શું હું દિવસમાં ચાર વખત કોઈ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને થોડીક વારમાં જ મારો પોપટ અંદર બહાર કરવાથી મારું શિગ્રપતન થઈ જાય છે મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમને થોડીક વારમાં તમારો બપોરના દરબાર કરવાથી તમારું શિગ્રહ પસંદ થઈ જાય છે તો તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તો હું કહેવા માંગીશ કે જ્યારે વ્યક્તિની ઉંમર વધી જતી હોય છે ત્યારે તેને એક આવો પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે અથવા તો વ્યક્તિ જે છે તેનું વજન વધારે હોય છે ત્યારે તેને આ સમસ્યા આવતી હોય છે

અથવા તો તેનો જે શરીરનો ભાગ હોય છે તે પ્રકારે કામ કરતો હોય છે કે જેના કારણે તેનું જલ્દી નીકળી જતું હોય છે તો આની માટે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે તમે નેટ ઉપર સર્ચ મારો જાવ છો તો તમને અટક બધી વસ્તુઓ મળશે અથવા તો આયુર્વેદિક ની અંદર જશો તો પણ તમને ઘણી બધા પ્રકારની દવા મળશે પરંતુ આનું જે રિઝલ્ટ હોય છે

તે ખૂબ જ લાંબા ગાળે આવતું હોય છે પરંતુ કોઈ વ્યક્તિ આપણને એવું તો કહેતું જ નથી કે આપણા શરીરને થોડુંક આની માટે કષ્ટ આપીએ ત્યારબાદ જ આપણી આસમસ દૂર થઈ શકે છે સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે તમારે યોગાસન કરવાના ચાલુ કરવા જોઈએ ને ઘણી બધી એવી કસરતો આવે છે જેને પેલ્વિક ફ્લોર ની કસરતો કહેવાય છે આ કસરતો જે છે તે તમારે ચાલુ કરવી જોઈએ તમે આ કસરતો ચાલુ કરશો તો તમને ઘણા બધા પ્રકારનો ફાયદો થશે અને ભવિષ્યમાં પણ તમારું આ સિગ્ર પતન છે તે સામાન્ય રીતે રોકાઈ જશે અને તમને પણ ખૂબ જ આગળ બધું કરવાની મજા આવશે.

પ્રશ્ન. શું હું દિવસમાં ચાર વખત કોઈ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધી શકું?

જવાબ : તમે કહો છો કે શું તમે દિવસમાં ચાર વખત કોઈ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધી શકો. કેમ તો હવે તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે ઘણા બધા વ્યક્તિ હોય છે કે જેની અંદર ખૂબ જ પ્રકારની અવાજ ભરેલી હોય છે પરંતુ એક વસ્તુ અહીંયા વિચારવા જેવી છે કે જો તમારા મહાવસ્ત છે અથવા તમને ઈચ્છા થાય છે કે નહીં

હું ત્રણથી ચાર વખત કરું તો તમે કરી શકો છો પરંતુ જો તમે કોઈ સર્વિસ આપી રહ્યા હોય અથવા તો પ્લેબોય તરીકે કામ કરી રહ્યા હોય અને તમને થતું હોય કે નહીં હું આ વસ્તુ કરું તો તમારે મૂકી દેવાની જરૂર છે કારણ કે જ્યારે તમે પોતાના મન વગર ત્રણથી ચાર વખત કરો છો તો તેવા સમયની અંદર તમારા શરીરને ઘણું બધું નુકસાન જતું હોય છે અને તેના શરીરના ઘણા બધા જે પોષક તત્વો છે તે તમે ગુમાવી દેતા હોય

છે હા જો તમને સ્વાભાવિક છે કે તમને ઈચ્છાઓ થાય છે તો તમે ચાર વખત છ વખત પણ કરી શકો છો પરંતુ લાંબા ગાળે આ વસ્તુ જે છે તે યોગ્ય ગણવામાં આવતી નથી જેનું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે જેથી દિવસમાં તમે ચાર વખત કોઈપણ સ્ત્રી હોય એની સાથે સંબંધ બાંધી શકો છો તેની અંદર નો ડાઉટ કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નથી

પરંતુ હા તમારે દિવસમાં ચારથી પાંચ વખત કોઈ સ્ત્રી સાથે સંબંધ બાંધવા છે તો ભવિષ્યની અંદર તમને ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ આવી શકે છે તેની માટે પણ આપે તૈયાર રહેવું પડશે. તેની માટે જવાબ તૈયાર હો તો દિવસમાં ત્રણથી ચાર વખત સંબંધ બાંધી શકો છો બાકી આપ ધીમે ધીમે બધું કામ કરો તો વધારે મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.