હું હસ્તમૈથુન કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકું જેનાથી મને કોઈ સમસ્યા ના થાય?

GUJARAT

પ્રશ્ન. હું હસ્તમૈથુન કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકું જેનાથી મને કોઈ સમસ્યા ના થાય?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમે હસ્તમૈથુન કરતી વખતે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખી શકો જેનાથી તમને કોઈ સમસ્યા ના થાય તો હું તમને જણાવવા માંગુ છું કે હસ્તમૈથુને એક સારો રસ્તો છે જેનાથી આપણી અવશ્ય હોય છે તે જતી રહેતી હોય છે અને બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપણે નુકસાન પણ કરતા નથી

પરંતુ તમને ખ્યાલ ન હોય તો જણાવી દઉં કે હસમય તું પણ એ ખરાબ આદત છે અને હસમુખ જે છે એ કરવું જોઈએ પરંતુ જ્યારે વસ્તી વધારે થાય છે ત્યારે તે ખરાબ આદત બની જતું હોય છે તો વસ્તુ કરતી વખતે તમને કેમ વિચારતા હોય કે તમને કોઈ સમસ્યા ન થાય તો એવું કંઈ નથી કરતી વખતે પણ તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તે કરવાથી પણ સમસ્યા થઈ શકે છે

જેથી તમારી વધારે તમારી માટે હિતાવવા રહે છે પરંતુ આજે તમે અમારી પાસે માંગો છો કે તેનાથી કઈ સમસ્યાના થાય તો કરતી વખતે પહેલા તો એકવાર ધ્યાનમાં રાખો કે તમે જ્યારે કરો છો તેનો ચોક્કસ સમય નક્કી કરો અને તે સમયની અંદર જ કરો છો તમે વધારે સમય હસ્ત મૈથુન કરો છો.

તો ત્યારબાદ તમે ગમે તે કામ કરતાં હશો તમારા મગજમાં એ જવાનું છે અને જેના કારણે તમારું મગજ પણ ખરાબ થવાની સંભાવના રહે છે અને તમારી જે જિંદગી છે પુરેપુરી બરબાદ થવાની સંભાવના રહે છે જે તમારે આ માપસર માં કરવું જોઈએ તમે જેટલું માપ ના કરશો પ્રમાણમાં કરશો તેટલો જ ફાયદો તમને થશે જે દિવસ કરતી વખતે તમે આટલી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો તો તમને ઘણો બધો ફાયદો થવાની પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ છે.

પ્રશ્ન. હું દિવસમાં કેટલી વાર સંબંધ બાંધુ તો સ્વસ્થ રહું?

જવાબ : સંબંધ બાંધતો તો તમે સ્વસ્થ રહો તો આનો કોઈ ચોક્કસ જવાબ નથી સામાન્ય રીતે જો વાત કરવામાં આવે તો એવું કહી શકાતું હોય છે કે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ જે હોય છે તેમને જેટલી વખત ઈચ્છા થતી હોય છે એટલી વખતે સંબંધો બાંધતા હોય છે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય છે કે જેવો દિવસની અંદર માત્ર ને માત્ર એક વખત સંબંધ બાંધી શકે છે

ઘણા બધા વ્યક્તિઓ એવા હોય છે કે જે અઠવાડિયાની અંદર માત્ર બે થી ત્રણ વખત સંબંધ બાંધી શકે છે તો તમને કેટલી ઈચ્છા શક્તિ કરવાની થાય છે તેની ઉપર આધાર હોય છે પરંતુ અહીંયા એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની રહે છે કે આપણે માત્રને માત્ર વાસ્તુકૂન કરતા નથી પરંતુ કોઈ એક વ્યક્તિ સાથે સંબંધ બાંધે છે અને સંબંધ જે હોય છે

તે હંમેશા પ્રેમથી બાંધવામાં આવતો હોય છે જેટલી સારી સંબંધ બાંધતી વખતે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે તમને કેટલી મજા આવે છે તેને પરંતુ સામેવાળું જે વ્યક્તિ છે તે કેટલું સક્ષમ છે તેની ઉપર સંબંધો જોઈએ છે તે બાંધવામાં આવતા હોય છે એટલે દિવસની અંદર તમે ચાહો તેટલી વખત સંબંધ બાંધી શકો છો પરંતુ તમને કેટલી ઈચ્છા થાય છે અને તમારું જે પાર્ટનર છે તેને કેટલી ઈચ્છા થાય છે તેની પર નક્કી થાય છે કે તમારે કેટલી વખત સંબંધ બાંધવાની કેટલા દિવસ સુધી સંબંધ બાંધવા.

Leave a Reply

Your email address will not be published.