મારી ઓફિસની આસિસ્ટન્ટ ને બંધ બારણે વાંકી વળીને મજા માણી.

nation

મારું નામ પૂર્વક છે હું 26 વર્ષનો છું આનું એક કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું અને સાથે સાથે હું એક ઓફિસ પણ ચલાવું છું મારી ઓફિસમાં ઓનલાઈન બિઝનેસ કરું છું

જેના કારણે મારી ઓફિસ પર ખૂબ જ લોડ રહેતો હોય છે અને આ કામને ઘટાડવા માટે મેં મારી ઓફિસ પર એક આસિસ્ટન્ટ હાયર કરેલી છે જેનું નામ બિપાશા છે બિપાશા ખૂબ સરસ લાગે છે અને તેના હજુ સુધી લગ્ન પણ નથી થયા તેની ઉંમર અંદાજિત 32 વર્ષની હશે

તે ભલે મારી કરતા વહીમાં મોટી હોય પરંતુ તે ખૂબ જ સરસ માલ છે અને તેને ઠોકવાની તો ખૂબ મજા આવશે તેવું મને લાગે છે પરંતુ કોઈ દિવસ મેં તને અપ્રોચ કરી નથી અને કોઈ દિવસ મેં તેણે પૂછ્યું નથી કે શું તને કોઈ આવી ઈચ્છા છે

પરંતુ એક સમય એવો આવી ગયો કે મેં તને પૂછી લીધું કે શું તારે કોઈ ઈચ્છા છે અને તેને પણ મને કંઈ પણ વિચાર્યા વગર હા પાડી દીધી કે હા મારી તો ખૂબ જ ઈચ્છા છે

પરંતુ તમારી જેવો મને કોઈ મળ્યું નથી અને પછી તો વાત શું હતી તેણે મને જેવી વાત કરી એટલે તરત જ મેં તેને કીધું કે તમારે ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી હું છું ને તમારી પાસે હું તમારી બધી ઈચ્છા પૂરી કરીશ

અને મેં તને કહ્યું કે કંઈ વાંધો નહીં મારી ઓફિસ નો 92 બંધ કરી દે પછી જો અને તેણે તરત જ ઓફિસનું 92 બંધ કર્યું અને સાંજના સમયમાં મારા ઓફિસના આગળ પાછળથી મેં તેને ધબધબાવી લીધી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.