મેં મારા માસી ની છોકરીને તેમના રસોડામાં ગબગબાવી.

nation

મારું નામ બિરાજ છે હું 24 વર્ષનો છું. અને હું વારંવાર મારા માસી ના ઘરે રોકાવા માટે જતો આવું છું કારણ કે કોરોના ગયા બાદ કોલેજમાં ઘણા બધા ફંકશન થતા હોય છે અને મારા માસી ના ઘરે મને જવું ખૂબ જ ગમે છે એટલે નહીં કે ત્યાં મને રહેવું ગમે છે

પરંતુ એટલે કે ત્યાં માસીની એક દૂરની છોકરી છે જે તે રહેવા માટે પણ આવતી હોય છે તેની સાથે મને ખૂબ જ ગમતું હોય છે આમ તો તે મારી મિત્રની જેમ છે પરંતુ હજુ સુધી હું તેની સાથે વધુ વાત કરી ચૂક્યો નથી

પરંતુ જ્યારે હું આ વખતે જવાનો હતો ત્યારે તે પણ ત્યાં આવવાની હતી અને અમે વિચારેલું હતું કે અમે ઘણી બધી વાતો કરશું અને માસીએ પણ મને કહ્યું હતું કે માસી અને માસા તો બહાર જવાના હતા ફરવા માટે જેથી તે ઘરે એકલી હતી અને હું પણ ઘરે એકલો રહેવાનો હતો. હું તો આમ વિચારતો હતો કે હું આખો દિવસ ફોન ગુમાડીશ

તેની સાથે થોડીક વાતો કરીશ પરંતુ જ્યારે હું ગયો ત્યારે મારી સાથે ઊલટું થયું મેં ફોન ઉમાડવાનું તો ભૂલી ગયો પરંતુ તેની સાથે વાતચીતમાં જ લાગી ગયો. ત્રણથી ચાર દિવસ તો અમે સતત વાતચીત કરી

ત્યારબાદ હું એક વખત રૂમમાં જઈને મારા મને ગમે તેવા ખરાબ વિડિયો જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે માસીની તે દૂરની છોકરી હતી તે ત્યાં આવી ગયા અને ત્યાં આવીને મને કહેવા લાગ્યું કે આ તું શું કરે છે ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે હું જોઉં છું કારણ કે મને આ ખૂબ જ પસંદ છે અને મને આવું કરવું ખૂબ જ ગમે છે પરંતુ હજી સુધી મને કોઈ છોકરી મળી નથી

જેથી એકલાની અંદર હું કરી લઉં છું. ત્યારબાદ તેને મને કહ્યું કે હવે તારે હસ્તમૈથુન કરવાની કોઈ જરૂર નથી હું આવી ગઈ છું ને તારી સાથે અને ત્યારબાદ મેં તેને કહ્યું કે પણ હું તને કરું તો તું કોઈને કહીશ નહિ ને તેણે કહ્યું કે નાના મારી તો ખૂબ જ ઈચ્છા છે આ બધું કરવાની તરત જ મેં તેને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં ચલ આપણે બધું કરીએ

પરંતુ બપોરનો સમય હતો જેથી ખાવાનો તેને બનાવવાનું બાકી હતું એટલે તે સિદ્ધિ કહ્યું કે અત્યારે હું ખાવાનું બનાવીને આવું છું તેવું કરીને તે રસોડામાં જતી રહી પડે તો હવે મને તેણે કહી દીધું હતું કે આપણે બધું કરવાનું છે તો હું હવે થોડો તેને મુકવાનો હતો હું પણ તેની પાછળ રસોડામાં દોડીયો અને રસોડાના પ્લેટફોર્મ ઉપર જ મેં તેના પગ પહોળા કરીને તેને ધબઘબાવી નાખી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.