મને સવારમાં મારો પોપટ મારી પત્નીને ચૂસાવવો ખૂબ ગમે છે તેનાંથી તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને સવારમાં મારો પોપટ મારી પત્નીને ચૂસાવવો ખૂબ ગમે છે તેનાંથી તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમે સવારે સવારમાં તમારો પત્નીને ચુસાવો ખૂબ જ ગમે છે તેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા કે તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો સૌ પ્રથમ તો હું જણાવી દઉં કે જ્યારે સવારનો સમય છે

ત્યારે તમે રાત્રે સુઈને ઉઠો છો જેના કારણે તમે કંઈ પણ સાફ કરેલું હોતું નથી જેના કારણે ઘણા બધા વાયરસ અથવા તો કચરો તમારા પોપટ પર લાગેલો હોય જોવો જોઈએ અને આના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ પણ થઈ શકે છે તમારી પત્ની જ્યારે તમને તેને ચૂસે છે તો તેને મજા પણ આવશે અને તમને પણ મજા આવશે પરંતુ ઘણી બધી સમસ્યાઓ બીજી થઈ શકે છે

એટલે કે સવારના સમયમાં જો તમે કરો છો તો તમારે ઘણું બધું વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે પણ સૌ પ્રથમ તો સવારે ઊઠીને નાહી લેવાની જરૂર છે અને ત્યારબાદ બધું કરવાની જરૂર છે કારણ કે તમે જો તેવી રીતે કરશો તો તમને ઘણો બધો પ્રકારનો ફાયદો થશે પરંતુ તમારા રીતે કરો છો તો તમને કોઈ નુકસાન થવાની તો સંભાવના નથી

પરંતુ હા ભવિષ્યની અંદર ઘણું બધું નુકસાન થઈ શકે છે તેની પૂર્ણ સંભાવના છે જેથી તમારે સવાર સવારની સંબંધો કોઈ ખોટી વસ્તુ છે હું કહી શકું છું પરંતુ થોડી કાળજી રાખો છો અને કાળજીપૂર્વક બધું કામ કરો છો તો તેઓ કોઇ પણ સમસ્યા નહીં આવે.

પ્રશ્ન. મારી પત્ની મારો બધો સફેદ માલ પી જાય છે તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

જવાબ : તમારી પત્ની તમારો બધો સફેદ માલ પી જાય છે તો તેને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે એમ તો સૌપ્રથમ આવો એ જે પ્રશ્નો હોય છે તે ઘણા બધા લોકોને પ્રશ્નો હોય છે અને ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી બનેલી છે પણ છે એ ઘણા બધા પતિ કે ઘણા બધા બોયફ્રેન્ડ હોય છે તો તેની જે પત્ની હોય છે અથવા તો તે જે પાર્ટનર હોય છે

તે બધું તેમનો સફેદ માલ પી જતી હોય છે અને ત્યારબાદ તેને ઘણી બધા સમય પછી ઉલટી પણ થતી હોય છે અને લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે આ તો તેણે વીર્ય પી લીધું હતું એટલે ઉલટી થાય છે પરંતુ હકીકતમાં એવું કંઈ હોતું નથી.

સામાન્ય રીતે જો જણાવવામાં આવે તો જે વીર્ય તમારી અંદરથી નીકળે છે તે સામાન્ય રીતે કંઈ નથી હોતું તે તો સિમ્પલ રીતે પાણીનો ભાગ હોય છે અને જ્યારે આપણે સામાન્ય રીતે પાણી નખાય ગ્લાસ પી શકે છે તો પછી આ વીર્ય તો શું છે એટલે તેને સિમ્પલ રીતે પી શકાય છે

તેનાથી કોઈપણ પ્રકારના સમસ્યા થવાની નથી અને જો તેમને પીવાનો શોખ હોય તો પી પણ શકે છે ઘણા બધા વૈજ્ઞાનિકોનો તો એવું પણ કહેવું છે કે જ્યારે પીવામાં આવે છે તો મોઢા પરનો જે ગ્લો હોય છે તે હંમેશા વધી જતું હોય છે એટલે કે તમારી પત્ની તમારું બધો માલ પી જાય છે તો સફેદ માલ ને પીવા દો તેને ના ટોંકો તેને ના રોગો તે જે કરે છે તે તેને કરવા દો કારણ કે તે પીસે તો તેને ફાયદો થશે કોઈ પણ પ્રકારના તેને નુકસાન તો થવાના છે અને કદાચ ફાયદો નથી થતો થશે જ નહીં એટલે કોઈ સમસ્યા નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published.