ભાભીએ એક ગોળી આપી અને મને કહ્યું આજે આખી રાત તારું પાણી નહીં નીકળે…સવાર થતાંજ ભાભીના ગોઠણ છોલાય ગયા

about

પ્રશ્ન. શું હું કોઈ સ્ત્રીને પાછળથી કરું તો તેને વધારે મજા આવી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે કોઈ સ્ત્રીને તમે પાછળથી કરો તો તેને કેટલી મજા આવી શકે તો હું તમને કહેવા માગું છું કે તેની અંદર ઘણી બધી તેને મજા આવી શકે છે તેમને વાંધો પડવાનો નથી અને તમને પણ વાંધો પડવાનો નથી પરંતુ હું તો તમને માત્ર એટલું માગું છું કે તમે જ્યારે આ બધી વસ્તુ કરો છો તેમની અંદર શું જોવા મળે છે તે તમારે જાણવું જોઈએ સામાન્ય રીતે હું તમને મંગુ છું કે તમે પાછળથી મજા કેમ લેવા માંગો છો

તે પણ તમારે જવું જોઈએ કારણ કે આગળથી પણ ઘણી બધી મજા આવતી હોય છે પરંતુ તમે જાણતા હોય કે સામાન્ય રીતે તમારે પાછળથી મજા લેવી છે તો તે પણ તમે લઈ શકો છો તમે કોઈ પણ પ્રકારે વાંધો નથી પરંતુ હું તો તમને કહેવા માગું છું કે સ્ત્રીએ સ્ત્રીએ અનુભવ બદલાતો હોય છે એટલે કે એ સ્ત્રી એવું કહેતી હોય કે આની અંદર મજા આવે છે તો બીજી તમને સામાન્ય રીતે કહે છે કે તેને મજા નથી

આવી રહી એટલે તે વસ્તુ તમારે જોવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે આગળ વધવું જોઈએ તેવી રીતે તમે આગળ નથી વધતા તો સમયની અંદર તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી શકે છે એટલે તે વસ્તુથી તમારે વાકેફ રહેવું જોઈએ અને ત્યારબાદ તમારે બધું કામ કરવું જોઈએ જેથી તમને પણ કોઈ સમસ્યા ન થાય અને તમે પણ સામાન્ય રીતે મજા લઈ શકો એટલે તમારી પાછળથી કરવું હોય તો તેની સાથે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો પણ સ્ત્રીને એક વખત પૂછી લો ત્યારબાદ કરો તો તમને વધારે મજા આવશે તેવું મને લાગે છે.

પ્રશ્ન. મારી ગલ્ફ્રેન્ડ નું ફિગર મોટી કરવું હોય તો તેની માટે હું શું કરી શકું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ નું ફિગર મોટું કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માગું છું કે ઘણા બધા લોકોના પ્રશ્નો હોય છે અને ઘણી બધી સ્ત્રીઓ પણ મને આ પ્રશ્ન પૂછી હોય છે કે મારું ફિગર મારે મોટું કરવું હોય તો તેની માટે તમે શું કરી શકો છો અને એના જવાબ પણ અમે ઘણી બધી રીતે આપ્યા છે

પરંતુ તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું ફિગર તમારા મોટું કરવું છે તો તેની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમારે તમારી ગર્લફ્રેન્ડને કહેવું પડશે કે સારું એવું થાય અને સારી એવી કસરત પણ કરે એવું નથી હોતું કે જ્યારે વજન ઘટાડવાનું ત્યારે કસરત કરવામાં આવે છે પરંતુ જ્યારે ફિગર મેન્ટેન રાખવાનું હોય અથવા તો ફિગર વધારવાનું હોય

ત્યારે પણ કસરત કરવી પડે છે સામાન્ય રીતે તમે જ્યારે કસરત કરો છો તેવા સમયની અંદર તમારા સ્નાયુ કસાઈ જતા હોય છે અને જેના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ જેવી છે તેનું સમાધાન મળતું હોય છે અને જે છોકરી હોય છે તેની સાથે જ્યારે બધું કરવાનું હોય છે ત્યારે ખૂબ જ મજા આવતી હોય છે અને ખૂબ જ મજા આપણને મળતી હોય છે એટલે હું તો તમને માત્ર એટલું જ કહું છું કે તમારે મોટું કરવું હોય તો તેની ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો અને તમે મસાજ પણ કરાવી શકો છો. તમે મહિનાની અંદર બે થી ત્રણ વખત મસાજ કરાવો છો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો પડી શકે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *