20 વર્ષના યુવકે પાડોશમાં જ રહેતી 40 વર્ષીય મહિલા અને તેની દિકરીઓ સાથે મજા કરી,પણ પછી……

about

પ્રશ્ન. મારા બોયફ્રેન્ડ સાથે ને મજા તો માણી લીધી છે પણ હવે મને ડર લાગે છે મારે શું કરવું?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારા બોયફ્રેન્ડની સાથે તમે મજા માણી લીધી છે અને હવે તમને ડર લાગે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો પત્ની માટે તમે ઘણી બધી વસ્તુ કરી શકો છો સામાન્ય રીતે હું તમને એટલું માગું છું કે તમારે બોકરીની સાથે તમે મજામાં છો તો સમયની અંદર શું કામ લાગે છે એ તમારે જોવું જોઈએ તમે તેની સાથે મજા કરી શકો છો

અને તેની સાથે બધું કરી શકો છો કારણ કે તેની સાથે તમે સંબંધમાં છો અને તે વ્યક્તિ પણ તમારી સાથે સંબંધ બાંધવા માંગે છે એટલે તમારે તેમાં ગભરાવું ન જોઈએ તેની સાથે બધું તમારે ખુલ્લાસથી કરવું જોઈએ તમે કેમ વસ્તુ કરો છો તેમાં તમે કોઈપણ પ્રકારનો વાંધો નથી આવવાનો ને સામેવાળું જે વ્યક્તિ છે તેને પણ બધી ખબર હશે જેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારે સમસ્યા થવાની છે અને તેની સાથે તમે બિન્દાસથી બધું કરી શકો છો એટલે તમારે ભરવાની કોઈ પણ કરે જરૂર નથી. તમે તેની સાથે બધું કરી શકો છો

અને મજા લઇ શકો છો તમે ડર લગાવવાની જરૂર નથી અને તમે ડર લાગતો તમારે પાર્ટનરની સાથે વાતચીત કરવી જોઈએ અને તમને કેમ ડર લાગે છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ તે દર તમારો દૂર થઈ જશે પરંતુ તમારે એક વખત વાતચીત કરવી જોઈએ અને ત્યારબાદ તમને જે ગમતું હોય તે વસ્તુ તમારે કરવી જોઈએ જેના કારણે તમને કોઈપણ પ્રકારે સમસ્યા નહીં થાય સમાજ રીતે તમે બધું કરી શકશો આ વસ્તુ તમે કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમને ડર પણ નહિ લાગે અને તમે સરસ રીતે બધી મજા લઇ શકશો એટલે તમારે ભરવાની કોઈપણ પ્રકારની જરૂર નથી બધા લોકો આવું તો કરતા હોય છે તો તમે પણ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. મારી કામવાળી મારી પર ખરાબ નજર રાખે છે શું હું તેની સાથે પ્રોટેક્શન ની સાથે મજા કરું તો મને કોઈ તકલીફ પાડી શકે?

તમે પૂછી રહ્યા છો કે તમારે કામવાળી તમારી ઉપર ખરાબ નજર રાખે છે અને તેની સાથે શું તમે પ્રોટેક્શનની સાથે મજા કરી શકો તો તમને કોઈ તકલીફ પડે કે કેમ તો હું તમને કહેવું માગું છું કે સામન્ય રીતે તમારી કામવાળી સાથે તમારે જે કરવું હોય તે તમે કરી શકો છો અને તમારી કામવાળીની પણ જો મરજી છે તો તમે તમારી પત્નીની ગેરહાજરીમાં બધું કરી શકો છો

તેમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કહેવાનું નથી. કે તમારે શું કરવું છે અને તમને કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ કહેવાનું નથી કારણ કે તમારી જે પત્ની છે તે તો ત્યાંથી અને તેની ગેરહાજરની અંદર તમારી કામવાળી પણ તમારી સાથે બધું કરવા માટે મંજુર છે તો તમે બધું કરી શકો છો પરંતુ તમારે એક વસ્તુ વિચારવી પડે છે કે તમારી કામવાળી પર તમે ખરાબ નજર રાખવી હોય

તો કેમ ખરાબ નજર રાખી રહી છે તે પણ તમારે જવું જોઈએ અને તમે તેની સાથે કરો છો ત્યારે તમારી કોઈ સ્પાઈ તો નથી થઈ રહ્યો હતો તો તમારી જાસૂસી નથી થઈ તે તમારે જોવું જોઈએ અને બીજી વસ્તુ પણ છે કે તમે પ્રોટેક્શન નાખીને તો મજા કરી શકો છો એમાં તમને કોઈપણ પ્રકારે વાંધો પડવાનો નથી અને કોઈપણ જગ્યાએ કહેવાનું નથી એટલે તે રીતે તમે મજા કરો તો તમને કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ નહિ પડે તેવું મને લાગે છે એટલે શાંતિથી કામ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *