હું દરરોજ વિએગ્રા ગોળી નું સેવન કરીને સંબંધ બાંધુ છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

GUJARAT

પ્રશ્ન. મને ભાભીઓ માં ઘણો શોખ છે તો હું અવાર નવાર ભાભીઓ પાસે જાવ છું તેનાથી લગ્ન બાદ મને કોઈ સમસ્યા આવી શકે?

જવાબ : તમે કહો છો કે તમને ભાભીઓમાં ઘણો શોખ છે અને અવારનવાર તમે ભાભીઓ પાસે જાઓ છો તેનાથી લગ્ન બાદ તમને કોઈ સમસ્યા આવી શકે કે કેમ તો હા જરૂરથી સમસ્યા આવી શકે એક વખત હું તમને કહેવા માંગીશ કે તમે લગ્ન પહેલાં ભાભીઓ પાસે જાવ છો જેનો મતલબ કે ભાભીઓ જે હોય છે તે તમને ખૂબ જ મજા કરાવતા હશે

કારણ કે ભાભી જ હોય છે તે અનુભવી વ્યક્તિ હોય છે અને અનુભવી પણ સાથે તમે જ્યારે જાઓ છો ત્યારે તેને તેઓને પૂરેપૂરો ખ્યાલ હોય છે કે તમને શું જોઈએ છે તમે પહેલી વખત પણ તેમની પાસે જશો અને જો તમને ખ્યાલ આવે છે કે તમને તેને ગોળી બનાવીને કરવાની મજા આવે છે તો તે તમને દર વખતે એવું જ કહે છે કે મને ઘોડી બનાવીને કરો

જેથી તમને વધારે વધારે મજા આવે પરંતુ બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તે લોકો જે હોય છે તમને વધારે મજા પણ અપાવશે અને તમને પણ મજા આવશે અને વધારે સમય કરવા પણ દેશે પરંતુ જ્યારે તમારે લગ્ન થશે અને નવું નવું હશે તે સમયની અંદર તમે તેમની જેમ કરવા માટે જશો તો તમારાથી નહીં થાય કારણ કે ત્યારે જે હશે તે જગ્યા પણ નાની હશે અને જેના કારણે તમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ જે હશે આવતી હશે બીજી વસ્તુ એ પણ છે કે તમે જેમની પાસે જાઓ છો તે પૈસા લઈને તમારી પાસે બધું કરતા હશે

અથવા તો તેમના મહાવસ હતા એટલે બધું કરતા હશે પરંતુ તમારી જ્યાં આગળ જતા પત્ની આવે છે તે પત્ની જે છે તે તેવી નથી એ તમારી ધર્મપત્ની કહેવાય છે એટલે કે ત્યારબાદ તેને બની શકે કે તેને કરવાની કંઈ ઈચ્છા પણ ના થાય તો તમારે તેની પર ગુસ્સે નથી થવાનું અને તે તમારે સમજવું પડશે જે તમે જાવ છો તેનો કોઈ સમસ્યા નથી પરંતુ આનો પ્રવાહ ભવિષ્યમાં તમારા લગ્નજીવન પર પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે.

પ્રશ્ન. હું દરરોજ વિએગ્રા ગોળી નું સેવન કરીને સંબંધ બાંધુ છું મને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે?

જવાબ : તમે દરરોજ વિહગરા નું સેવન કરો છો અને ત્યારબાદ સબંધ બાંધો છો. તમને કોઈ સમસ્યા થઈ શકે કે કેમ તો હું તમને જણાવવા માંગું છું કે આમ તો લોકો કહે છે કે એ જે ગોળી આવે છે તે એકદમ સેટ છે અને તેનાથી કોઈ સમસ્યા નથી અને વારંવાર વિડીયો જે જોતા ઓછો તેની અંદર પણ તમે જોતા હશો કે લોકો કહે છે કે તે ગોળી શેપ છે અને આર્ટીકલ્સ ઘણા બધા આવતા હોય છે

તેની અંદર પણ કહેવામાં આવે છે તે ઘોડી સાહેબ છે પરંતુ કેટલાક છે તે તમારે જોવી પડે સૌપ્રથમ તો હું તમને કહેવા માગું છું કે એ ગોળી જ્યારે તમે પીવો છો ત્યારે તમારો જે નીચેના ભાગ જે છે ત્યાંથી તમે તમારો પોપટનો જે ભાગ છે ત્યાં જે લોહીનું વહન હોય છે તે ધીમું થઈ જતું હોય છે હવે લાંબા ગાળા સુધી તમે જ્યારે ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ રાખો છો

તો તમારી પર ઘણા બધા પ્રકારની માઠી અસર પડી શકે છે એક પ્રકારે જો જોવા જઈએ તો તે જે ગોળી છે એ સ્પેશિયલ લોકેશન ઉપર જ વાપરવામાં આવે છે એટલે કે તમે ઘણા દિવસોથી કંઈ કર્યું નથી અથવા તો તમારામાં શક્તિ નથી તો બેટર છે કે સ્પેશિયલ લોકેશન પર મહિનામાં અથવા તો બે મહિનામાં ત્રણ મહિનામાં એક થી બે વખત એ ગોળી લો તો બેટર છે પરંતુ તમે જ્યારે દરરોજ પોતાની સર્વિસ આપી રહ્યા હોય એને દરરોજ જો તમે આ કરો છો તો તમને આગળ જતા સમસ્યા થઈ શકે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.