મારામાં ખૂબ જ હવસ ભરેલી છે મારે હવસ બુઝાવવા શું કરવું જોઈએ?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મારામાં ખૂબ જ હવસ ભરેલી છે મારે હવસ બુઝાવવા શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમારામાં ખૂબ જ હવસ ભરેલી છે તો અવાજ બુજાવવા માટે તમારે શું કરવું તો સૌ પ્રથમ તમે પોતે સ્વીકારી રહ્યા છો કે તમારી અંદર હવસ ભરેલી છે તે માટે તો હું તમને સારા વ્યક્તિ ગણું છું

પરંતુ હાઉસ બુજાવવા માટેના ઘણા બધા રસ્તાઓ હોય છે જ્યારે હું આ બોલીશ ત્યારે તમને બધાને થશે અથવા તો હસવું આવશે એટલે એવું થોડું હોઈ શકે પરંતુ આ ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે જેઓને કેવી રીતે હવસ બુજાવી તેની ખબર હોતી નથી તો સૌ પ્રથમ તો હું તમને જણાવવા માંગીશ કે આની માટે તમે હસ્તમૈથુનનો ઉપયોગ કરી શકો છો

ઘણી બધી વખત જે કોલ ગર્લ હોય છે તેમની પાસે પણ જઈ શકો છો અને પૈસા આપીને તેમની સર્વિસ લઈ શકો છો તમે અવનવી ઘણી બધી વસ્તુઓ કરી શકો છો તમે ટોયસ આવે છે ઘણા બધા વસ્તુઓ કરવાના તે પણ ખરીદી શકો છો અને તેના કારણે તમે મોજ પણ કરી શકો છો આવી વસ્તુ કરીને તમે તમારી જે હવસ છે

તેને બુચાવી શકો છો અને તમને પણ તેની અંદર ખૂબ જ મજા આવશે મારું તો સૌપ્રથમ એવું જ માનવું છે કે જ્યાં સુધી તમને જો વધારે એટલું બધું કંઈ ના થાય તો તમે ટોઇસ નો ઉપયોગ કરો વધી વધીને તમે હસ્તમૈથુન કરો આ બધું તમે કામ કરો છો તો આની કારણમાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી થવાનું અને છોકરીઓ પાસે જવાનું ટાળો પૈસા આપીને તમે આવું કરશો તો તમને એની આદત પડી જશે પણ આ તમારાથી રહેવાતું નથી તો તમે તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

પ્રશ્ન. હસ્તમૈથુન કેવી રીતે કરી શકાય?

જવાબ : આ પ્રશ્નમાં એટલા માટે લીધો છે કારણ કે ઘણા બધા લોકોને ખબર જ નથી કેવી રીતે કરી શકાય તો સૌપ્રથમ હું બધાને સમજાવવા માંગીશ કે આમ તો ઘણા બધા જે વ્યક્તિ હોય છે

તેમના મિત્રો તેમને શીખડાવી દેતા હોય છે કેવી રીતે કરી શકાય છે પરંતુ તે લોકોને સાચી ટ્રીક જે હોય છે તે આવડતી નથી અને તેઓ જો તે ટ્રેક થી કરતા નથી અથવા સરખી રીતે કરતા નથી તો ઘણા બધા પ્રકારની સમસ્યાઓ પેદા થતી હોય છે જેમ કે તેમને પોપટ ની અંદર ફેક્ચર પણ થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે અને ઘણી બધી વખત ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ્સ થવાની સંભાવના રહેતી હોય છે

જેથી સાચી રીતે કેવી રીતે થાય તેની આખી પદ્ધતિ છે જે જાણવી જરૂરી છે સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે જો હસ્તમ તમારે કરવું છે તો સૌ પ્રથમ તો તમારે જે છે તેની માટે પોપટની જરૂર પડશે જે તમારી પાસે હશે હવે તમારે શું કરવાનું છે કે કંઈક રૂમ ગોતવાનો છે આ રૂમનો દરવાજો તમારે બંધ કરવાનો છે આજુબાજુમાં કોઈ આવવું ન જોઈએ અને તમારે સૌ પ્રથમ તમે પહેલી વખત અમે તુમ કરી રહ્યા હોય તો તમારે સૌ પ્રથમ તો પોતાના કપડા કાઢીને બેસી જવાનું છે

ત્યારબાદ તમારે તમારું જે પોપટ છે તેને હાથમાં લેવાનો છે અને થોડીક વાર તેને હલાવવાનો છે તમે તેવું કરશો એટલે તમારો પોપટ ધીમે ધીમે મોટો થતો જશે તમારો પોપટ જેવો ધીમે ધીમે મોટો થાય એટલે તમારે થુક લગાવવાનું છે અથવા તમે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો તે તમારે તેની પર લગાવી શકો છો ત્યારબાદ તમે તેને લગાવો છો

એટલે તમારો ફોટો વધારે મોટો થશે અને ત્યારબાદ તેને તમે ઉપર નીચે તમારા હાથની મુઠ્ઠીમાં લઈને કરી શકો છો જેના કારણે તમને વધારે મજા આવવા લાગશે આ વસ્તુ તમે જેટલી ધીમે ધીમે કરશો ફીલ કરશો તેટલું જ તમને વધારે મજા આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.