મારી ઉંમર ૩૮ વર્ષની છે અને મને ૨૨ વર્ષની છોકરીને થપથપાવી બહુ ગમે છે શું હું એવું કરી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું કોલેજમાં ભણું છું અને મારી ટીચર સાથે જ મે ગઈ કાલે મજા માણેલી પણ હવે મને બીક લાગે છે મને કોઈ રોગ તો નહિ થાય ને?

જવાબ : તમે કોલેજમાં ભણો છો અને તમારા ટીચર સાથે તમે ગઈકાલે મજા માણેલી પણ હવે તમને બીક લાગે છે કે તમને કોઈ રોગ થાય છે કે કેમ તો સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે તમારા જે ટીચર હશે

તેને સૌ પ્રથમ એક વખત પૂછજો કે કે તમારી પહેલા તેમણે કેટલા બાળકો સાથે આવા સંબંધ બાંધ્યા હતા તો તેમણે પહેલા પણ આવા સંબંધ બાંધ્યા છે તો તે ટીચર હું તો નથી ખબર પડે તો તમારું જીવન ખાતામાં આવી શકે છે પરંતુ હું એવું માનું છું કે તમે તેમની સાથે સંબંધ બાંધતી વખતે એ કોન્ડમનો ઉપયોગ કર્યો હશે

ઘણા બધા લોકો એટલા એક્સાઇટેડ થઈ જતા હોય છે કે જેમની પાસે કોન્ડમ હોવા છતાં તેનો યુઝ કરતા નથી વિચાર કરતા હોય છે કે હું બધું કરું પરંતુ આવું કરવાથી તેમનામાં ખરાબ વાયરસ પ્રવેશી શકે છે અને તેમના મલ્ટી ઓર્ગન જે હોય છે

તે પણ ફેલ થઈ શકે છે અને તેમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ ની ઉડી શકે છે તેથી એ લોકોને તો માત્ર એક જ કહેવા માંગીશ કે તમારે લોકોએ જ્યારે આવું બધું કરવા માટે જાવ છો ભેગો રાખો જેથી ભવિષ્યની અંદર તમને રોગ ન થાય હું તમને માત્ર એટલું જ કહીશ કે હા જો તમે કોન્ડમ નો ઉપયોગ કરેલો હશે તમને રોગ થવાની સંભાવના ખૂબ જ ઓછી છે અથવા તો તમને રોગ થશે અને પરંતુ હા તો તમે તેની વગર કર્યું હશે તો તમને રોગ થવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૩૮ વર્ષની છે અને મને ૨૨ વર્ષની છોકરીઓને થપથપાવી બહુ ગમે છે શું હું એવું કરી શકું?

જવાબ : તમારી ઉંમર 38 વર્ષની છે ને તમને ૨૨ વર્ષની છોકરીઓને થપથપાવવી બહુ ગમે છે તો તેની માટે તમે શું કરી શકો તેની માટે ઘણા બધા રસ્તાઓ છે તમે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પ્રોસ્ટિટ્યુડ પાસે જઈ શકો છો પરંતુ તમારે એક વસ્તુ હંમેશા ધ્યાન રાખવી પડશે કે તે જે પ્રોસ્ટિટ્યુટ હોય તે હંમેશા કોન્ડમનો ઉપયોગ તમને કરવા દે કારણ કે તમે જ્યારે કોન્ડમ વગર બધું કરવા માટે જાવ છો

ત્યારે તમે ઘણી બધી મોટી સમસ્યાઓમાં ફસાતા ઓછું એટલું નહીં પરંતુ તમને ઘણા બધા મોટા રોગો પણ થઈ શકે છે અને આ રોગો એવા હોય છે કે જે બે ઇલાજ હોય છે તેનો કોઈ ઇલાજ હોતો નથી અને જ્યારે તમે એનો ઈલાજ કરવા માટે જાવ તો તેની ટ્રીટમેન્ટ ખૂબ જ ખર્ચાળ હોય છે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમારી આડત્રીસ વર્ષની ઉંમર છે

તો તમે જ્યારે નાની છોકરીઓ સાથે કરવા માટે જાઓ છો એટલે કે 22 વર્ષની છોકરીઓ છે અને તેમની સાથે તમે સંબંધ બાંધવા માટે જાવ છો ત્યારે તમારે પણ કાળીજી લેવી જોઈએ કે સામેવાળી જે વ્યક્તિ છે તેને વધારે કઈ હર્ટ ના થાય અને જ્યારે તમે કરો છો ત્યારે તેને પણ ખૂબ જ મજા આવે એટલે તમે કરવા માટે જાવ તો તેની કોઈ સમસ્યા નથી તમે એવું કરી શકો છો તમને કોઈ રોકી શકવાનું નથી પરંતુ હા તમે પોતાની જરૂરિયાતો માણવા માટે બીજાની કોઈ જિંદગી બગાડી શકતા નથી જેથી તમારી પાસે ઓપ્શન એ જ રહેશે કે તમે પ્રોસ્ટિટ્યૂટ પાસે જઈ શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.