હું જ્યારે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં હતી ત્યારે મેં એક છોકરા સાથે સંબંધ બાંધેલો જેનાથી મારું સીલ તૂટી ગયેલું. શું હું તેને હવે પાંચ વર્ષ બાદ પાછું જોડી શકું?

Uncategorized

પ્રશ્ન. મારુ સીલ હજુ સુધી તૂટ્યું છે કે નહીં તે કેવી રીતે જોઈ શકાય?

જવાબ : તમે કહો છો તે રીતે તમારું સિલાઈ સુધી તૂટ્યું નથી તે કેવી રીતે જોઈ શકાય તો સૌપ્રથમ તમારે કંઈ કરવાનું નથી તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ મારશો તો પણ તમને બધું મળી જશે પરંતુ આજે હું તમને તે પ્રોસેસ બતાવવા જઈ રહ્યો છે સૌપ્રથમ તો તમારે કંઈ કરવાનું નથી તમારે સૌ પ્રથમ તો તમે જ્યાં બેઠા છો તો તમે 92 બંધ કરી દો

કોઈ જોવે નહીં તે રીતે તમારી પ્રાઇવેસી રહે તે રીતે તમે પેન્ટ પહેર્યું હોય તો તે કાઢી નાખો ત્યારબાદ તમે તમારા બંને પગ જે છે તેને પહોળા કરો વધુ પહોળા કરો ત્યારબાદ તમે વચ્ચેનો તમારો જે ભાગ છે તેને પણ વધારે પોળો કરવાનો રાખો તમને થોડું મળશે તમને થોડું દુખશે પરંતુ પહોળું કરો તમે પહોળું કરો ત્યારબાદ

તમારી જે બીજા હાથ નીચે આંગળી હોય તે એક વચ્ચેની આંગળી છે મિડલ ફિંગર જેને કહી શકાય તે મિડલ ફિંગર તમે લો અને તમે અંદર સુધી રાખવાની ટ્રાય કરો હું તમને સૌપ્રથમ એ પણ કહું છું કે તમારા જે નખ છે તે ટૂંકા રાખજો જેના કારણે તમને વધારે કોઈ ઈજા ના થાય ન કાપી નાખવા અને તે મિડલ ફિંગર છે તે તમારી અંદર નાખવાનો પ્રયાસ કરો છો

તમારી અંદર તમારી આખી મિડલ ફિંગર જતી રહે છે અને ખૂબ જ આસાનીથી મિડલ ફિંગર જતી રહે છે અથવા ત્યારબાદ બે આંગળી નાખવાની ટ્રાય કરો તમારા જોજે જલ્દી રહે છે તો તેનો મતલબ એવો છે કે તમારું સીલ જે છે તે તૂટી ચૂક્યું છે અને તમારે એવી રીતે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી જો તમે કંઈ સંબંધ નથી બાંધ્યો તો પણ સીલ તૂટી શકે છે તો ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.

પ્રશ્ન. હું જ્યારે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં હતી ત્યારે મેં એક છોકરા સાથે સંબંધ બાંધેલો જેનાથી મારું સીલ તૂટી ગયેલું. શું હું તેને હવે પાંચ વર્ષ બાદ પાછું જોડી શકું?

જવાબ : તમે કોલેજના પહેલા વર્ષમાં હતા ત્યારે તમારે એક છોકરા સાથે સંબંધ હતો અને ત્યારબાદ તમારું સીલ તૂટી ગયેલું છે. શું તમે તેને પાંચ વર્ષ બાદ જોડી શકો કે નહીં ઈન્ટરનેટ પર આ બાબત વિશે સર્ચ કરશો તો ઘણી બધી સર્જરીઓ મળશે ઘણા બધા ટોપિક્સ મળશે અને ઘણા બધા વિષયો મળશે અને ઘણી બધી ટેકનીકો પણ મળશે

હું પણ માત્ર એક માણસ તરીકે એક વ્યક્તિ તરીકે માત્ર તમને એટલો સલાહ આપું છું કે એ વસ્તુ કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી સૌપ્રથમ તો તમારે સમજવાની જરૂર છે કે તમારું સીલ જ તૂટી ગયેલું છે તે જોડાઈ શકતું નથી

આ ઘણી બધી સર્જરી છે જેના દ્વારા તમે જોડાઈ શકો છો પરંતુ એવું કરવું જ આપણે શું કામ હવે તમે સંબંધ બાંધેલો અને તૂટી ગયું છે તો તૂટી ગયું છે અને સૌ પ્રથમ જ્યારે સીલ તૂટે છે તો એવું નથી હોતું કે સંબંધ બાંધ્યા પછી જ તૂટે છે ઘણી બધી છોકરીઓ એવી પણ હોય છે કે જેનું સીલ જેવા સંબંધમાં ત્યાં વગર તૂટી જતું હોય છે

સાયકલ ચલાવતી હોય દોડતી હોય તો પણ તૂટી જતું હોય છે તો તેનો કોઈ તમારે પ્રશ્ન નથી કોઈ પણ વિચાર કરવાનો નથી તમે તેને પાંચ વર્ષ બાદ પાછા જોડી શકો છો સર્જરી દ્વારા જોડી શકો છો પરંતુ એવું તમે ન કરવું હોય તો પણ ચાલે છે એનો મતલબ એવો નથી કે જે સીલ તૂટી ગયેલું છે જે છોકરીઓના લગ્ન થતા નથી બધાના લગ્ન થાય છે બધા સારું જીવન જીવતા જ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.