યાં જઈને બધું તારી સાથે કરવું છે

જો તું હા કે તો હું ત્યાં જવા માટે આયોજન કરું અને ઘરેથી પરમિશન લઈને ચાવી લઈ લો અને પછી મારી ગર્લફ્રેન્ડને પણ હા કહી દીધું જેથી હું તને એક દિવસ મારા ફાર્મ હાઉસ પર લઈ ગયો અને ત્યાં ફાર્મ હાઉસ પર લઈ ગઈ ને અંદરથી દરવાજો લોક કરી લીધો પછી મેં તેને તે આપવામાં આવશે અને પછી ત્યાં લઈ જઈને મેં તો તેને કપડાની સાથે જ બધું કરવા શરૂ કરી દો

પહેલા તો તેના ઉપરનો ભાગ દબાવવા લાગ્યો અને પછી મેં મારા એક સાથે જવા દીધો અને એક હાથ પાછળની સાઈડ જવા દીધો અને આગળ પાછળથી બધું દબાવતો હતો અને તે કહેતી હતી કે મને કરવાની ખૂબ જ મજા આવે છે

પછી મેં તેને કહ્યું કે જો તું કે તો હવે હું તારા બધા કપડા ઉતારી શકો અને પછી તેના પર કહી દીધું કે હા તારે ચેક કરવું હોય તો બધો કરી લે પછી મેં તેના કપડા કાઢવા લાગ્યો મેં તેના કપડા કાઢ્યા તો તેને સરસ લાલ કલરના અંદર કપડાં પહેર્યા હતા અને તે જોઈને મને તીન સાથે કરવાની વધારે મજા આવી ગઈ અને પછી મેં ધીમે ધીમે મારા દાંત વડે તેના ઉપરના કપડા કાઢ્યા

અને પછી મેં નીચેના પણ કપડા કાઢ્યા અને તેને પણ હું જે પ્રકારે માણસ હતો અને પછી તે તો સિદ્ધિ તેના બંને પપ્પુડા કરીને બેડ ઉપર સૂઈ ગઈ કે મારી તો પહેલા બંને પપ્પુડા કરેલા તે પોઝીશનમાં કરવું છે અને પછી હું ઝડપથી કરવા લાગ્યો પછી મેં તેને કહ્યું કે અલગ અલગ પોઝિશનમાં પણ કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે એટલે તો તેને આગળ પાછળની બધી અલગ અલગ પ્રકારની પોઝિશનમાં મને મજા કરાવી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *