હું 22 વર્ષની યુવતી છુ મારા બેડરૂમમાં સૂતી હતી ત્યારે મારા મામાના છોકરાએ આવી મારા કપડાં ઉતારી દીધા અને બધી મજા લઈ લીઘી.ત્યારે મારી બહેન જોઈ ગઈ

about

મારું નામ સુનિલ છે મારી ઉંમર 30 વર્ષની છે અને હું એક કંપનીમાં જોબ કરું છું અને આ વખતે જ્યારે અમારી કંપનીમાં દિવાળી વેકેશન ચાલતો હતો તે દરમિયાન પણ ક્યાંય પણ મારી પત્નીને લઈને ફરવા માટે ગયો નથી અને હું વિચારતો હતો કે હું તને ક્યાં લઈને જાવ એવામાં મને વિચાર આવ્યો કે હા તેને એક જ એની પસંદ જગ્યા છે

અને તે છે તેનું પિયર તેથી મને વિચાર આવ્યો કે બસ હવે મારે બીજું કશું જવું નથી તેને લઈને તેને તેના પિયર લઈને જ ફરવા માટે જાવ તેથી તે ખુશ થઈ જાય અને મારું આખું વરસ સારો જાય તેથી જ્યારે વેકેશન થયું

એટલે હું તેને લઈને તેના પિયર પહોંચ્યા અને જ્યારે ત્યાં પહોંચ્યો એટલે બધા ખુશ થઈ ગયા કે આ વખતે તો દિવાળી વેકેશન તે પહેલી વખત તેના પિયરમાં કરવાની હતી તેથી બધાને ખૂબ જ આનંદ હતો અને તેની નાની બહેન ખૂબ જ સુંદર દેખાય છે

અને તે ઉંમર 25 વર્ષની છે અને તે મારી સારી છે તેથી અમે બંને ઘણી વખત સાથે બેઠા છીએ અને જ્યારે હું તેની સાથે બેસું છું ત્યારે મને તેના પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ થાય છે તેથી હું વિચાર કરું છું કે હવે મારે એની સાથે કહું છું બધું કરવું છે પરંતુ કઈ રીતે તે તો મારી પત્નીની નાની બહેન છે તેથી હું તેને મારી નાની બહેન તરીકે ગણતો હતો પરંતુ આ મને શું થાય છે

તેનું મને વિચાર આવતો ન હતો પરંતુ બસ જ્યારે આ વખતે હું તેને જોઉં છું ત્યારે બસ મને તેના પ્રત્યે આકર્ષણો જ થાય છે અને બસ મને એમ થાય ત્યારે તેને રૂમની અંદર લઈ જવાના બધું કરી લો

પરંતુ ત્યારે જ મને એ મારી સારી છે તેથી હું ત્યાં જ રોકાઈ જાઉં છું અને પછી તેને હું કંઈ કહી નથી શકતો પછી એક દિવસ એવું થયું કે ઘરમાં જે બધા બહાર કામથી ગયા હતા અને મારી સાલી ઘરે એકલી હતી

અને હું પણ તેની સાથે હતો તેથી મેં તેને મારી બાજુમાં બેસો માટે જણાવજો અને પછી તેને કહ્યું કે તું હવે પહેલા કરતા સારી દેખવા મળી છે હવે તું યંગ થઈ ચૂકી છે અને મને તારા પ્રત્યે ખૂબ જ આકર્ષણ થાય છે અને મારે તારી સાથે બધું કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થાય છે જો તારી હા હોય તો મારે અત્યારે બધું કરવું છે કારણ કે અત્યારે ઘરે કોઈ નથી

અને હું એ જ વિચાર કરું છું કે તું પણ તારી બેન જેવી જ છે કે તેના કરતા પણ જોરદાર અને જ્યારે મેં તેને એવું કહ્યું એટલે તેને કહ્યું કે હું મારી બહેન કરતા પણ જોરદાર છો એવું હોય તો અજમા પછી જ્યારે ત્યાં આવું કહ્યું એટલે હું તેને બેડરૂમમાં લઈ ગયો અને તેને વાંકી વાલીને ઠોકી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *