મને સંબંધ બાંધ્યા બાદ પેશાબ કરવા જાવ તો દુખાવો થાય છે મારે શું કરવું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને કોઈ પણ હિસાબે દરરોજ રાત્રે એક પુરુષ સાથે તો સંબંધ બાંધવો પડે છે નહિતર હું મારો હોંશ ખોઈ બેસુ છું મારે શું કરવું જોઈએ?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે કે તમને કોઈ પણ હિસાબે દરરોજ રાત્રે પુરુષ સાથે તો સંબંધ બાંધવો પડે છે નહિતર તમે તમારા હોશ કોઈ બેઠો છો તો આની માટે તમારે શું કરવું જોઈએ તો સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માંગીશ કે તમારા લગ્નજીવન માટે તો સાવ અંધારું જ છે.

હું એવું માનું છું કારણ કે જો તમારો પુરુષ એટલે કે તમારો પતિ આવશે ત્યારે તમે જો આવા વિચારો રાખશો તો તમારી જિંદગી ખૂબ જ ખરાબ થવાની સંભાવના છે બીજું એ પણ છે કે તમને કોઈ પણ હિસાબે દરરોજગ્યા તે પુરુષ સાથે સંબંધ બાંધવો જ પડે છે

કે તમારો હોશ કોઈ બેઠો છું તો તમારે વિચારવું પડશે તમે કયા સમાજમાં રહો છો તમે ક્યાંથી આવો છો અને તમે કોણ છો આપણે લોકો માણસો છીએ આપણે લોકો મશીન નથી.

ના કોઈ બીજા વ્યક્તિઓ મશીન છે જેથી આપણે આવું વિચારધારા છે જે આપણી નેવે મૂકવી પડે તો તમને ખૂબ જ આવું થતું હોય તો તમે કોઈ માનસિક જે ડોક્ટર હોય તેને બતાવી શકો છો અને સેક્સોલોજિસ્ટ જે હોય તેને પણ બતાવી શકો છો તમારે તમારી ઉતેજના કંટ્રોલમાં કરવી પડશે અને તમારી ઉત્તેજના જો તમે કંટ્રોલમાં નહીં કરો

તો તમને આગળ જતા ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવવાની સંભાવના છે જેથી તમારે તમારી સમસ્યાને સોલ્વ કરવી હોય તો તમારી ઉત્તરના કંટ્રોલમાં રાખવી પડશે જેની માટે તમે મેડીટેશન કરી શકો છો કસરત પણ કરી શકો છો અને અશ્લીલ વિડીયો જોવાનું તમારે બંધ કરવું પડશે જો તમે તે બંધ નથી કરી શકતા તો તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવશે.

પ્રશ્ન. મને સંબંધ બાંધ્યા બાદ પેશાબ કરવા જાવ તો દુખાવો થાય છે મારે શું કરવું?

જવાબ : આ પ્રશ્ન એકદમ સામાન્ય છે સંબંધ બાંધ્યા બાદ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે જેમને પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો થતો હોય છે પરંતુ તેમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે જ્યારે તમે કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં સંબંધ બાંધતા છો અને ખૂબ જ પ્રમાણમાં તમે ઠોકાવો છો

અને જ્યારે તમે વધારે ઠોકાઓ છો તે સમયે આવા પ્રકારની સમસ્યાઓ જે હોય છે તે ઉપલબ્ધ થતી હોય છે પરંતુ તે વસ્તુ થોડીક સમય માટે જ હોય છે એટલે કે તમે તે કરશો અને થોડાક સમય માટે જશો ત્યારે જ થશે પરંતુ જો તમને હંમેશા દુખાવો રહેવાનો નથી પરંતુ જો તમને હંમેશા માટે દુખાવો રહેતો હોય તો તમે પછી ડોક્ટરને પણ બદલાવી શકો છો અને ડોક્ટર તેનું નિરાકરણ તમને જરૂર લાવી શકશે

અમે કહેવા માટે તો અહીંયા પણ તમને સોલ્યુશન આપી શકે છે પરંતુ તે સોલ્યુશન જે છે તેની કેટલી ગાન્ડ અસર ઓપન થઈ શકે છે એના કારણે જો તમને હંમેશા માટે આવું થતું હોય તો તમે ડોક્ટરની સારા લઈ શકો છો બાકી એમાં ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી નોર્મલી બધા લોકોને દુખાવો તો થતો જ હોય છે પરંતુ થોડાક સમય બાદ તે દુખાવો મટી પણ જતો હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.