રાજકુમારીઓ સાથે આપવામાં આવેલી દાસીઓ પાસેથી લેવડાવવામાં આવતું હતું આ કામ, જાણો

nation

નાનપણમાં રાજા-મહારાજાઓની વાર્તા સાંભળતા કે જ્યારે પણ આપણે અને તમે પુસ્તકોમાં રાજા-મહારાજાઓની વાર્તાઓ વાંચી જ હશે.ત્યારબાદ રાજા-રાણીનો ઉલ્લેખ આવતો.તે દાસીઓ સાથે રહેતો.

એ તો બધા જાણે છે કે પ્રાચીન રાજાઓ અને તેમના અંગત જીવનની વાર્તામાં આ દાસીઓ ની ભૂમિકા હતી, પરંતુ આ દાસીઓ એ ખરેખર શું કર્યું? આ વાત ક્યારેય કોઈ પુસ્તકમાં વિગતવાર વર્ણવવામાં આવી નથી કે ન તો રાજકુમારીઓના લગ્ન સમયે દાસીઓને સાથે મોકલવાનું કારણ હતું. ચાલો આ રીતે આખી વાર્તા સમજીએ…

ભારત હોય કે વિશ્વનો કોઈ પણ દેશ હોય, દરેક જગ્યાના રાજા પાસે મોટી સંખ્યામાં દાસીઓ અને ગુલામો હતા.બીજા રાજ્ય પર હુમલો કરતા

જો તે હાર્યો હોત તો તેને તે રાજ્યની તમામ મિલકત પર હક્ક મળી ગયો હોત અને હિંદુ અને મુસ્લિમ રાજાઓ મહેલમાં જ મહેલની સ્ત્રીઓના શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરતા હતા.તે કુશળ અને સુંદર હતી, જે પ્રભાવિત કરતી હતી. રાજકુમારીઓને

આ સિવાય હારેલા રાજવી પરિવારના મહેલની કિંમતી ચીજવસ્તુઓ વિજેતા રાજાના મહેલમાં મોકલવામાં આવતી હતી અને યુદ્ધમાં હારેલા રાજવી પરિવારના પુરુષ સભ્યોને હિંદુ રાજા દ્વારા મુક્ત કરવામાં આવતા હતા અથવા કેદ કરવામાં આવતા હતા.

તે જ સમયે, રાણીને તેના હેરમ પેલેસમાં રાખવામાં આવી હતી, જ્યારે મુસ્લિમ સુલતાનો પરાજિત પુરૂષ શાહી પરિવારના સભ્યોને લોકોની સામે એવી પીડાદાયક મૃત્યુ માટે મારતા હતા કે જેઓ તેમને જોતા તેમના હૃદય હચમચી જાય છે. ઐતિહાસિક દૃશ્ય વિશે, બલબન અને અલાઉદ્દીન ખિલજીએ કેટલાક કર્યા યુદ્ધમાં રાજાઓને હરાવ્યા પછી, તેમના માથા કાપી નાખવામાં આવ્યા હતા અને ઊંચી દિવાલો બનાવવામાં આવી હતી.

તે જ સમયે, તમને જણાવી દઈએ કે રાજવી પરિવારની દાસીઓથી લઈને રાણીને સુલતાનના હુકમથી દરબારમાં બોલાવવામાં આવી હતી અને રાણીઓ અને રાજકુમારીઓને સુલતાનની સેવામાં મૂકવામાં આવી હતી અને બાકીનાને વિભાજિત કરવામાં આવ્યા હતા. ઘોડેસવાર, પાયદળ.

બીજી તરફ, હિન્દુ અને મુસ્લિમ રાજાઓ મહેલમાં જ મહેલની સ્ત્રીઓના શિક્ષણની વ્યવસ્થા કરતા હતા.રાજકુમારીના જીવનની રક્ષા માટે એક બહાદુર, બુદ્ધિશાળી એક-બે દાસીઓને સાથે મોકલવામાં આવતી હતી.

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જો કોઈ રાજકુમારના લગ્ન થવાના હોય, તો રાજકુમારીની સાથે જતી નોકરડીના લગ્ન રાજકુમારની માતા સાથે આવેલી દાસીના પુત્ર સાથે કરવામાં આવ્યા હતા, અને તેના સાસરિયાઓ રાજકુમારીની સાથે આવેલી દાસીઓના લગ્ન માટે જવાબદાર હતા. બાજુ પર.

આટલું જ નહીં, ગુલામ અને દાસીના ભરણપોષણ ઉપરાંત, તેમના પુત્ર-પુત્રીઓ સાથે તેમના પુત્ર-પુત્રીઓના લગ્ન કરાવવાની જવાબદારી પણ રાજવી પરિવારોની હતી.

જો કે મૂળ ગુલામ પરિવારોની સરખામણી અંગ્રેજી ગુલામી સાથે ન થઈ શકે, કારણ કે સમગ્ર પરિવારની સંભાળ રાખવાની, રહેવાની વ્યવસ્થા, લગ્નની વ્યવસ્થા અને અન્ય ખર્ચાઓ સારી રીતે કરવાની જવાબદારી રાજવી પરિવારોની હતી, પરંતુ સમય જતાં તેમાં કેટલીક ખામી રહી ગઈ. અને શોષણ ઉમેરવામાં આવ્યું હતું.

આ ઉપરાંત, અમે તમને અંતમાં જણાવી દઈએ કે આ દાસીઓનું કામ રાજકુમારીને શાસનના કામની માહિતી આપવાનું હતું કે પુત્રને વારસો મળશે કે નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published.