મારી ગર્લફ્રેન્ડ ને હોસ્ટેલ રૂમમાં લઈ જઈને તેને પોપટ ની મજા આપી.

nation

મારું નામ જીગ્નેશ છે હું 24 વર્ષનો છું હાલ હું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરું છું કોલેજની અંદર અભ્યાસ કરતા કરતા મને ઘણી બધી છોકરીઓ મળી પરંતુ હાલ મારી પાસે જે ગર્લફ્રેન્ડ છે

તેવી ગર્લફ્રેન્ડ કદાચ કોઈની પણ નહીં હોય મારી ગર્લફ્રેન્ડને જોઈને કોઈપણ પોપટ ઉભો થઈ જાય તેની હું ગેરંટી લઉં છું કારણ કે મારી જે ગર્લફ્રેન્ડ છે તેનું નામ સુહાની છે અને સુવાની ખૂબ જ સરસ માલ છે

મેં તો તને માત્રને માત્ર ઠોકવા માટે જ રાખી છે અને તેને પણ મારી પાસે ઠોકાવું ગમે છે જેથી મને બહુ મજા આવે છે સુહાની સામાન્ય રીતે 22 વર્ષની છે પણ તેના જે બોબલા ખૂબ જ મોટા છે

અને તેને ચૂસવાની તો ખૂબ જ મજા આવી જાય છે હું જ્યારે તને ઠોકવા માટે જાવ છું ત્યારે એક કલાક તો માત્ર તેના ચુસું છું તે ચૂસીને મને તો મોજ પડી જાય છે અને તેને ચૂસીને તેને થોડીક ઉતેજ નાપાવીને ત્યારબાદ જ હું મારું કામ ચાલુ કરું છું

અને તેને ઠોકતો આવું છું પરંતુ થોડાક સમયથી તે મારી સાથે ઠોકાવા માટે નહોતી આવતી કારણ કે હું તને ખૂબ જ ખરાબ રીતે ઠોકતો અને તેને પછી દુખવા લાગતો

પરંતુ મેં તેને થોડી કન્વીન્સ કરી અને જ્યારે મેં તને કન્વીન્સ કરી તો તે માની ગઈ પરંતુ હવે જવું ક્યાં અમારી પાસે કોઈ જગ્યા નથી અમારી પાસે કોઈ સ્થળ નહોતું અને પબ્લિકની અંદર કંઈ થઈ શકે તેમ નહોતું

અને ત્યારબાદ અમે લોકો એક વસ્તુ વિચારી કે હુંસુહાની ને હોસ્ટેલ રૂમ ની અંદર લઈ જઈશ અને હોસ્ટેલ રૂમમાં તેની સાથે રમવા માટે બોલાવી નાખીશ અને રાત્રિના સમયે

હું છાનો માનો તને હોસ્ટેલ રૂમમાં લઈ ગયો અને ત્યાં જ મેં તેની સાથે સંબંધ બાંધીને ગબાગબી બોલાવી અને મને અને મારા પોપટ ને તો મોજ પડી ગઈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.