મિત્ર ની પત્નીને હતો મિત્રની અસંતોષ | મારા ઘરમાં બોલાવીને તેની હવસ બુઝાવી.

GUJARAT

મારું નામ મહેશ છે હું ૨૫ વર્ષનો છું. મારા હજુ સુધી લગ્ન નથી થયા પણ હું બધી સ્ત્રીઓને સંતોષ અપાવવામાં ખૂબ જ નિષ્ણાંત વ્યક્તિ છું. હજુ સુધી મે ૩૫ છોકરીઓ સાથે સંબંધો બાંધ્યા હશે અને હજુ સુધી દરેક છોકરીઓ મારી પાસે સંતોષ મેળવીને જ ગઈ છે.

પરંતુ મને નહોતી ખબર કે મને માતો જે મિત્ર છે તેની પત્ની પણ મને સંતોષ મેળવવા માટે બોલાવશે એક વખત થયું એવું કે હું એકદમ ફ્રી હતો એટલે મારા મિત્રના ઘરે હું ગયો હતો

પરંતુ મારો મિત્ર તેના કામથી થોડો બહાર ગયો હતો અને તેની પત્નીએ મને અંદર બોલાવ્યો અને ત્યારબાદ હું શાંતિથી તેમના હોલની અંદર બેઠો દર વખતે તેની પત્ની મારી માટે ચા લઈને આવી મેં શાંતિથી ચા પણ પીધી ત્યારબાદ મેં તેમને કહ્યું કે મારો મિત્ર તો હવે આવેલો નથી જેથી હું હવે ઘરે નીકળી રહ્યો છું તે આવે તો તેમને મારી યાદી આપજો

પરંતુ તેણે મને રોકવાનું કહ્યું અને મને કહ્યું કે તમારા મિત્ર તો હમણાં આવી જશે તમે ક્યાં પછી તમે મળવાના છો તમે બેઠા રહો એમ તેણે મને કહ્યું તેની પત્ની આમ તો ખૂબ જ મસ્ત ફટકો લાગતી હતી પરંતુ મિત્રની પત્ની વિશે આવું ન વિચારાય તેવું વિચારીને હું કંઈ કરતો ન હતો પરંતુ જ્યારે તેની પત્ની આમ મારી સામે આવી અને તે મારા પાસે ચા નો કપ લેવા માટે ઝૂકી ત્યારે તેના ઉપરના બે લબડતા બોબલા હું સ્પષ્ટપણે જોઈ શકતો હતો તે ખૂબ જ સરસ દેખાતા હતા અને આ જોઈને મારી ઉત્તેજનામો વધારો થઈ રહ્યો હતો.

જો મારું રાજ ચાલતું હોત તો હું તો તરત જ તેને પકડીને રૂમમાં લઈ જ તને ઠોકી નાખે પરંતુ એવું તો કંઈ થવાનું નહોતું પરંતુ તે ચા લઈને નીકળી ગઈ અને ત્યારબાદ તે રસોડામાં મૂકવા ગઈ ત્યાર બાદ તેણે મને ત્યાં બોલાવ્યો અને તેણે મને કહ્યું કે તેના બ્લાઉઝનો જે હુક છે તે બંધ કરવાનો છે તેમ કર્યું અને હું પણ તેના બ્લાઉઝનો બંધ કરવા લાગ્યો

ત્યાર બાદ તે પાછળ ફરી અને મને ભેટી ગઈ અને તેણે મને કહ્યું કે તમારા મિત્ર તો કોઈ મને સંતોષ આપી શકતા નથી તો તમારે જ હવે મને સંતોષ આપવો પડશે અને તમારે મને આગળ પાછળ જેમ ઠોકે તે મને ઠોકી નાખો પણ બસ મારે સંતોષ જોઈએ છે પછી મેં પણ તને કહી દીધું કે તમને હું જરૂરથી સંતોષ આપીશ તમે ચિંતા ન કરો ત્યારબાદ હું તેને રૂમમાં લઈ ગયો અને મારા મિત્રની પત્નીને મેં બરાબરની ગબગબાવી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.