હું કોલેજમાં ભણું છું અને એક છોકરી સાથે મને પ્રેમ છે હું તેને સંબંધ બાંધવા કેવી રીતે મનાવી શકું?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું કોલેજમાં ભણું છું અને એક છોકરી સાથે મને પ્રેમ છે હું તેને સંબંધ બાંધવા કેવી રીતે મનાવી શકું?

જવાબ : તમે કોલેજમાં ભણો છો અને છોકરી સાથે તમને પ્રેમ છે હવે તેને સંબંધ બાંધવા માટે તમે કેવી રીતે મનાવી શકો તો આની માટેના ઘણા બધા રસ્તા છે સૌ પ્રથમ તો હું તમને જણાવવા માંગીશ કે તમારી સાથે જે છોકરી છે તેની સાથે ફ્રેન્ડશીપ કરો

તેની સાથે સારી રીતે રહો તેની સાથે સારી રીતે વાતચીત કરો તેને હસાવો તમે બધા ફરવા જાઓ તમે સાથે બંને વાતો કરો એકબીજાની વાતો શેર કરો સિક્રેટ શેર કરો અને ઘણો બધો એક વસ્તુ છે કે સમય આપો. તમે વાસ્તવિકતામાં જ્યારે સમય આપશો તો તમારી રિલેશન વધુને વધુ મજબૂત થવાની છે અને ત્યારબાદ જે છોકરી છે તેને તમે મનાવી શકો છો

અને તમે સૌ પ્રથમ તેને પૂછી પણ શકો છો તમારે વધારે ક્લિયર રહેવાની જરૂર હોય અથવા તમને લાગતું કે છોકરી માની જશે તો તમે તેને એમ પણ પૂછી શકો છો કે તું શું મારી સાથે સંબંધ બાંધી શકીશ જો તને હા હશે તો તમને હા પાડશે અને જો તેની ના હશે તો તે તમને ના પાડશે પરંતુ કોઈ તમને બીજી કોઈ સજા કરવાનું નથી જેથી તમે તેને સિમ્પલ રીતે પૂછી શકો છો

પરંતુ હા એ છોકરી જો તમને એમ કહી દે છે કે તેને તમારી સાથે સંબંધ બાંધવામાં કોઈ રસ નથી તો ત્યારબાદ તમારે તેનો પીછો કરવાનો નથી અને તેને હેરાન કરવાની નથી તે છોકરીને સિમ્પલ રીતે મૂકી દેવાની છે પરંતુ જો તમને લાગતું હોય કે તે માની જશે તો સિમ્પલી તેને તમે મનાવી શકો છો તમે તેની સાથે વાતચીત કરી શકો છો અને વાતથી માને છે તો મનાવી શકો છો બાકી બીજો તો કોઈ રસ્તો નથી.

પ્રશ્ન. મારી ઉંમર ૨૪ વર્ષ છે મારે એક છોકરીની સાથે ગાબાગબી બોલાવવી છે હું તે કેવી રીતે કરી શકું?

જવાબ : તમારી ઉંમર 24 વર્ષની છે અને તમને એક છોકરીની સાથે ઘબાઘબી બોલાવી છે તો તમે કેવી રીતે બધું કરી શકો તો સૌપ્રથમ હું તમને કહેવા માંગીશ કે તમારી જે ઉંમર છે પીક લેવલ છે કે જ્યારે શારીરિક સંબંધ બાંધવા માટે ખૂબ જ બધી આમ અંદરથી કંઈક થતું હોય છે તો જ્યારે તમને કોઈ છોકરી મળે છે અથવા તો તમને મળી ગઈ છે

તો તેની સાથે જો તમારે આવા બધા શારીરિક સંબંધો બાંધવાની ઈચ્છા હોય છે તો સૌપ્રથમ તો તે છોકરીને જુઓ કે તમને કેવી રીતે ક્યાંથી તમને બધી મજા આવવાની છે અને તમે વિચારો કે તમે કેવી રીતે કરશો તમે આગળથી કરતો પાછળથી કરશો અને કેવી રીતે તમે કંઈ પોઝિશનમાં કરવાનો છો તે બધું વિચારીને તમે પહેલા તો પ્લાન બનાવો ત્યારબાદ તમે જ્યારે સારી સંબંધ બાંધવાની શરૂઆત કરે છે તો સૌ પ્રથમ તો તમે તેના જે ઉપર રહેલો અગ્રભાગ છે તેને આખો ચૂસી કાઢો

ત્યારબાદ તેને કહો કે તમારો જે પોપટ છે તેને ચૂસે આવું કરવાથી તમારા પોપટને પણ વધારે મજા આવશે તમને પણ વધારે મજા આવશે અને તેને પણ વધારે મજા આવશે અને ત્યાર બાદ ધીમે ધીમે તમે તેની ઉપર ચડતા જાવ તેની આગળ વધતા જાવ અને તમે ઘણા બધા કાર્યો આગળ જતા કરી શકો છો અને તેની સાથે ઘચાઘચી પણ બોલાવી શકો છો જેમાં તેને પણ કોઈ સમસ્યા નહિ આવે અને તમને પણ કોઈ સમસ્યા નહિ આવે અને તમને ખૂબ જ મજા આવશે અને તમે છોકરી સાથે પણ બધું કરી શકશો.

Leave a Reply

Your email address will not be published.